0

Tầm quan trọng của tài liệu trong kiểm thử phầm mềm

 • Kiểm thử phần mềm là một phần thiết yếu của chu trình phát triển phần mềm. Trong quá trình thử nghiệm, bất kì một dự án nào dù quy mô to hay nhỏ, dễ hay phức tạp đều đòi hỏi phải có tài liệu kế hoạch và tuần tự để thử nghiệm, phát triển. Sự thành công trôi chảy của dự án phụ thuộc rất nhiều vào quy trình và tài liệu mà dự án đó thực hiện.
 • Tài liệu thích hợp là điều quan trọng duy nhất có thể làm cho quá trình chính xác hơn, dễ dàng và có tổ chức đồng thời tiết kiệm về sức người, của cho công ty, tổ chức. Tài liệu đầy đủ và chi tiết sẽ hỗ trợ khách hàng có thể nắm bắt tổng quan và nhanh chóng tình hình của dự án để có thể tham gia xử lí kịp thời.
 • Dự án có tài liệu hướng dẫn cẩn thận, chi tiết có thể tiết kiệm về thời gian, nỗ lực, tiền bạc, hơn thế nó còn góp phần làm cho dự án trơn tru và đạt được thành công như mong đợi.
 • Tài liệu là một phần quan trọng nhất của thành tựu và hiệu quả một sản phẩm phần mềm, một tài liệu nghèo nàn, sơ sài sẽ ảnh hưởng đến chất lượng phần mềm hoặc ứng dụng.
 • Tiêu chuẩn IEEE cho tài liệu phần mềm thử nghiệm(IEEE829-98) cung cấp mô tả rõ ràng của tài liệu thử nghiệm và mối quan hệ với tài liệu khác,chức năng với các thủ tục kiểm tra.
 • Tài liệu kiểm thử phần mềm giúp trong việc ước tính năng lượng thử nghiệm cần thiết, bảo hiểm thử nghiệm, điều kiện theo dõi / truy tìm, vv
 • Những tài liệu đảm bảo chất lượng phần mềm luôn luôn cần thiết sử dụng và duy trì trong các dự án một cách thường xuyên đóng góp nên thàng công của dự án:
  • Test design document
  • Test case specification
  • Test Procedure Specification
  • Test Strategy
  • Test summary reports
  • Test Log document
  • Test plan document
  • Bug reports document
  • Test data document
  • Document of Weekly Status Report
  • User Documents
  • Document of User Acceptance Report
  • Test Incident or Problem Report
  • Report of Risk Assessment
  • Test analysis
 • Tài liệu này hỗ trợ cho tất cả các chiến lược kế hoạch kiểm tra, trường hợp kiểm tra, dữ liệu kiểm tra để báo cáo lỗi. Nhu cầu của các tài liệu này là để đồng bộ hóa quá trình chất lượng của phần mềm thử nghiệm của các dự án và cần có một cá nhân trong dự án hiểu rõ được tất cả các tài liệu, domain dự án, công nghệ...
 • Tài liệu cũng rất hữu ích trong trường hợp thử nghiệm tự động hóa hoặc kiểm tra hiệu suất phần mềm
 • Một điều rất quan trọng nữa là tài liệu là cơ sở để thực hiện step-by-step và ghi lại kết quả trong suốt quá trình phát triển và kiểm thử phần mềm. Một dự án tốt là dự án có quy trình chặt chẽ và có tài liệu đầy đủ, rõ ràng, thích hợp, tài liệu thích hợp là điều mấu chốt có thể làm cho dự án chạy trơn tru và các trường hợp kiểm thử chính xác, rõ ràng hơn.
 • Sơ đồ dưới đây chỉ ra các chi phí liên quan trong chu trình phát triển vòng đời của phần mềm
 • Một số điểm quan trọng cần lưu ý tại thời điểm thực hiện dự án:
  • Mục tiêu và phương pháp của dự án nên rõ ràng
  • Có sự hiểu biết tố về dự án để hỗ trợ khách hàng
  • Đề xuất đối sách cho các hành động phòng ngừa đối với dự án
  • Bảo đảm rằng việc thực hiện dự án nên nhất quán và chính xác

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.