+1

Thiết lập cơ bản cho website Shopify

Phần này sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập các chức năng cơ bản cho website của bạn.

Store name (Tên shop)

Store name là tên website của bạn. Đây là từ khoá để khách hàng tìm kiếm website của bạn trên các công cụ tìm kiếm. Tên của website được hiển thị trên tất cả các trang con trong website. Thiết lập hoặc thay đổi store name:

 1. Từ shopify admin truy cập vào Settings
 2. Tiếp tục click label General
 3. Trong mục Store detail nhập tên website vào textbox Store name
 4. Click button Save để lưu lại thiết lập

Tại giao diện này bạn có thể thiết lập thông tin công ty của bạn như: Email, Địa chỉ, Số điện thoại, ...

Timezone (Múi giờ)

Thiết lập timezone cho webiste Shopify của bạn.

 1. Từ shopify admin truy cập vào Settings
 2. Tiếp tục click label General
 3. Trong mục Standards and formats. Sử dụng dropdown-menu trong mục Timezone để lựa chọn đúng múi giờ của bạn.
 4. Click button Save để lưu lại thiết lập

Currency (Đơn vị tiền tệ)

Bạn có thể thiết lập dễ dàng đơn vị tiền tệ cho website của bạn. Shopify hỗ trợ nhiều loạn đơn vị tiền tệ trên thế giới như: VNĐ, USD, EUR, CAD, AUD, JPY

Note: Nếu bạn đang sử dụng Shopify thử nghiệm, bạn có thể thiết lập và thay đổi đơn vị tiền tệ của website. Nhưng sau khi bạn đã sử dụng website chính thức, bạn không nên thay đổi đơn vị tiền tệ. Thay đổi nó sẽ ảnh hưởng tới giá các sản phẩm, đơn hàng, và báo cáo trong quá khứ cũng như dữ liệu lịch sử khác. Để thiết lập tiền tệ bạn cần truy cập:

 1. Từ shopify admin truy cập vào Settings
 2. Tiếp tục click label General
 3. Trong mục Standards and formats. Sử dụng dropdown-menu trong mục Currency để lựa chọn đơn vị tiền tệ cho website của bạn.
 4. Click button Save để lưu lại thiết lập

Note: Bạn có thể thay đổi cách hiển thị giá cả. Click vào Change formatting và thay đổi theo ý muốn của bạn.

Weight unit (Đơn vị trọng lượng)

Bạn có thể lựa chọn các đơn vị trọng lượng khác nhau:

 • Pounds (lb)
 • Ounces (oz)
 • Kilograms (kg)
 • Grams (g) Bạn hãy lựa chọn đơn vị trọng lượng phù hợp với doanh nghiệp của bạn. Đây chỉ là những giá trị mặc định, nó có thể được chỉnh sửa trong từng sản phẩm. Để thay đổi đơn vị trọng lượng bạn cần truy cập:
 1. Từ shopify admin truy cập vào Settings
 2. Tiếp tục click label General
 3. Trong mục Standards and formats. Sử dụng dropdown-menu trong mục Default weight unit để lựa chọn đơn vị trọng lượng cho website của bạn.
 4. Click button Save để lưu lại thiết lập

Home page metadata

Metadata, tiêu đề và mô tả của một trang, được hiển thị trong kết quả tìm kiếm của công cụ tìm kiếm. Nó không ảnh hưởng đến cơ hội của website được liệt kê bởi một công cụ tìm kiếm, nhưng các thẻ metadata tốt làm tăng khả năng khách hàng tìm kiếm sẽ click truy cập vào website của bạn. Đó là một trong những lưu ý để có thể thu hút lượng truy cập vào website của bạn. Tiêu đề và mô tả của một trang phải là duy nhất cho mỗi trang và phải mô tả đúng nội dung của trang đó. Đối với mỗi sản phẩm, trangm hoặc blog, bạn sẽ tìm thấy phần quản lý công cụ tìm kiếm trong shopify admin của bạn nơi bạn có thể nhập thông tin theo ý muốn nó xuất hiện trên trang kết quả tìm kiếm:

Bạn có thể xem trước cách mà trang web của bạn hiển thị dưới một công cụ tìm kiếm.

Để thiết lập homepage metadata bạn cần truy cập:

 1. Từ giao diện Shopify admin bạn truy cập Online Store -> Preferences
 2. Trong mục Title and meta description bạn có thể nhập Homepage titleHomepage meta description
 3. Click button Save để lưu lại thiết lập

Note: Công cụ tìm kiếm sẽ chỉ liệt kê không quá 140 ký tự trong thẻ meta description bên dưới tiêu đề của trang. Vì vậy bạn không nên nhập quá 140 ký tự.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.