+4

Tạo một dự án Nuxtjs, tìm hiểu cấu trúc thư mục trong Nuxtjs

Mở đầu

xin chào các bạn hôm nay mình sex giới thiệu cách tạo một dự án Nuxtjs và cấu trúc thư mục của dự án Nuxtjs. Vậy Nuxtjs là gì ??? . Nuxtjs là một framework dựa trên Vuejs giúp cho việc xây dựng và phát triển các ứng dụng web một cách nhanh chóng. Vì vậy các bạn cần học Vue trước khi tìm hiểu Nuxjs nhé 😄. Sau đây mình sẽ chuyển sang tạo ra dự án Nuxtjs đầu tiên.

Cài đặt

Có 2 cách để tạo dự án Nuxtjs đó là:

 • npm
 • yarn

Lưu ý: là khi cài bằng npm thì phải là npm từ 5.2.0 trở lên để nó có cú pháp là npx. Vì thế mình sẽ cài bằng yarn (vì mình quen dùng yarn hơn 😄). Để cài đặt thì bạn chỉ cần chạy command

yarn create nuxt-app <project-name>

với <project-name> là tên project mà bạn muốn đặt. Cần phải đợi một chút để nó down cái nuxt-app về, và sẽ có một số câu hỏi như sau:

 • Project name: tên project của bạn
 • Programming language: ngôn ngữ phát triển có JavaScriptTypeScript mọi người quen cái nào thì chọn cái đó.
 • Package manager: npm, yarn, mình chọn yarn 😄
 • UI framework: có rất nhiều, nhưng mình chọn Tailwind CSS vì thấy sử dụng nó khá ngon :v
 • Nuxt.js modules : module để kết nối, các bạn chọn hết cho mình
 • Linting tools : công cụ để lint, cũng chọn hết
 • Testing framework: chọn cái để test, mình không dùng bao giờ nên chọn là none
 • Rendering mode: mình chọn Universal
 • Development tools: mình chọn Jsconfig.json vì mình dùng vscode
 • Continuous integration: mình chọn none
 • Version control system: chọn git

Ok thế bầy giờ chỉ cần chờ nó cài đặt nữa là xong. Sau khi nó cài xong thì bạn chỉ cần cd đến project đó và chạy

yarn dev

sau đó mở trinhg duyệt với địa chỉ http://localhost:3000/ để xem kết quả nhé ✌️

Đây là kết quả của mình 😄. Tiếp theo sẽ là phần tìm hiểu cấu trúc thư mục trong dự án Nuxtjs nhé.

Cấu trúc thư mục

Đây là cấu trúc thư mục của dự án Nuxjs mình vừa tạo được

Có thể thấy là rất nhiều thư mục, các bạn có thể tìm hiểu chi tiết ở đây nhé. Còn ở phạm vị bài này mình chỉ giới thiệu những thư mục chính thường gặp thôi.

 • Assets directory: Chứa các mục chưa được biên dịch như ảnh, fonts, scss global...
 • Components directory: Đơn giản là chứa các components
 • Layouts directory: Chứa các layouts (mỗi trang lại có một layout và các layout không nhất thiết giống nhau, vd: layout phần đăng nhập sẽ khác layout phần contact... )
 • Middleware directory: hiểu đơn giản là nó chứa các function được chạy trước khi các Components được chạy
 • Pages directory: chứa các view của ứng dụng, mỗi một file tương đương 1 routes của ứng dụng.
 • Plugins directory: chứa các plugin js thôi
 • Static directory: chứa các file static được ánh xạ trực tiếp đến server
 • Store directory: chính là phần vuex :v
 • Nuxt.config.js file: file cấu hình cho dự án Nuxtjs (vd như head có gì, title có gì ... các Plugins nào được chạy trước khi render ra trang...)
 • Package.json File: quen quen nhỉ hình như trong Nodejs cũng có file này 😄, tương tự thôi nó cũng chứa các dependencies và scripts cho ứng dụng của bạn.

Kết luận

Vậy là mình đã giới thiệu xong về cách tạo một dự án Nuxjs và giới thiệu các thư mục trong dự án Nuxtjs vừa tạo. Ở phần tiếp theo mình sẽ giới thiệu về routes trong Nuxtjs khá là ảo diệu đấy nhé. Bài viết của mình xin dừng lại ở đây, mọi người có đóng góp hay bổ sung gì thì hãy comment xuống bên dưới để mình hoàn thiện bài viết hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.