+1

Tìm hiểu về hệ thống tập tin Btrfs

Trước khi tìm hiểu về Btrfs thì chúng ta xem lại về các khái niệm về hệ thống tập tin ( filesystem ).

I. File system:

File ( tập tin ) Một file là tên một tập hợp các thông tin do người dùng tạo ra từ máy vi tính và được lưu trữ trên các thiết bị lưu trữ như băng từ, đĩa CD ...

Folder ( Thư mục ) Thư mục (Folder, Directory) là một dạng tập tin đặc biệt có công dụng như là một ngăn chứa, được dùng trong việc quản lý và sắp xếp các tập tin. Thư mục có thể chứa các tập tin và các thư mục phụ (Sub Folder) bên trong, các thư mục phụ này cũng có thể chứa thêm các tập tin và các thư mục phụ khác nữa... Có thể tạo nhiều thư mục dùng để chứa các tập tin khác nhau giúp phân loại chúng để thuận tiện trong việc tìm kiếm, sử dụng.

File Structure ( Cấu trúc tập tin ) Cấu trúc của một tập tin định nghĩa cách thức mà tập tin đó được chứa, được thực thi, và thể hiện trên các thiết bị (như màn hình hay máy in) gọi là định dạng của tập tin hay có thể hiểu là định dạng yêu cầu mà hệ điều hành có thể hiểu được.

II. Giới thiệu về hệ thống tập tin Btrfs:

Btrfs là thế hệ tiếp theo của hệ thống tập tin trên Linux, được xây dựng dựa trên hệ thống tập tin COW B-tree, hiện vẫn đang trong giai đoạn phát triển bởi Oracle.. Nó cải thiện không gian cũng như thời gian so với các hệ thống tập tin khác ( ext2, ext3, ext4 ... ) và tăng khả năng quản lý. Btrfs giải quyết các vấn đề còn thiếu trên các hệ thống tập tin cũ như: snapshot, checksum dữ liệu, phân vùng và mở rộng trực tiếp ... Mặc dù theo nhiều nguồn thì BtrFS không hoạt động ổn định trên 1 số nền tảng distro nhất định, nhưng với những tính năng ưu việt như trên thì nó vẫn sẽ là sự thay thế cho Ext4 trong tương lai. Do vậy, BtrFS rất phù hợp để hoạt động với server dựa vào hiệu suất làm việc cao, khả năng tạo snapshot nhanh chóng cũng như hỗ trợ nhiều tính năng đa dạng khác. Hiện tại có 1 vài distro đã sử dụng Btrfs mặc định như Fedora 18, openSUSE 13.2 ...

III. So sánh với ext:

Sự khác biệt cơ bản nhất giữa ext và btrfs là với ext khi thay đổi dữ liệu của một tập tin thì dữ liệu cũ sẽ bị ghi đè, do đó để an toàn chúng ta cần copy dữ liệu cũ ra một vị trí mới để lưu dự phòng. Tuy nhiên đối với btrfs thì khi thay đổi dữ liệu của một tập tin thì hệ thống tự động tạo ra một bản sao của tập tin và ghi các thay đổi của bạn vào bản sao đó, rồi cập nhật con trỏ nội bộ đến vị trí bản sao và tạo ghi chú nhắc nhở xóa tập tin cũ sau một khoảng thời gian nào đó. Ngoài ra btrfs còn hơn ext ở giới hạn dung lượng phân vùng và dung lượng tập tin, ở ext chỉ hỗ trợ đến 1 exbibyte ( khoảng 1,152,921.5 terabytes ) dung lượng phân vùng và 16 tebibytes dung lượng tập tin, còn btrfs hỗ trợ dung lượng phân vùng là 16 exbibytes và dung lượng tập tin cũng là 16 exbibytes.

Như vậy ta thấy rất nhiều ưu điểm của Btrfs so với ext nên khả năng sẽ thay thế ext trong tương lai, tuy nhiên Btrfs hiện vẫn đang trong giai đoạn phát triển nên vẫn chưa nên sử dụng ngay cho các hệ thống dịch vụ


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.