+2

Thay thế Redux bằng React context API mới

1. Giới thiệu

    React context API là một trong những forces chính đằng sau các packages hữu ích nhất trong hệ sinh thái React. Nó được sử dụng ở mọi nơi từ theo chủ đề , đến điều hướng , cho đến công cụ graphql . Và cũng quan trọng như vậy, bạn có thể đã nghe nói rằng React context API gần đây đã nhận được một bản cập nhật lớn.

    Bắt đầu với React 16.3, context API liên quan đến việc sử dụng hai thành phần đặc biệt: <Provider><Consumer>. Và nếu một trong những cái tên này nghe có vẻ quen thuộc, thì đó là vì Redux cũng cung cấp một <Provider> component . Trên thực tế, cả hai nhà cung cấp Redux và React đều làm điều tương tự . Vì vậy, theo một cách nào đó, context có thể thay thế Redux.

    Nhưng đợi một lát. Redux <Provider> component đã thực sự sử dụng context từ năm 2015, khi Redux được phát hành lần đầu tiên. Và điều này đặt ra câu hỏi: nếu Redux đã và đang sử dụng context, làm thế nào context có thể thay thế Redux? React context APIReact context API.

    Context API mới đi kèm vs Reac 16.3 khá gọn gàng. Nó được xây dựng theo render props style theo xu hướng trong những tháng vừa qua , hãy khám phá nó :

import React, { createContext } from 'react'

// khởi tạo 1 context
const Context = createContext()

// bối cảnh này chưa 2 component
const { Provider, Consumer } = Context

// Render Provider cung cấp 1 gía trị
<Provider value={{ firstName: 'Didier', lastName: 'Franc' }}>
 <App />
</Provider>
  
// Bây giờ bất cứ nơi nào trong <App /> bạn có thể sử dụng dữ liệu này
<Consumer>
 {({ firstName, lastName }) => <span>{`${firstName} ${lastName}`</span>}
</Consumer>

    Nó khá đẹp phải không? Chúng ta hãy tiến xa hơn với việc thực hiện giống như flux

2. Implementation

Với ví dụ API createContext() ở trên, chúng tôi đã có StoreView

    Những gì chúng ta cần là actiondispatchers để tự đông cập nhật các store. Điều gì sẽ xảy ra nếu cửa hàng động của chúng ta chỉ là state của 1 React component gốc.

import React, { Component } from 'react'

class EnhancedProvider extends Component {
 state = {
  count: 0
 }

 render() {
  return (
   <Provider
    value={{
     state: this.state
     actions: {
      increment: () => this.setState({ count: this.state.count + 1 }),
     }
    }}
   >
    {this.props.children}
   </Provider>
  )
 }
}

Chúng ta vừa thông qua trạng thái và hành động như các giá trị của nhà cung cấp. Và bây giờ chúng ta có thể lấy nói với <Consumer /> .

import React from 'react'

const Display = () => (
 <Consumer>
  {({ state, actions }) => (
   <Fragment>
    <span>{state.count}</span>
    <button onClick={actions.increment}>+</button>
   </Fragment>
  )}
 </Consumer>
)

Chúng ta đã tạo 1 thư viện để có mọi thứ chúng ta cần để sử dụng luồng dữ liệu này 1 cách dễ dàng trong khi vẫn giữ hiệu suất tuyệt vời.

3. react-waterfall

Chỉ cần initStore từ react-waterfall , đặt initial state của bạn và thực hiện một số actions: (state, …arg) → stateChunk Store đã tạo cho bạn 1 số thứ hay ho như :

 • ProviderConsumer

 • actions

 • getState() để lấy state hiện tại

 • connect() để map state và actions thành props của component

 • subscribe() để đọc những state thay đổi

4. So sánh với Redux

**Ưu điểm **

 • Dễ thực hiện hơn

 • Trọng lượng và hiệu suất

 • Quay trở lại hành động clean hơn với state chuck ( như trong setState)

Nhược điểm

 • Nó chỉ hoạt động với React 16.3

Tạm Kết

     Qua bài viết này khiến cho chúng ta hiểu đôi chút và có hướng đi mới nếu bạn thích điều mới mẻ[email protected]@

Tài liệu tham khảo

https://medium.freecodecamp.org/replacing-redux-with-the-new-react-context-api-8f5d01a00e8c


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí