Tác dụng của thẻ Meta có thể bạn chưa biết

Meta tag là gì?

Thẻ meta được sử dụng để tóm tắt thông tin của một trang để công cụ tìm kiếm thu thập dữ liệu. Thông tin này không trực tiếp hiển thị cho người dùng ghé thăm website mà dưới dạng mã ẩn. Phổ biến nhất là những thẻ mô tả và tag. Các thẻ meta để được đưa vào khu vực của trang của bạn. Dưới đây là một số chức năng của thẻ meta có thể bạn chưa biết:

1. Thẻ <meta> với font Để sử dụng font unicode cho tiếng việt trên trang web bạn cần khai báo thẻ meta trong thẻ head như sau: <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />

2. Thẻ <meta> dạng tự động chuyển trang Để tự động chuyển đến Url kế tiếp sau khu trang web nạp lên với thời gian nhất định. Bạn có thể dùng javascript để thực hiện nhưng bạn cũng có thể khai báo trong thẻ <meta> như sau: <meta http-equiv="refresh" content="10; URL=https://viblo.asia/" />

<!-- với thẻ này thì sau 10 giây trang của bạn sẽ tự động chuyển sang trang https://viblo.asia/ !-->

3. Thẻ <meta> dùng xóa cache Khi bạn đã xem một trang web nào đó, nội dung trang đó có thể được lưu tron bộ nhớ truy cập nhanh "cache", và khi bạn quay lại đúng trang đó trình duyệt của bạn sẽ nạp rất nhanh. Nhưng bạn sẽ không thấy có sự thay đổi nội dung nếu trang web bạn đã xem trước đó. Nếu website của bạn thường xuyên thay đổi nội dung hoặc cấu trúc (Ví dụ như trang http://livescore.com - xem kết quả bóng đá trực tuyến chẳng hạn) thì bạn cần khai báo thẻ <meta> như sau:

<meta http-equiv="cache-control" content="no-cache">
<meta http-equiv="pragma" content="no-cache" />
<meta http-equiv="expires" content="0" />

4. Thẻ <meta> tạo hiệu ứng chuyển trang Ví dụ khi bạn đang xem trang https://viblo.asia/ giờ bạn đưa con trỏ vào thanh address và gõ địa chỉ trang web khác hoặc bạn mở liên kết có tên miền khác https://viblo.asia/. Bạn sẽ thấy có hiệu ứng chuyển trang khác cũng khá thú vị. để làm điều đó bạn sử dụng thẻ <meta> như sau: <meta http-equiv="Site-Exit" content="revealTrans(Duration=3.0,Transition=23)"/> Nếu bạn duyệt các bài khác nhau trong cùng trang, bạn muốn tạo hiệu ứng load từ trái sang phải bạn sử dụng thẻ <meta> như sau: <META http-equiv="Page-Exit" content="progid:DXImageTransform.Microsoft.GradientWipe(duration=.5)">

Tác dụng chính

Mình vừa giới thiệu vài chức năng của thẻ <meta> và dưới đây là mục đích chính của thẻ này trong trang web như mình được biết thẻ này có tác dụng mạnh mẽ trong SEO Thẻ <meta> cần thiết cho seo:

1. Meta Title <title>tiêu đề</title> Meta Title là thẻ tiêu đề website, một thẻ chắc chắn không thể thiếu trong công đoạn tối ưu onpage HTML, tiêu đề này sẽ được hiển thị khi tìm kiếm trên Google. Thẻ Meta Title khi tìm kiếm trên Google nó chỉ hiển thị 65-70 ký tự, trong trường hợp title của bạn >70 ký tự thì cũng không nên cut (...) tiêu đề đó. Chúng ta có thể chấp nhận độ dài 65-100 ký tự để hiển thị đầy đủ tiêu đề có ý nghĩa.

2. Meta Description: <meta name="description" content="mô tả" /> Meta Description là thẻ mô tả tóm tắt nội dung của website, nội dung mô tả này được google hiển thị khi tìm kiếm là khoảng 160 ký tự, nhưng bạn cũng không nên cut (...) mô tả nếu nó dài hơn 160 ký tự. Chúng ta có thể chấp nhận độ dài trong khoảng 160-250 ký tự để hiển thị đầy đủ mô tả.

3. Meta Keywords: <meta name="keywords" content="từ khóa" /> Meta Keywords là thẻ mô tả từ khóa của website, các bộ máy tìm kiếm cũng không đánh giá cao thẻ này vì một lý do thời gian trước các SEO mũ đen đã lạm dụng thẻ này quá. Nhưng bạn vẫn nên có thẻ này, dù sao cũng tường minh và sau này sẽ cần thiết.

4. Meta Robots: <meta name="robots" content="noodp,index,follow" /> Meta Robots là thẻ khai báo cho bộ máy tìm kiếm nhìn nhận về website của bạn. Dưới đây là các giá trị khai báo: all Bọ tìm kiếm đánh chỉ số tất cả (ngầm định). - none Bọ tìm kiếm không đánh chỉ số gì hết. index Đánh chỉ số trang Web. - noindex Không đánh chỉ số trang, nhưng vẫn truy vấn đường dẫn URL. - follow Bọ tìm kiếm sẽ đọc liên kết siêu văn bản trong trang và truy vấn, xử lý sau đó. - nofollow Bọ tìm kiếm không phân tích liên kết trong trang. - noarchive Không cho máy tìm kiếm lưu vào bộ nhó bản sao trang Web. - nocache Chức năng như thẻ noarchive nhưng chỉ áp dụng cho MSN/Live. - nosnippet Không cho bọ tìm kiếm hiển thị miêu tả sinppet của trang trong kết quả tìm kiếm và không cho phép chúng hiển thị trong bộ nhớ (cache hay caching). - noodp Ngăn máy tìm kiếm khỏi việc tạo các miêu tả description từ các thư mục danh bạ Web DMOZ như là một phần của snippet trong trang kết quả tìm kiếm. - noydir Ngăn Yahoo khỏi việc trích miêu tả trong danh bạ Web Yahoo! diectory để tạo các phần miêu tả trong kết quả tìm kiếm. Giá trị noydir chỉ áp dụng với Yahoo và không có công cụ tìm kiếm nào khác sử dụng danh bạn Web của Yahoo bởi thế giá trị này không được hỗ trợ cho máy tìm kiếm khác..

5. Meta Revisit After: <meta name='revisit-after' content='1 days' /> Meta Revisit After là thẻ khai báo cho bộ máy tìm kiếm thời gian ghé thăm lại website của bạn.

6. Meta Content Language:

<meta http-equiv="content-language" content="vi" />

Meta Content Language là thẻ khai báo ngôn ngữ của website bạn, thẻ này rất cần thiết để bộ máy tìm kiếm biết được ngôn ngữ và hướng người dùng vào website của bạn.

7. Meta Content Type: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Meta Content Type là t hẻ mô tả để khai báo mã hiển thị ngôn ngữ cho website.

8. Tạo Ico cho địa chỉ website Khi bạn truy cập trang dantri.com.vn hoặc vnexpress.net. bạn sẽ thấy trên thanh address trước chữ http sẽ có biểu tượng của website. Để thực hiện được điều đó bạn cần có 1 ảnh (logo.ico), ảnh này phải là ảnh icons. Bạn có thể vào trang http://www.convertico.com/ để convert logo của bạn thành file.ico Sau đó trong thẻ head bạn thêm dòng sau: <link href="https://viblo.asia/hmico.ico" rel="shortcut icon" type="image/x-icon" />

<!-- href cần trỏ tới đường dẫn file.ico của bạn --!>

All Rights Reserved