+2

Tìm hiểu unit test, phpunit trong laravel

Tìm hiểu unit test, phpunit trong laravel

Mục lục

Bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu:

 • Unit Test
 • Cách cài đặt Phpunit
 • Sử dụng Phpunit trong laravel

1. Unit Test (UT)

Giới thiệu

UT là kỹ thuật kiểm nghiệm các hoạt động của mọi chi tiết trong code với một quy trình tách biệt với quy trình phát triển phần mềm, giúp phát hiện sai sót kịp thời. UT còn có thể giúp phát hiện các vấn đề tiềm ẩn và các lỗi thời gian thực ngay cả trước khi chuyên viên kiểm định chất lượng (QA - Quality Assurance) tìm ra, thậm chí có thể sửa lỗi ngay từ ý tưởng thiết kế.

UT là các đoạn mã có cấu trúc giống như các đối tượng được xây dựng để kiểm tra từng bộ phận trong hệ thống. Mỗi UT sẽ gửi đi một thông điệp và kiểm tra câu trả lời nhận được đúng hay không, bao gồm:

 • Các kết quả trả về mong muốn
 • Các lỗi ngoại lệ mong muốn

Các đoạn mã UT hoạt động liên tục hoặc định kỳ để thăm dò và phát hiện các lỗi kỹ thuật trong suốt quá trình phát triển, do đó UT còn được gọi là kỹ thuật kiểm nghiệm tự động.

Đặc điểm của UT

UT có các đặc điểm sau:

 • Đóng vai trò như những người sử dụng đầu tiên của hệ thống.
 • Chỉ có giá trị khi chúng có thể phát hiện các vấn đề tiềm ẩn hoặc lỗi kỹ thuật.

Vòng đời của UT

UT có 3 trạng thái cơ bản:

 • Fail (trạng thái lỗi)
 • Ignore (tạm ngừng thực hiện)
 • Pass (trạng thái làm việc)

Toàn bộ UT được vận hành trong một hệ thống tách biệt. Có rất nhiều PM hỗ trợ thực thi UT với giao diện trực quan. Thông thường, trạng thái của UT được biểu hiện bằng các màu khác nhau: màu xanh (pass), màu vàng (ignore) và màu đỏ (fail).

UT chỉ thực sự đem lại hiệu quả khi:

 • Được vận hành lặp lại nhiều lần
 • Tự động hoàn toàn
 • Độc lập với các UT khác.

Thiết kế UT

Mỗi UT đều được tiết kế theo trình tự sau:

 • Thiết lập các điều kiện cần thiết: khởi tạo các đối tượng, xác định tài nguyên cần thiết, xây dựng các dữ liệu giả...
 • Triệu gọi các phương thức cần kiểm tra.
 • Kiểm tra sự hoạt động đúng đắn của các phương thức.
 • Dọn dẹp tài nguyên sau khi kết thúc kiểm tra.

Ứng dụng của UT

 • Kiểm tra mọi đơn vị nhỏ nhất là các thuộc tính, sự kiện, thủ tục và hàm.
 • Kiểm tra các trạng thái và ràng buộc của đối tượng ở các mức sâu hơn mà thông thường chúng ta không thể truy cập được.
 • Kiểm tra các quy trình (process) và mở rộng hơn là các khung làm việc(workflow - tập hợp của nhiều quy trình).

Lợi ích của UT

Thời gian đầu, người ta thường do dự khi phải viết UT thay vì tập trung vào viết mã cho các chức năng nghiệp vụ. Công việc viết UT có thể ngốn nhiều thời gian, tuy nhiên UT đem lại lợi ích to lớn như:

 • Tạo ra môi trường lý tưởng để kiểm tra bất kỳ đoạn mã nào, có khả năng thăm dò và phát hiện lỗi chính xác, duy trì sự ổn định của toàn bộ PM và giúp tiết kiệm thời gian so với công việc gỡ rối truyền thống.
 • Phát hiện các thuật toán thực thi không hiệu quả, các thủ tục chạy vượt quá giới hạn thời gian.
 • Phát hiện các vấn đề về thiết kế, xử lý hệ thống, thậm chí các mô hình thiết kế.
 • Phát hiện các lỗi nghiêm trọng có thể xảy ra trong những tình huống rất hẹp.
 • Tạo hàng rào an toàn cho các khối mã: Bất kỳ sự thay đổi nào cũng có thể tác động đến hàng rào này và thông báo những nguy hiểm tiềm tàng.

UT tạo thành hàng rào an toàn cho mã ứng dụng. UT là môi trường lý tưởng để tiếp cận các thư viện API bên ngoài một cách tốt nhất. Sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta ứng dụng ngay các thư viện này mà không kiểm tra kỹ lưỡng công dụng của các thủ tục trong thư viện. Dành ra thời gian viết UT kiểm tra từng thủ tục là phương pháp tốt nhất để khẳng định sự hiểu đúng đắn về cách sử dụng thư viện đó. Ngoài ra, UT cũng được sử dụng để phát hiện sự khác biệt giữa phiên bản mới và phiên bản cũ của cùng một thư viện.

Trong môi trường làm việc cạnh tranh, UT còn có tác dụng rất lớn đến năng suất làm việc:

 • Giải phóng chuyên viên QA khỏi các công việc kiểm tra phức tạp.
 • Tăng sự tự tin khi hoàn thành một công việc. Chúng ta thường có cảm giác không chắc chắn về các đoạn mã của mình như liệu các lỗi có quay lại không, hoạt động của module hiện hành có bị tác động không, hoặc liệu công việc hiệu chỉnh mã có gây hư hỏng đâu đó...
 • Là công cụ đánh giá năng lực của bạn. Số lượng các tình huống kiểm tra (test case) chuyển trạng thái "pass" sẽ thể hiện tốc độ làm việc, năng suất của bạn.

2. Phpunit

Giới thiệu

Đây là một công cụ để chạy unit test trong php được phát triển bởi Sebastian Bergmann. Nó cung cấp một bộ các tính năng vượt trội để giúp việc kiểm thử trở nên dễ dàng.

Cài đặt

Cài PhpUnit lên ubuntu

Để cài đặt PhpUnit ta chạy các câu lệnh terminal sau:

$ wget https://phar.phpunit.de/phpunit.phar
$ chmod +x phpunit.phar
$ sudo mv phpunit.phar /usr/local/bin/phpunit

Kiểm tra đã cài thành công hay chưa:

$ phpunit --version

Nếu kết quả hiện ra như sau thì bạn đã cài thành công.

PHPUnit 5.7.5 by Sebastian Bergmann and contributors.

Dùng Composer cài phpunit lên project

Thêm phpunit vào file composer.json

{
  "require-dev": {
    "phpunit/phpunit": "5.5.*"
  }
}

sau đó chạy composer update

Hoặc chạy câu lệnh require:

composer global require "phpunit/phpunit=5.5.*"

3. Sử dụng Phpunit trong laravel

Giới thiệu

Trong laravel, PhpUnit được cài đặt sẵn do vậy không cần thao tác cài thêm phpunit trong project.

 • File cấu hình PhpUnit là file phpunit.xml được đặt ngay trong thư mục gốc của project.
 • Các file test sẽ được đặt trong thư mục tests.
 • Để chạy các test thì ta sử dụng câu lệnh terminal phpunit.
 • Muốn xóa cache cấu hình cũ để cấu hình lại file phpunit.xml ta dùng lệnh: php artisan config:clear

Tạo test

Sử dụng câu lệnh:

$ php artisan make:test LoginTest

Một file test được tạo ra với nội dung như sau:

use Illuminate\Foundation\Testing\WithoutMiddleware;
use Illuminate\Foundation\Testing\DatabaseMigrations;
use Illuminate\Foundation\Testing\DatabaseTransactions;

class LoginTest extends TestCase
{
  /**
   * A basic test example.
   *
   * @return void
   */
  public function testExample()
  {
    $this->assertTrue(true);
  }
}

Phân tích một chút về file test:

 • Class test tạo ra phải được kế thừa từ class TestCase
 • Các testcase phải có chữ test đầu tiên, nếu không muốn thì bạn phải sử dụng annotation @test
/**
 * Sử dụng annotation @test
 * @test
 * @return void
 */
public function testExample()
{
  $this->assertTrue(true);
}

Tham khảo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.