+10

Tạo ứng dụng URL shortener chỉ với HTML và Javascript

Có lẽ đa số chúng ta đã có lần sử dụng các URL Shortener như Bitly, Tiny,... để rút ngắn các đường link dài để có thể dễ dàng chia sẻ chúng cho bạn bè, đồng nghiệp cũng như các trích dẫn trên slides trình chiếu để trông chuyên nghiệp hơn.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một ứng dụng URL Shortener đơn giản chỉ với xíu HTMLJavascript nhé ^^

Intro.

Giao diện ứng dụng của chúng ta sẽ bao gồm 1 ô input dùng để dán link cần rút gọn vào và 1 button để thực hiện việc rút gọn link:

Và như đã nói ở phía trên, Tech Stack được sử dụng sẽ là 1 chút HTML, 1 chút CSS và 1 chút Javascript, về cơ sở dữ liệu để lưu trữ thì chúng ta sẽ nhờ vào anh bạn Jsonstore 😺😺

Okayyy, bắt đầu nào !

Steps

Thư mục URLshorten sẽ bao gồm các file:

🧊 URLshorten
     |____ 📄 index.html
     |____ 📋 main.js

HTML

Đầu tiên, trong index.html, chúng ta tạo một input, button, và script dẫn main.js vào trong thẻ body:

<input type="url" id="txtUrl">
<button onclick="shortenUrl()">Get my shortened URL</button>

<script src="./main.js"></script>

Ô input là nơi dán đường link cần rút gọn, do đó, mình sẽ đặt thêm id cho nó để chúng ta có thể dễ dàng truy cập vào element này nhờ vào Javascript.

Tiếp theo là button được gắn sự kiện onClick với chức năng rút gọn link thông qua shortenUrl(). Hàm sẽ được thực hiện mỗi lần click vào button.

Cuối cùng là thẻ script dẫn main.js vào index.html. Hàm shortenUrl() phía trên sẽ nằm trong file này.

Ở bước này bạn có thế rải thêm chút CSS theo ý thích để ứng dụng của chúng ta xinh xẻo hơn chút 😛😛

Data store

Trước khi cùng nhau viết những dòng Javascript đầu tiên, chúng ta sẽ sử dụng Jsonstore để lưu trữ các đường link dài được người dùng cần rút gọn.

Đúng như cái tên, Jsonstore là một JSON based cloud datastore bảo mật và hoàn toàn miễn phí. Nó cung cấp cho bạn một Enpoint cho phép gửi các HTTP requests đến datastore của mình.

Trong bài viết này, mình sẽ sử dụng enpoint dưới đây:

const ENDPOINT = 'https://www.jsonstore.io/b7500b390a31a7fdc2bde29c94607fda2a38bcc19368e99835309de795232577';

Về cơ sở dữ liệu để lưu trữ, bạn hoàn toàn có thể sử dụng những nơi khác tùy ý, hãy xem Jsonstore như một trong những gợi ý nhé 😺😺

Javascript

Hãy điểm qua các xử lý của hàm shortenUrl() trước khi đi vào code:

function shortenUrl() {
 var longUrl = getUrl();  // Bước (1)
 genHash();        // Bước (2)
 send_request(longUrl);  //  Bước (3)
}

Bước (1) - getUrl()

Bước đầu trong quá trình xử lý rút gọn link là lấy được chuỗi link cần rút gọn mà người dùng dán vào ô input:

const URL_REGEXP = new RegExp("^(http|https|ftp)://", "i");

function getUrl() {
 let url = document.getElementById('txtUrl').value;
 let isProtocolOk = URL_REGEXP.test(url);
 return isProtocolOk ? url : ('http://' + url);
}

Trong hàm getUrl() phía trên, mình có kiểm tra chuỗi người dùng dán vào có phải là một đường dẫn không qua Regular Expression. Ngoài ra chuỗi RegExp phía trên, chúng ta cũng có thể kiểm tra bằng các built-in methods như:

let isProtocolOk = url.startsWith('http://') || url.startsWith('https://') || url.startsWith('ftp://');

Bước (2) - genHash()

Lấy được link người dùng nhập rồi, chúng ta sẽ tạo một chuỗi ngẫu nhiên:

function genHash() {
 if (window.location.hash == '') {
  window.location.hash = getRandomString();
 }
}

Chuỗi ngẫu nhiên được tạo ra để làm gì?

Giả sử ứng dụng URL Shortener của chúng ta có đường dẫn là: https://co.devnotes.vn (ví dụ vậy, hosting này chưa tồn tại đâu các bạn ạ^^). Mình vào ứng dụng này để rút gọn đường link một bài viết:

https://haodev.wordpress.com/2020/03/18/pistory-0-khi-dan-than-vao-bo-mon-cao-phim/

Lúc này, expect là mình sẽ nhận được một đường link rút gọn ngắn hơn có dạng:

https://co.devnotes.vn#<UNIQUE_STRING>

Kết quả là https://co.devnotes.vn#867lbb chẳng hạn, khi truy cập vào đường dẫn này, chúng ta sẽ được re-direct về đường link dài ban đầu 😻😻


Để tạo ra những chuỗi ngẫu nhiên như vậy có rất nhiều cách. Trong bài viết này mình làm như thế này:

function getRandomString() {
 let random_string = Math.random().toString(32).substring(2, 5) + Math.random().toString(32).substring(2, 5);
 return random_string;
}

Ngoài cách trên, bạn có thể sử dụng một số thư viện ngoài hoặc tự viết ra quy tắc generate ra chuỗi ngẫu nhiên của bản thân nhé ^^

Chúng ta sẽ lưu chuỗi này vào window.location.hash (như trong genHash() phía trên).


Bước (3) - send_request(longUrl)

longUrl, có genhash() rồi thì mình gửi POST request thôi ^^

Tới đây nhờ Jquery gọi AJAX cho gọn gàng nhé:

function sendRequest(url) {
 $.ajax({
  'url': endpoint + '/' + window.location.hash.substr(1) /* remove # */,
  'type': 'POST',
  'data': JSON.stringify(url),
  'dataType': 'json',
  'contentType': 'application/json; charset=utf-8'
 })
}

Bạn nhớ embed thêm Jquery vào index.html:

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>

Trở lại với sendRequest(), hàm này gửi một JSON request lên:

ENDPOINT/<UNIQUE_STRING>

để lưu lại đường link gốc (url param) như là data.

Như vậy thì, mỗi khi link rút gọn được đặt lên address bar(https://co.devnotes.vn#867lbb), chúng ta gửi GET request lên ENDPOINT/<UNIQUE_STRING> (ENDPOINT/867lbb) và chúng ta sẽ nhận lại được đường link người dùng nhập vào bạn đầu:

function checkCurentUrl() {
 let hashExisting = window.location.hash.substr(1);
 if (hashExisting) {
  $.getJSON(endpoint + "/" + hashExisting,
   function (data) {
    data = data["result"];
    if (data != null) {
     window.location.href = data;
    }
   }
  )
 }
}

Bây giờ thì thử sử dụng xem nào ^^

Copy-paste một link bất kì nào đó, click vào button và nhận lại link rút gọn của mình trên thanh address bar nhé 😄😄

Extension

Bạn có thể xem toàn bộ source code của mini-project này tại đây. Chức năng thì đã okie rồi. Song, để phát triển ứng dụng hơn, chúng mình có thể thêm chức năng cho phép custom hash để link rút gọn có ý nghĩa dễ nhớ hơn này, hay cho phép người dùng lưu trữ các link đã rút gọn nữa chẳng hạn,...

Ngoài ra, để UX tốt hơn, chúng mình có thể thêm chức năng tự động copy sau khi có link rút gọn trả về nhé !

Một gợi ý là bạn có thể sử dụng thêm các thư viện cho phép copy URL trên address bar như SimpleCopy, ClipboardJS, etc.

Thử xem nàooo ! Mình chờ các pull requests từ các homie đó 😉😉

Kết

Yayyy, vậy là chúng ta đã cùng nhau code một ứng dụng URL Shortener đơn giản rồi. Hy vọng rằng bài viết này có thể giúp ích được cho các bạn. Tặng mình 1 upvote để có động lực cho các bài viết tiếp theo nhé ^^

Cảm ơn các bạn vì đã đọc bài viết của mình. Đó giờ các bài viết của mình chủ yếu về core techniques và đây là bài viết đầu tiên dạng Coding Tutorial nên khó có thể tránh khỏi những sai sót. Nếu có bất kì vấn đề hay vướng mắc gì, hãy comment phía dưới hoặc ping trực tiếp cho mình để được hỗ trợ nha 😸😸

Happy coding !


Reference: FreeCodeCamp, Personal Blog.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.