+1

Sự thấu hiểu nhau trong testing

Là 1 chìa khóa dẫn đến 1 phần mềm chất lượng.

Vai trò của việc thấu hiểu nhau trong software testing mang đến 1 phần mềm chất lượng:

Trong thế giới bận rộn này, chúng ta không có nhiều thời gian để nói chuyện với nhau. Vâng, bài viết hôm nay là tất cả về điều đó.

Chỉ cần tưởng tượng sẽ như nào nếu 1 developer không biết gì về software testing và các tester thậm chí không có 1 chút kiến thức gì về software development, trường hợp này chúng ta không thể mong đợi 1 phần mềm chất lượng được đưa ra thị trường hoặc tới các khách hàng.

Lúc mà các developer không biết làm thế nào các phần mềm và application mà họ đã phát triển được test hoặc sử dụng bởi các tester và phía khách hàng, do đó họ không thể code hoặc phát triển 1 software tốt.

Và tương tự, các tester không thể test 1 software bằng cách cover tất cả các kịch bản theo cách tốt nhất để làm cho nó không xảy ra lỗi trong khi họ không hiểu cách mà các phần mềm và application đã được code và phát triển như thế nào.

Do đó, sự thấu hiểu nhau thực sự đóng 1 vai trò quan trọng trong việc mang đến 1 phần mềm chất lượng tới thị trường và khách hàng.

Sự thấu hiểu nhau là gì?

1 developer cũng nên có 1 vài kiến thức về testing ví dụ: làm thế nào để 1 software và 1 application sẽ được test sau khi phát triển, và các kịch bản gì mà sẽ được xem xét để test, khách hàng chờ đợi 1 software hay application ra sao, các kỳ vọng của khách hàng…

Nếu 1 developer hiểu rõ những điểm này thì không còn nghi ngờ gì nữa, họ có thể phát triển 1 software hoặc 1 application tốt và chất lượng hơn. Tương tự, trách nhiệm của 1 tester phải biết, làm thế nào 1 software được phát triển, kiến trúc, flow của nó…. Ít nhất là ở 1 mức độ nhất định.

Nếu 1 tester nhận thức được những điểm này thì chắc chắn họ có thể test 1 software hoặc 1 application từ khía cạnh end-user và có thể đóng góp 1 cách tích cực mang đến 1 software hay application tương đối tốt tới các end user. Và sự hiểu biết này giữa 1 developer và các tester được gọi là sự hiểu nhau trong testing.

Dưới đây là 1 vài hình ảnh giúp ta hiểu được SỰ HIỂU NHAU theo 1 cách tốt nhất.

Hình 1: Vai trò của software development và software testing trong phát triển 1 software hay application chất lượng.

Sơ đồ trên mô tả mối liên quan giữa software development và software testing trong việc phát triển 1 software hay application chất lượng.

Ở đây giả định rằng cả các developer và tester hiểu tốt và hiểu rõ ràng các yêu cầu. Do đó các yêu cầu không được bao gồm rong sơ đồ này.

Hình 2: Trước khi HIỂU NHAU khi 1 developer và tester chỉ biết phạm vi công việc của họ.

Sơ đồ trên mô tả khi không có SỰ HIỂU NHAU. Ở đây, các developer và tester chỉ biết về lĩnh vực công việc của họ trong việc phát triển và testing 1 software hay application.

Hình 3: Sau khi HIỂU NHAU giữa 1 developer và tester dẫn đến sự phát triển của 1 software hay application chất lượng.

Sơ đồ trên mô tả các kết quả rõ ràng sau khi HIỂU NHAU hay khi có 1 SỰ HIỂU NHAU giữa các developer và 1 tester. Nó cũng cho thấy dẫn đến sự phát triển của 1 software hay application chất lượng. Khi quan sát kỹ hình 2 và 3, người ta sẽ biết được sự khác nhau giữa trước và sau khi HIỂU NHAU.

Nói 1 cách đơn giản, sự hiểu nhau trong testing không là gì ngoài việc nhận thức về công việc của mỗi người hay hiểu người khác đang làm gì hoặc có 1 nhận thức tốt về công việc của người khác.

Ví dụ của SỰ HIỂU NHAU

Logic của SỰ HIỂU NHAU có thể áp dụng được cho các tình huống thực tế cuộc sống. Và không có bất kỳ vấn đề gì nếu SỰ HIỂU NHAU tồn tại ở mọi nơi.

Dưới đây là 1 vài trường hợp tương đồng. Ví dụ:

 • Với 1 sự thấu hiểu nhau tốt, giữa 1 người chồng và vợ, họ có thể có 1 cuộc sống tốt hơn.
 • Với 1 sự thấu hiểu nhau tốt, giữa 1 team leader và các team member có thể hình thành 1 team tốt hơn và hiệu năng tốt hơn.
 • Với 1 sự thấu hiểu nhau tốt, giữa đội trưởng và các team member có thể chơi 1 game tốt hơn và chiến thắng.

Tương tự như vậy, danh sách còn nhiều và chúng ta có thể kiên kết nhiều ví dụ hơn với khái niệm của SỰ HIÊU NHAU.

Các ưu điểm của SỰ HIỂU NHAU

Có 1 vài ưu điểm hay lợi ích khi có “SỰ HIỂU NHAU” trong software development và testing để mang đến 1 phần mềm chất lượng.

 • Với SỰ HIỂU NHAU của cả các developer và tester sẽ có 1 sự hiểu biết chung rõ ràng về các mục tiêu của dự án và họ sẽ biết được những gì cần mang đến hay đạt được.
 • SỰ HIỂU NHAU sẽ cũng mang đến 1 cơ hội cho cả các developer và tester biết được công việc của nhau.
 • Nó mang lại cơ hội bổ sung kiến thức cho cả các developer và tester ngoài những gì họ đã biết.
 • Ngay cả khi họ gặp phải sự phát triển hay testing hỗn loạn nào đó trong khi họ đang làm việc, họ có thể dễ dàng xử lý độc lập mà không cần quá nhiều sự phụ thuộc.
 • Có ít hoặc không có cơ hội mắc lỗi.
 • Với SỰ HIỂU NHAU nhiều sự thay đổi có thể tránh được.
 • Nó mang lại niềm tin trong các developer và tester khi phát triển và test 1 software.
 • Với SỰ HIỂU NHAU cả nhóm phát triển và test có thể phát triển 1 mối quan hệ rất tốt. Và điều này, sẽ giúp mang đến 1 sản phẩm chất lượng.
 • SỰ HIỂU NHAU giúp cả các developer và tester hiểu hệ thống theo cách tốt hơn.
 • Ví dụ, nếu 1 business analyst hay kiến trúc sư hỏi 1 tester ở 1 vài giai đoạn phát triển, như là bạn có biết về kiến trúc hay kỹ thuật của software hay ứng dụng này sẽ được phát triển hay không?

Chỉ khi 1 tester đã thấu hiểu họ sẽ có thể trả lời, nếu không, họ không thể. Tương tự, nếu các developer được hỏi 1 câu anh ấy có bất kỳ ý tưởng về các kịch bản mà các tester sẽ test hay cover cho các ứng dụng này?

Cùng 1 cách, chỉ khi 1 developer đã thấu hiểu họ sẽ có thể trả lời, nếu không, họ không thể. Nếu họ trả lời được thì tốt.

Và nếu họ không thể trả lời thì họ có thể rơi vào khoảnh khắc xấu hổ và người hỏi câu hỏi có thể nghĩ rằng, không biết những thứ cơ bản này làm sao 1 developer hay các tester sẽ phát triển hay test các software hay 1 application.

Mặc dù statement này có vẻ đơn giản, nhưng nó có 1 ý nghĩa lớn liên quan đến nó và điều này có thể tránh được chỉ bằng cách HIỂU NHAU.

Các nhược điểm của SỰ HIỂU NHAU

Không có bất cứ nhược điểm nào cả.

Tôi không thấy bất kỳ nhược điểm nào với SỰ HIỂU NHAU, thậm chí nó có 1 danh sách chỉ toàn ưu điểm.

Kết luận

Hi vọng bạn thích bài viết mang tính thông tin này về SỰ HIỂU NHAU trong software development và testing.

Cả các developer và tester đều có 1 vai trò quan trọng ngang nhau trong việc mang đến 1 phần mềm chất lượng và thực tế nó là trách nhiệm của họ và điều này chỉ có thể khi họ có SỰ HIỂU NHAU.

Tham khảo: https://www.softwaretestinghelp.com/mutual-comprehension-in-testing/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.