+3

[Swift] Các Thư viện giao diện iOS cực hay trong năm 2019

Đây là 23 giao diện người dùng iOS hữu ích nhất trong năm 2019.
Số lượng trung bình star Github ⭐️ là 1.836 và các thư viện iOS được nhóm thành 11 danh mục, như hiển thị bên dưới.

Content UI

No 1

FoldingCell: mở rộng nội dung cell lấy cảm hứng từ tờ giấy gấp [8936 sao trên Github].

Github: https://github.com/Ramotion/folding-cell

No 2

CollectionViewSlocateLayout: subclass UICollectionViewLayout để hiển thị nội dung nghiêng [1265 sao trên Github].

Github: https://github.com/yacir/CollectionViewSlantedLayout

No 3

Bartinter: Tự động thay đổi kiểu status tùy thuộc vào nội dung đằng sau nó [1101 sao trên Github].

Github: https://github.com/MaximKotliar/Bartinter

Modal UI

No 4

LoginCritter: Hình đại diện hoạt hình animate theo các tương tác của trường văn bản [4730 sao trên Github].

Github: https://github.com/cgoldsby/LoginCritter

No 5

SwiftEntryKit: là một thư viện present ra banner cho iOS. Nó được sử dụng để dễ dàng hiển thị các cửa sổ bật lên và xem giống như thông báo trong các ứng dụng iOS của bạn. [2867 sao trên Github].

Github: https://github.com/huri000/SwiftEntryKit

No 6

SPStorkController: Modal Controller như trong mail hoặc ứng dụng âm nhạc của Apple [946 sao trên Github].

Github: https://github.com/IvanVorobei/SPStorkController

Alert UI

No 7

Alerts-and-pickers: Nâng cao của UIAlertControll và Picker: Telegram, Danh bạ, Vị trí, Thư viện ảnh, Quốc gia, Mã điện thoại, Tiền tệ, Date ... [3499 sao trên Github]

Github: https://github.com/dillidon/alerts-and-pickers

No 8

SubtleVolume: Thay thế cửa sổ âm lượng của hệ thống bằng một cửa sổ tinh tế hơn. [1077 sao trên Github].

Github: https://github.com/andreamazz/SubtleVolume

Animation

No 9

Fluid-interfaces: Các cử chỉ và hoạt hình tự nhiên được lấy cảm hứng từ cuộc trò chuyện của Apple với WWDC18 Thiết kế giao diện Fluid [1843 sao trên Github].

Github: https://github.com/nathangitter/fluid-interfaces

No 10

Sica: Core Animation giao diện đơn giản. Chạy hoạt hình loại an toàn theo tuần tự hoặc song song [721 sao trên Github].

Card UI

No 11

CardParts: Khung giao diện người dùng dựa trên card-base, được xây dựng trên UIKit cho các nhà phát triển iOS. [1260 sao trên Github].

Github: https://github.com/intuit/CardParts

No 12

Cardlider: là design UI Controller cho phép bạn vuốt qua các thẻ có hình ảnh và mô tả kèm theo [614 sao trên Github].

Github: https://github.com/Ramotion/cardslider

No 13

CardPresentationController: tùy chỉnh bắt chước hành vi của Apple Music [511 sao trên Github].

Github: https://github.com/radianttap/CardPresentationController

Panel UI

No 14

FloatingPanel: bảng điều khiển clean và dễ sử dụng cho iOS [1910 sao trên Github].

Github: https://github.com/SCENEE/FloatingPanel

No 15

Panels: dễ dàng thêm các hiệu ứng trượt qua lại các panel trên ứng dụng của bạn [935 sao trên Github].

Github: https://github.com/antoniocasero/Panels

Giao diện người dùng

No 16

SPPermission: Các loại yêu cầu cấp phép đơn giản với giao diện người dùng gốc và hoạt hình tương tác [2545 sao trên Github].

No 17

Voice-overlay-ios: Lớp overlay giúp người dùng của bạn cho phép và nhập giọng nói dưới dạng văn bản trong giao diện, có thể tùy chỉnh [287 sao trên Github].

Message UI

No 18

MessageViewControll: Một thay thế cho SlackTextViewControll được viết bằng Swift cho iPhone X. [1447 sao trên Github].

No 19

MessengerKit: để xây dựng giao diện nhắn tin trên iOS [1024 sao trên Github].

Touch UI

No 20

UberSignature: Cung cấp ViewController iOS cho phép người dùng vẽ chữ ký của họ bằng ngón tay theo phong cách thực tế. [808 sao trên Github].

No 21

Parade: Parallax Scroll-Jacking các hiệu ứng Engine cho iOS / tvOS [631 sao trên Github].

No 22

WhatsNewKit: Giới thiệu các tính năng mới trong ứng dụng của bạn vô cùng tuyệt vời [1209 sao trên Github].

No 23

ClassicKit: Tập hợp các thành phần UI kiểu cổ điển cho iOS [2099 sao trên Github].

Đến đây chắc các bạn cũng chọn được rất nhiều những thư viện hay cho bản thân, rất cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Nguồn: https://medium.mybridge.co/23-amazing-ios-ui-libraries-written-in-swift-for-the-past-year-v-2019-3e5456318768


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.