+2

Tạo các biểu đồ JavaScript đẹp chỉ bằng một dòng code Ruby với gem "chartkick"

Tại sao cần biểu đồ trong một trang web?

Chỉ cần nêu ra một vài ưu điểm như

 • Dữ liệu trực quan giúp đỡ nhức đầu với những con số
 • Trình bày được nhiều thông tin mà chiếm ít khoảng trống trên trang web
 • Một biểu đồ tốt cũng tăng cường các thiết kế tổng thể trang web của bạn

Dùng gem chartkick để tạo các biểu đồ trong Ruby on Rails có khó không?

Cùng tìm hiểu qua cách cài đặt và sử dụng gem chartkick để trả lời cho câu hỏi này nhớ

Cài đặt :

 • Bước 1 : Thêm dòng này vào Gemfile của ứng dụng:
`gem "chartkick"` 
 • Bước 2 : Thêm 2 dòng này vào file application.js:
//= require Chart.bundle

//= require chartkick

Vậy là đã sẵn sàng để sử dụng thư viện Chart.js để thêm những biểu đồ vào ứng dụng của chúng ta rồi

Sử dụng

Thử tạo một đường biểu đồ thể hiện số user được tạo theo ngày tạo xem thế nào.

 • thêm dòng này vào view:
<%= line_chart User.group_by_day(:created_at).count %>
 • Và kết quả:

=> Với 1 dòng code 1 biểu đồ đẹp đã xuất hiện một cách thần kì trên view của bạn !

Biểu đồ tròn thì sao ?

 • Để thể hiện tỉ lệ về số lượng các loại hương vị của Yogurt trong datbase của bạn
 • thêm dòng này vào view:
<%= pie_chart Yogurt.group(:flavor).count %>
 • Và kết quả:

Sử dụng gem "chartkick" có thể kết luận là vừa đơn giản vừa hiệu quả

Một vài biểu đồ khác với chỉ một dòng code ruby

Column chart

 • Thể lượng số lượng Order được tạo theo từng tuần

code

<%= column_chart Order.group_by_day_of_week(:created_at, format: "%a").count %>

kết quả

Bar chart

code

<%= bar_chart Shirt.group(:size).sum(:price) %>

kết quả

Area chart

code

<%= area_chart Visit.group_by_minute(:created_at).maximum(:load_time) %>

kết quả

Multiple series

code

<%= line_chart Feat.group(:goal_id).group_by_week(:created_at).count %>

kết quả

Sử dụng chartkick hiệu quả hơn

Trả về data dạng json từ Controller để giảm thời chờ tạo biểu đồ trong View

Controller

 class ChartsController < ApplicationController
 def completed_tasks
  render json: Task.group_by_day(:completed_at).count
 end
end

View

<%= line_chart completed_tasks_charts_path %>

Riêng với dạng biểu đồ Multiple series ta thêm .chart_json vào cuối

render json: Task.group(:goal_id).group_by_day(:completed_at).count.chart_json

Tổng kết

Trên đây là một bài giới thiệu về Chartkick để vẽ biểu đồ trong Rails một gem sử dụng đơn giản và hiệu quả cho ứng dụng web mình !!

Nguồn tham khảo

https://www.chartkick.com/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.