0

Tạo avatar là tên chữ cái viết tắt trong Laravel

Chào các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo avatar là tên viết tắt giống như các avatar mạc định trong danh bạ điện thoại android hay account cuar Google.

CÀI ĐẶT

Để tạo ra các avatar theo tên viết tắt chúng ta sẽ cần phải cài đặt một package có tên là laravolt/avatar. Để cài đặt chúng ta thực hieeenj như sau:

Nếu các bạn đang sử dụng Laravel >= 5.2

composer require laravolt/avatar

Còn nếu các bạn đang sử dụng phiện bản Laravel < 5.2 :

composer require laravolt/avatar ~0.3

CONFIG

Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện các config theo tùy chúng ta, ở bước này chúng ta cần có một file để config :

php artisan vendor:publish --provider="Laravolt\Avatar\ServiceProvider"

Sau khi chạy lệnh publish config trên bạn sẽ có 1 file dùng để config ở đường dẫn sau config/laravolt/avatar.php

SỬ DỤNG

Để hiển thị ra được dưới dạng hình ảnh bạn chỉ cần thực hiện trong file view như sau:

<img src="{{ Avatar::create($user->name)->toBase64() }}" />

Ngoài việc tạo ra ảnh là Base64 bạn còn có thể sử dụng các phương thức khác để tạo ảnh như: toGravatar() hay toSvg() Rồi đến đây khi chạy thử kết quả nó sẽ trông như thế này:

Như mình đã nói ở trên chúng ta có thể tùy chỉnh file config avatar.php theo ý chúng ta muốn, bây giờ mình sẽ thử config lại hình ảnh là hình vuông có boder radius xem sao nhé, trong file avatar.php mình sẽ chỉnh lại shapesquareradius3:

'shape' => 'square',
'border' => [
    'radius' => 3,
],

sau khi save lại bạn đừng quên chạy

php artisan config:cache

Kết quả sau khi config:

KẾT LUẬN

Trên đây là bài hướng dẫn cách chúng ta có thể tạo ra được avatar là chữ cái trong họi tên cũng rất đơn giản đúng không nào.

THAM KHẢO

https://github.com/laravolt/avatar


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.