Thay âm thanh tin nhắn Facebook bằng giọng của chị google với chưa đến 10 dòng code

Nay lướt viblo Thấy bài https://viblo.asia/p/xay-dung-ung-dung-google-extension-don-gian-trong-10-phut-phan-1-RnB5pkrrlPG khá hay và mình khá hứng thú .vậy là mình bắt tay ngay vào viết 1 cái gì đó vui vui để thực hành ngay.

Bài Toán

Mình muốn khi có ai đó nhắn tin cho mình thay vì tiếng báo tin nhắn như thường lệ mà mình muốn 1 âm thanh khác phát lên.

Như video dưới đây .nhưng chỉ giống phần kết quả thôi nhé.còn cách làm hoàn toàn khác thanh niên trong video nhé. vì video mình lấy trên mạng.

Hướng giải quyết

 1. Khi có tin nhắn thì chắc chắn Fb phải gửi 1 xhr lên để lấy thông tin của tin nhắn ấy => vậy mình cần phải tìm ra cái xhr đấy .
 2. Khi xhr được gửi đi thì mình sẽ chạy 1 đoạn script để phát âm thanh mà mình muốn => vậy mình cần 1 file âm thanh, và 1 đoạn script
 3. Muốn chạy được đoạn script ấy mình sẽ dùng chome extension.

Giải quyết

vấn đề 1 : Khi có tin nhắn thì chắc chắn Fb phải gửi 1 xhr lên để lấy thông tin của tin nhắn ấy => vậy mình cần phải tìm ra cái xhr đấy

 • Vấn đề này thì khá dễ ràng để tìm ra nhờ chrome developer tool của trình duyệt . sau 1 hồi mò mẫn thì mình đã tìm ra cái xhr ấy

vấn đề 2 :Khi xhr được gửi đi thì mình sẽ chạy 1 đoạn script để phát âm thanh mà mình muốn => vậy mình cần 1 file âm thanh, và 1 đoạn script

**Vấn đề 3 : Viết chome extension **

 • Mình sẽ tạo ra 1 thư mục chứa 3 file :
 1. index.js => chứa đoạn script
  
 2. manifest.json => dùng để cấu hình cho extension
  
 3. notification.mp3 => file âm thanh
  

Cấu hình file manifest.json

{
 "name": "Google and facebook",
 "version": "1.0",
 "description": "Google and facebook!",
 "permissions": ["webRequest","https://www.facebook.com/*"],
 "background": {
  "scripts": ["index.js"]
 },
 "manifest_version": 2
}
 • permissions : ở đây mình xin quyền webRequest và mình chỉ sử dụng tiện ích này khi truy cập trang facebook
 • các thông số khác chắc không phải giải thích gì thêm

File index.js

 • Ở đây mình sẽ dùng webRequest để theo dõi khi có tin nhắn dựa vào cái xhr mình vừa tìm được

 • Các bạn có thể xem chi tiết: https://developer.chrome.com/extensions/webRequest

 • Đây là ví dụ lắng nghe sự kiện onBeforeRequest :

chrome.webRequest.onBeforeRequest.addListener(
    callback, filter, opt_extraInfoSpec); 
 • vậy callback sẽ là function để thực thi 1 hành động gì đó khi thỏa mãn cái filter kia.

 • Ở ví dụ này thì cái callback sẽ là function phát âm thanh, filter sẽ là cái urls ["https://www.facebook.com/ajax/mercury/delivery_receipts.php*"]

 • Vậy mình ghép code file index.js như sau:

chrome.webRequest.onBeforeRequest.addListener(
 function (details) {
  var audio = new Audio('notification.mp3');
  audio.play();
 },
 {
  urls: ["https://www.facebook.com/ajax/mercury/delivery_receipts.php*"]
 });

Vậy là xong : giờ mình đã có 1 thư mục chứa 3 file index.js, manifest.json, notification.mp3 . giờ mình chỉ việc import vào trình duyệt và test thành quả thôi.

 • Để import vào trình duyệt bạn vào đường dẫn chrome://extensions/ bật chế độ nhà phát triển và tải lên tiện ích thì các b chỉ cần chọn đến thư mục chưa 3 file kia là ok .

Kết luận:


All Rights Reserved