+7

Tìm hiểu Swift qua 50 bài viết hàng đầu trong năm vừa qua (v.2019)

.............

Bài viết này là mình dịch từ: https://medium.mybridge.co/learn-swift-from-top-50-articles-for-the-past-year-v-2019-2bec16352320

.............

Trong khoảng thời gian từ tháng 1 ~ 12 năm 2018, chúng tôi đã so sánh gần 13.000 bài viết về Swift để chọn ra Top 50 bài viết có thể cải thiện kỹ năng lập trình cho bạn năm 2019.

Đây là 1 danh sách cực kỳ cạnh tranh (50 / 13000 khoảng 0.4% cơ hội), và được chọn 1 cách cẩn thận các bài viết về Swift hữu ích nhất được xuất bản trong năm qua. Mybridge AI đánh giá chất lượng bằng cách xem xét mức độ phổ biến và các yếu tố khác của con người.

Chúng được chia thành 18 nhóm có liên quan (xem hình dưới)


(Sô thứ tự không phải là xắp xếp theo rank trong bài viết này)


UICollectionView

No 1

No 2


Architecture

No 3

No 4

No 5

No 6


TableView

No 7

No 8


Animation

No 9

No 10

No 11

No 12


Case Study

No 13

No 14

No 15

No 16

No 17


Machine Learning

No 18

No 19

No 20

No 21

No 22

No 23


ARKit

No 24

No 25

No 26

No 27


Algorithm

No 28


Extension

No 29

No 30


Generics

No 31

No 32


Mirror API

No 33


Network

No 34

No 35

No 36


Routing

No 37


Storyboard

No 38


Parallel programming

No 39

No 40


Xcode

No 41

No 42

No 43


Testing

No 44

No 45

No 46

No 47

No 48

No 49


Job

No 50

Tài liệu tham khảo:


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.