+1

Tích hợp I18n vào Javascript trong Ruby on Rails

Lời mở đầu

Nói đến I18n thì chắc hẳn chúng ta đều hiểu là sử dụng đa ngôn ngữ vào sản phẩm của mình. Các anh em chắc cũng không xa lạ việc tích hợp I18n vào Rails nữa, chắc cũng có anh em đã nghĩ sử dụng I18n trong file Ruby giống với file Javascript, nhưng khi chạy ứng dụng thì lại không nhận. Vừa rồi mình có tìm hiểu và làm tích hợp I18n vào file Javascript trong Rails. Nên viết bài này nhằm giúp các anh em mới lần đầu sử dụng I18n vào file js.

Cài đặt

Các bạn thêm gem "i18n-js" vào Gemfile.

Sau đó chạy lệnh bundle install để tiến hành cài đặt bình thường như những gem khác.

Vào file app/assets/javascripts/application.js các bạn thêm 3 dòng này:


//= require i18n

//= require i18n.js

//= require i18n/translations


Tiếp theo, các bạn thêm dòng lệnh sau vào file config/environments/development.rb:

config.middleware.use I18n::JS::Middleware

Tiếp đó các bạn tạo file i18n-js.yml ở thư mục config bằng lệnh: rails generate i18n:js:config

Sau khi tạo thành công, các bạn mở file đó lên, thêm dòng lệnh sau:


translations:

  -file: "app/assets/javascripts/i18n/translations.js"

  only: "*"

Còn 1 bước cuối cùng nữa là hoàn thành. Các bạn bỏ các dòng lệnh này vào file "application.html.erb":


`<script type="text/javascript">

  I18n.defaultLocale = "<%= I18n.default_locale %>";

  I18n.locale = "<%= I18n.locale %>";

</script>`


Như vậy là các bạn có thể thỏa thích sử dụng I18n trong file Javascript giống với các file Ruby.

Ví dụ:


en:

 product:

   update:

    alert: "Not found product"


vi:

 product:

   update:

    alert: "Không tìm thấy sản phẩm"

Lưu ý: Ở các file Js, các bạn sử dụng theo cú pháp: I18n.t("product.name")

Chúc anh em thành công!

Kết luận

Hi vọng thông qua bài viết này có thể giúp anh em có thể áp dụng được I18n trên file Js để cho ứng dụng của chúng ta đa dạng ngôn ngữ, dễ tiếp cận nhiều người dùng hơn.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.