+1

Tổng hợp về Protocol & Closure trong iOS

1. Giới Thiệu

1. 1.Protocol

sơ lược về định nghĩa protocol như sau:

 • là một kiểu interface
 • mang tính chất trừu tượng
 • khai báo các properties vs methods
 • không định nghĩa chúng
 • implement được vào class/struct/enum
 • implement được vào nhiều chứ không phải một
 • có thể xem như là một kiểu dữ liệu

và bạn sẽ tìm hiểu đầy đủ hơn tại bài biết này: Protocol trong 10 phút

1. 2.Closure

Closure là một block code, có thể phân tách ra để tái sử dụng. Hiểu đơn giản thì Closure là function, nhưng khuyết danh. Ta có thể gán Closure vào biến và tái sử dụng như các kiểu value khác

 • Các điểm cần chú ý:

  • block code
  • function
  • khuyết danh
  • biến

và bạn sẽ tìm hiểu đầy đủ hơn tại bài viết này: Closure trong 10 phút

2. Áp dụng

Sau đây, mình sẽ liệt kê những trường hợp mà bạn có thể áp dụng được một các triệt để Protocol & Closure. Và đó là những vấn đề hết sức cơ bản trong lập trình IOS.

2.1 Custom View

 • Custom View là tạo ra các UI Control mới, để cho giao diện ứng dụng theo đúng vơi thiết kế giao diện của ứng dụng IOS.
 • Các thiết kế giao diện thường sẽ phức tạp và không sử dụng các UI Control cơ bản.

Ta sẽ áp dụng Protocol vào các việc truyền tải dữ liệu (Passing Data) Từ Custom View về ViewController. Chi tiết hướng dẫn bạn xem ở link dưới đây:

2.2. TableView

Bạn chỉ cần thành thạo TableView là thành thạo lập trình IOS.

Đây là một tỏng nhưng UI Control huyền thoại của IOS. Và đi kèm với TableView là các Delegate & Datasource Protocol của nó, mà bạn bắt buộc phải sử dụng được. Mẫu thiết kế Protocol này được dùng cho hầu hết các UI Control còn lại, như: CollectionView, PickerView, MapView...

Chi tiết về bài viết này thì bạn có thể xem ở link dưới đây:

2.3. Delegate Pattern

Bài viết trong link dưới đây sẽ giải thích cụ thể việc áp dụng Protocol trong vấn đề passing Data. Với cái tên Delegate & Datascource thì bạn sẽ quen thuộc nhiều hơn. Cũng là một trong những Skill bạn cần phải đạt được

2.4. MVVM

Đây làm một mô hình được sử dụng nhiều nhất cho IOS Project hiện tại. Chúng ta không đi vào phân tích cấu trúc của MVVM, mà tập trung vào ứng dụng của Closure cho mô hình này. Closure phát huy rất hiêu quả trong việc thực hiện CallBack từ ViewModel cho View/ViewController biết. Đây cũng là một trong những ký thuật cơ bản mà một Dev IOS bắt buộc phải làm được. Bạn có thể đọc về nó tại link dưới đây:

2.5. Connect Networking & Core API

Đây là một trong những áp dụng kinh điển của Closure. Thế mạnh của Closure chính là sử lý bất đồng bộ. Và sẽ được áp dụng vào việc tương tác với API từ app. Bạn có thể theo dõi lại qua vài viết cơ bản dưới đây:

3. Phân Biệt

Phần thứ 3 này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các bài phân tích sự giống nhau và khác nhau của hai thế lực Protocol & Closure này.

3.1. Passing Data

Việc truyền dữ liệu đi (Passing Data) không lúc nào đơn giản cả. Bạn cần nắm được các cách sử dụng Protocol & Closure trong việc sử lý những vấn đề tương đồng trong viêc truyền dữ liệu. Từ đó bạn có thể thấy được điểm giống nhau của 2 phương pháp này.

chi tiết bài viết này ở link dưới đây:

3.2 Asynchronous

Từ vấn đề bất đồng bộ, chúng ta sẽ thấy được sự khác biệt giữa Protocol & Closure. Với từng cách giải quyết chúng ta cần phải lưu ý từng vấn đề thuộc về bản chất của mỗi loại. KHi đó bán sẽ dễ dàng học code của những người khác, của những thư viện ... có áp dụng Protocol & Closure vào sử lý bất dồng bộ

Để bạn thoát khỏi cách phải code một cáh máy móc, thì bạn có thể tham khảo link bài viết dưới đây:

3.3. Delegate vs Closure callback

Cuối cùng chúng ta sẽ biết lúc nào lựa chọn Delegate hay Closure. Ưu t& nhược điểm. Tại bài viết dưới đây, mình cũng đã tổng hợp được các trường hợp hay gặp phải trong quá trình lập trình IOS

Tạm kết

Qua Trên, bạn sẽ có được cái nhìn tổng quát về Protocol & Closure trong lập trình IOS. Đây cũng là vấn đề chung cho một bạn newbie khi mới vào dự án. Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích được cho bạn.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.