-1

Tạo các hình khối bằng CSS (P.1)

Các hình dưới đây đều chỉ dùng một HTML element.

Hình vuông

#square {
	width: 100px;
	height: 100px;
	background: red;
}

Hình chữ nhật

#rectangle {
	width: 200px;
	height: 100px;
	background: red;
}

Hình tròn

#circle {
	width: 100px;
	height: 100px;
	background: red;
	-moz-border-radius: 50px;
	-webkit-border-radius: 50px;
	border-radius: 50px;
}

Hình oval

#oval {
	width: 200px;
	height: 100px;
	background: red;
	-moz-border-radius: 100px / 50px;
	-webkit-border-radius: 100px / 50px;
	border-radius: 100px / 50px;
}

Hình tam giác (đỉnh ở trên)

#triangle-up {
	width: 0;
	height: 0;
	border-left: 50px solid transparent;
	border-right: 50px solid transparent;
	border-bottom: 100px solid red;
}

Hình tam giác (đỉnh ở dưới)

#triangle-down {
	width: 0;
	height: 0;
	border-left: 50px solid transparent;
	border-right: 50px solid transparent;
	border-top: 100px solid red;
}

Hình tam giác (đỉnh ở bên trái)

#triangle-left {
	width: 0;
	height: 0;
	border-top: 50px solid transparent;
	border-right: 100px solid red;
	border-bottom: 50px solid transparent;
}

Hình tam giác (đỉnh ở bên phải)

#triangle-right {
	width: 0;
	height: 0;
	border-top: 50px solid transparent;
	border-left: 100px solid red;
	border-bottom: 50px solid transparent;
}

Hình tam giác vuông (góc vuông ở góc trên trái)

#triangle-topleft {
	width: 0;
	height: 0;
	border-top: 100px solid red;
	border-right: 100px solid transparent;
}

Hình tam giác vuông (góc vuông ở góc trên phải)

#triangle-topright {
	width: 0;
	height: 0;
	border-top: 100px solid red;
	border-left: 100px solid transparent;
}

Hình tam giác vuông (góc vuông ở góc dưới trái)

#triangle-bottomleft {
	width: 0;
	height: 0;
	border-bottom: 100px solid red;
	border-right: 100px solid transparent;
}

Hình tam giác vuông (góc vuông ở góc dưới phải)

#triangle-bottomright {
	width: 0;
	height: 0;
	border-bottom: 100px solid red;
	border-left: 100px solid transparent;
}

Source: https://css-tricks.com/examples/ShapesOfCSS/


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí