+1

Tạp AppClips cho ứng dụng iOS bằng Xcode 12 P2

Chuẩn bị

Trước hết Appclip là phần demo của app cho phép người dùng tải về dùng thử trước khi tải bản full nên nó sẽ được "đính kèm" trong app thật. Có nghĩa trong project của bạn phải chứa cả target appclip. Và cũng như thông thường, chúng ta cần 1 tài khoản develop của apple để có thể truy cập appstoreconnect. Chúng ta phải tạo appID, bundleID, ... để có thể đẩy app lên AppStoreConnect.

  • Tài khoản Develop của Apple
  • Xcode 12.0 or later

Tạo project

  • Mở xcode ra. Tạo 1 project Demo

Thêm target cho AppClip

Click chọn File -> New -> Target -> AppClip

Đặt bundle ID cho Appclip

Tại target AppClip, Xcode sẽ tự động tạo 1 bundle ID cho AppClip (chọn auto), cái này sẽ match với bundle ID của App chính. Khi đẩy lên AppStoreConnect nó sẽ tự động nhận biết và đưa vào chung 1 App.

Archive

Kiểm tra AppStoreConnect

  • Sau khi updoad thành công bằng Xcode, chúng ta sẽ kiểm tra lại trên Appstore Connect. Nếu thành công, app sẽ có 2 target thể hiện trên Testflight thay cho 1 như trước đây

Kiểm tra, dùng thử trong TestFlight

Khi upload thành công, trong TestFlight cũng sẽ xuất hiện mục "AppClip". Đó chính là target AppClip mà chúng ta đã thêm lúc đầu

AppClip

Full App

Trên đây là hướng dẫn tạo Appclip cho App iOS, cám ơn các bạn đã đọc bài viết của mình. Hi vọng các bạn thành công ! Link tham khảo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.