+2

Tất Cả Những Gì Bạn Cần Biết Về Containers và Máy Ảo

Giới Thiệu

Trong ngành công nghệ thông tin, containers và máy ảo là hai công nghệ quan trọng giúp chúng ta quản lý và triển khai ứng dụng một cách hiệu quả và linh hoạt. Bài viết này sẽ tổng hợp những kiến thức cơ bản về containers, máy ảo, sự khác biệt giữa chúng, và các công nghệ liên quan như namespaces và cgroups.

Máy Ảo (Virtual Machines)

Định Nghĩa

Máy ảo (Virtual Machine - VM) giả lập một hệ điều hành bằng cách sử dụng công nghệ gọi là Hypervisor. Hypervisor có thể chạy dưới dạng phần mềm trên hệ điều hành vật lý hoặc dưới dạng firmware trên máy vật lý. Các VM chạy như các hệ điều hành khách (guest OS) trên Hypervisor.

image.png

Ưu Điểm và Hạn Chế

 • Ưu Điểm:

  • Cách ly hoàn toàn các ứng dụng.
  • Mỗi VM có hệ điều hành riêng, giúp tránh xung đột phụ thuộc.
 • Hạn Chế:

  • Tốn nhiều tài nguyên hơn do cần hệ điều hành khách nặng.
  • Khởi động chậm hơn so với containers.
  • Khó khăn trong việc mở rộng theo chiều ngang (horizontal scaling).

So Sánh với Containers

VMs cung cấp sự cách ly mạnh mẽ nhưng tốn nhiều tài nguyên và phức tạp hơn trong việc quản lý so với containers.

Containers

Định Nghĩa

Containers cô lập runtime ứng dụng và các phụ thuộc bằng cách đóng gói chúng lại để tạo ra một lớp trừu tượng gọi là containers. Containers chạy trên một hệ điều hành duy nhất và chia sẻ cùng một kernel nhưng cách ly các ứng dụng với nhau.

image.png

Ưu Điểm và Hạn Chế

 • Ưu Điểm:

  • Sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn.
  • Khởi động nhanh hơn.
  • Dễ dàng mở rộng và triển khai.
 • Hạn Chế:

  • Mức độ cách ly không cao bằng VMs (vì chia sẻ cùng một kernel).

Công Nghệ Liên Quan

 1. Namespaces:

  • Cung cấp sự cách ly giữa các container. Mỗi container có không gian tên riêng, đảm bảo rằng các quá trình và tài nguyên bên trong container không xung đột hoặc tương tác với các container khác.
 2. Cgroups:

  • Là một tính năng của Linux kernel cho phép quản trị viên hệ thống quản lý và giám sát tài nguyên hệ thống được sử dụng bởi các nhóm tiến trình.
  • Tài nguyên này bao gồm CPU, bộ nhớ, I/O đĩa, và mạng.
  • Đây là một công cụ mạnh mẽ giúp đảm bảo các tiến trình không chiếm dụng quá nhiều tài nguyên hệ thống, gây ảnh hưởng đến các tiến trình khác.

So Sánh với Máy Ảo

Containers nhẹ hơn, khởi động nhanh hơn và dễ dàng mở rộng hơn so với máy ảo. Tuy nhiên, mức độ cách ly của containers không cao bằng máy ảo vì chúng chia sẻ cùng một kernel.

Một Vài Công Cụ và Công Nghệ Containers Phổ Biến

 • Docker: Docker là container runtime phổ biến nhất, giúp dễ dàng tạo và quản lý containers.
 • Rkt và Containerd: Các container runtime khác cung cấp các lựa chọn thay thế cho Docker.
 • OpenVZ: Là tiền thân của containers hiện đại, giúp triển khai môi trường ảo mà không cần guest OS.

Kết Luận

Containers và máy ảo đều có những ưu điểm và hạn chế riêng, và việc chọn lựa giữa chúng phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của dự án. Containers giúp triển khai ứng dụng một cách hiệu quả và linh hoạt hơn, trong khi máy ảo cung cấp sự cách ly mạnh mẽ hơn. Việc hiểu rõ về namespaces và cgroups cũng giúp quản lý tài nguyên một cách hiệu quả và bảo mật.

Kinh Nghiệm Thực Tiễn

 • Giảm Thiểu Vấn Đề "It works on my machine": Containers giúp giảm thiểu vấn đề này bằng cách đảm bảo rằng ứng dụng có thể chạy đồng nhất trên mọi môi trường.
 • Quản Lý và Giám Sát Tài Nguyên: Sử dụng cgroups để giới hạn và giám sát tài nguyên của các quá trình trong containers.
 • Cách Ly và Bảo Mật: Sử dụng namespaces để cung cấp sự cách ly giữa các container, đảm bảo rằng các ứng dụng không xung đột với nhau.

Tham Khảo Thêm

Nếu bạn quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về containers và máy ảo, hãy tham khảo thêm các tài liệu và khóa học chuyên sâu về Docker, Kubernetes, và các công nghệ ảo hóa khác.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.