+4

Tìm hiểu về Service Container trong Laravel

I - Service Container là gì ?

Về cơ bản Service Container như một class bình thường, hiểu đơn giản nó như một nhà kho lưu trữ, liên kết những thứ chúng ta cần để ứng dụng Laravel một cách trơn chu. Hay có thể nói 1 cách khác, nó là nơi để quản lý các dependency và thực hiện dependency injection. Và để sử dụng Service Container thì nó đi liên với 2 khái niệm Binding và Resolve.

  • Binding: Là thao tác đăng ký một class hay interface với Container.
  • Resolve: Là thao tác lấy ra một instance từ trong Container.

1 Binding & Resolve

  • Hầu hết các việc xử lý service container binding sẽ được thực hiện trong sevice provider.
  • Không cần phải bind class vào container nếu như nó không phụ thuộc vào interface nào. Ví dụ chúng ta có class có tên FooService cung cấp một số dịch vụ cụ thể

1.1 Làm thế nào để Bind

Chỉ cần 1 dòng đơn giản như sau image.png Dòng bên trên để đăng kí class FooService vào container với cái tên FooService

1.2 Làm thế nào để Resolve?

Sau khi Class được đăng kí vào vùng chứa. Chúng ta có thể truy xuất nó từ bất kì vị trí nào trong ứng dụng. image.png Dòng code trên thể hiện việc lấy lại các instance của các class đã bind với container. Chúng ta sẽ thấy dùng Service Container làm cho code clear hơn, không phải khởi tạo các hàm, mà chúng ta có thể resolve từ bất cứ vị trí nào trong ứng dụng.

II - Kết Bài

Vậy là chúng ta đã cùng thảo luận về Service Container, hi vọng với bài chia sẻ nhỏ bên trên đã giúp đã các bạn tìm hiểu thêm phần nào về Service Container. Hẹn mọi người ở những bài viết tiếp theo.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.