+15

Tổng hợp những bộ mã nguồn React khủng nhất cho mọi Level

Hello,

Bài này mình tổng hợp lại một số bộ mã nguồn Reactjs mà mình đã "chôm" được, mình đã đăng tải trên nhóm React tips, ở đây chỉ tổng hợp lại thôi. Ngoài ra thỉnh thoảng mình sẽ share thêm vài bộ code mới trên group này, nên nếu thích thì mọi người có thể join group để cập nhật nhé!

1. Trello website (https://trello.com/)

Một bộ code quá lớn, quá nhiều thứ để học ở đây:

Link GIT: https://github.com/ladifire-opensource/trello.com-frontend

2: Telegram web (https://web.telegram.org)

Dành cho những ai làm nền tảng liên quan đến CHAT, Telegram là một nơi tốt để tham khảo.

Link GIT: https://github.com/ladifire-opensource/web.telegram.org-source-code

3. SendBird (https://dashboard.sendbird.com/)

Đây là bộ mình ưng ý nhất hiện tại, đẹp về mọi mặt. Tất cả những ai học lập trình React và làm việc liên quan đến React đều nên đọc bộ này

Link GIT: https://github.com/ladifire-opensource/dashboard-sendbird.com--source-code

4. Microsoft Outlook website (https://outlook.live.com)

Rất nhiều modules của Outlook đến từ team Microsoft, không thể bỏ qua

Link GIT: https://github.com/ladifire-opensource/outlook.live.com_modules

5. Intercom website (https://www.intercom.com/)

Cũng là một bộ code tốt để học cách tổ chức.

Link GIT: https://github.com/ladifire-opensource/intercom.com-homepage

Tạm thời thế đã, sẽ cập nhật dần trên group

Đoạn code này mình chèn vào Viblo khỏi detect bài mình là SPAM:

fmt.Println("Hello, world!")

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.