Viblo Learning
0

Theo dõi số liệu Memory and Disk với Amazon EC2 Linux Instances

Bạn đã bao giờ gặp phải tình trạng Memory của server tràn dẫn đến tình trạng hệ thống bị treo đơ????

Nếu bạn muốn theo dõi các thông số Memory của EC2 intance. Bạn có thể sử dụng Amazon CloudWatch để tổng hợp các số liệu và ghi vào hệ thống.

Như bài trước mình có chia sẻ về RAM Xem tại đây. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về CloudWatch và cách setting CloudWatch cho EC2 instance. Giúp chúng ta có thể đặt cách cảnh báo để theo dõi hệ thống 1 cách chủ động hơn.

I - CloudWatch là gì?

Cloudwatch là một dịch vụ giám sát các nguồn tài nguyên cloud và ứng dụng chạy trên AWS (amazon web service).Bạn có thể sử dụng Cloudwatch để thu thập và theo dõi các số liệu thống kê memory, storage, inode. Và có thể đặt cảnh báo khi hệ thống có vấn đề sẽ gửi thông báo về email cho bạn. (Ví dụ cài đặt hệ thống cảnh báo nếu memory > 80% ).Cloudwatch có thể giám sát Amazon EC2 instances, Amazon DynamoDB tables, and Amazon RDS DB instances.

CloudWatch có các Metic tương ứng với mỗi biểu đồ theo dõi các thông số server, Ngoài 14 metric mặc định ra thì có thể custom thêm các metric khác như sau:

 • DiskSpaceAvailable
 • DiskSpaceUsed
 • DiskSpaceUtilization
 • MemoryAvailable
 • MemoryUsed
 • MemoryUtilization
 • SwapUsed
 • SwapUtilization
 • Inode free

II - Cách setting CloudWatch check Memory cho EC2 instance

1- Install các required package từ teminal theo các lệnh sau:

yum install -y perl-Switch perl-DateTime perl-Sys-Syslog perl-LWP-Protocol-https perl-Digest-SHA.x86_64

2- Install monitoring scripts

Theo các bước sau để giải tải về, giải nén và cấu hình các Monitoring Scripts trên EC2 linux instance.

curl https://aws-cloudwatch.s3.amazonaws.com/downloads/CloudWatchMonitoringScripts-1.2.2.zip -O

unzip CloudWatchMonitoringScripts-1.2.2.zip

rm CloudWatchMonitoringScripts-1.2.2.zip

cd aws-scripts-mon

cp awscreds.template awscreds.conf

3- Sau khi đã cài đặt xong Package và các Monitoring Scripts. Lúc này đăng nhập vào tài khoản AWS > EC2 > Chọn instance muốn xem > View all cloud watch metric. Sẽ có tất cả các metric vừa cài đặt.

4- Setting Alarm for metric check RAM.

 • Create topic : Con Amazon SNS > Topic

 • Create subscription cho Topic: Chọn topic vừa tạo > Create subscription > Chọn email > Điền email bạn muốn nhận cảnh báo.

 • Từ Màn quản lý AWS > CloudWatch > Alarm > Create Alarm > Select metric ( MemoryUtilization, MemoryUsed, MemoryAvailable ) > Next

 • Sau đó setting khoảng thời gian , và ngưỡng cảnh báo (Ví dụ RAM vượt mức 80 trong khoảng 5p) > Next

 • Chọn topic notification mà bạn vừa tạo > sau đó Add name and description > create.

Vậy là xong. Lúc này bạn quay về màn list Alarm sẽ thấy Alarm mà bạn vừa tạo. Từ giờ trở đi cứ Memory vượt mực 80% thì email sẽ ting ting cảnh báo để xử lý kịp thời rồi. Hy vọng sau bài viết này giúp các bạn có thể custom thêm metric theo dõi hệ thống của mình tốt hơn. Tránh để tình trạng hệ thống ngưng hoạt động hẳn mà vẫn không biết

III - Tài liệu tham khảo

https://aws.amazon.com/vi/cloudwatch/

https://techzones.me/devops/day-1-cloudwatch-metrics/


All Rights Reserved