+1

Tìm hiểu cách sử dụng StartApp Advertising SDK Cho iOS

Giới thiệu

Ở bài viết trước https://viblo.asia/nguyen14/posts/Q7eERE6ZMgNj tôi đã giới thiệu với các bạn cách nhúng google admod sdk trong ios. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn 1 advertising khác là startApp. Cùng với google admod. Start app cũng là một trong số các lựa chọn advertising cho các developer. Ngoài các banner cơ bản tương tự như google admod start app còn cung cấp thêm 1 số loại banner khác như splash banner.

** Đăng ký StartApp Developer**

 • Với developer id bạn có được khi tạo xong tài khoản:

  Screen Shot 2015-07-21 at 22.56.41.png

 • Với app id. Bạn chọn như hình minh hoạ để tạo appi id:

  Nhấn vào nút + để tạo 1 app id mới:

Screen Shot 2015-07-21 at 22.55.59.png

Screen Shot 2015-07-21 at 22.56.22.png

Chọn Add App
![Screen Shot 2015-07-21 at 22.56.35.png](https://images.viblo.asia/742e6558-7e0c-4233-8274-bbff6f7fbc39.png)

Vậy là bạn đã có app id như hình vẽ

Cách nhúng sdk của start app vào trong app ios

 • Tạo Project ios mới

 • Download sdk startapp framework tại http://www.startapp.com/support/

 • Giải nén và add Startapp.bundle và add Startapp.frmaework vào trong project. Chọn copy items if need

 • Add các framework sau:

  CoreTelephony.framework

  SystemConfiguration.framework

  CoreGraphics.framework

  StoreKit.framework

  AdSupport.framework

  QuartzCore.framework

  CoreMedia.framework

  AVFoundation.framework

  libz.dylib

** Khởi tạo startapp**

 • Trong appDelegate: tại hàm didFinishLaunchingApplication thêm đoạn code như sau: Screen Shot 2015-07-21 at 23.15.42.png

 • Ở didfinishlaunchapplicaton chúng ta khởi tạo appid và developerId cho start app sdk

Splash Ad

 • Ngoài banner và intersitial banner startApp còn hỗ trợ bạn splashBanner là banner được bật lên ngay khi user launcherApp

Add đoạn code : [sdk showSplashAd]; // display the splash screen

Trong hàm didFinishLaunch của appdelegate

Kết quả như sau:

iOS Simulator Screen Shot Jul 21, 2015, 23.21.30.png

Ad Banner và intersitial banner

 • Với intersitial banner: Add đoạn code sau trong viewController

  [STAStartAppAdBasic showAd]

 • Với ad banner:

Screen Shot 2015-07-21 at 23.29.10.png

Kết luận:

 • Trong thực tế bạn nên hạn chế sử dung splash banner theo ý kiến của tôi khi app của bạn có một số lượng user nhất định thì bạn mới show splash banner với tỉ lệ 1/5 trên số lần vào app. Chúc bạn may mắn với start app. Cám ơn vì đã theo dõi =))
 • Link code: http://www.mediafire.com/download/owr46wzc6j5rx51/Archive(2).zip](/uploads/images/a2e60584ef6cf363b01543bca939743e6bc84137/3d56289799ebeee6c248677e648e721f9313cdec.png)

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.