-3

Sự khác nhau giữa csv và Excel (.xls)

Cả Excel và csv giúp lưu trữ dữ liệu dưới dạng bảng. Bên cạnh sự giống nhau này thì có những điểm khác biệt về tính năng và cách sử dụng của từng cái. Hãy thảo luận về những sự khác biệt trong bài viết chi tiết này

Excel CSV
Đây là một tập tin nhị phân chứa thông tin về tất cả các bảng trong một bảng tính CSV là viết tắt của Comma Separated Values. Nó là một định dạng văn bản đơn giản với một loạt các giá trị phân tách bởi dấu phẩy
Excel không chỉ lưu trữ dữ liệu mà còn có thể làm các thao tác trên dữ liệu Một tập tin CSV chỉ là một tập tin văn bản, nó lưu trữ dữ liệu nhưng không chứa định dạng, công thức, macro, vv Nó cũng được biết đến như các tập tin phẳng f(lat file)
Excel là một bảng tính lưu tập tin vào theo định dạng của riêng nó xls hoặc xlsx CSV là một định dạng để lưu thông tin bảng vào một tập tin văn bản được phân định với phần mở rộng .csv
File lưu dưới dạng excel không thể mở hoặc thay đổi nội dung bởi trình soạn thảo văn bản File CSV có thể được mở hoặc thay đổi nội dung bởi trình soạn thảo văn bản như notepad
Trong kho dữ liệu, Excel là một lợi thế cho đặc tả lược đồ chuẩn hóa chi tiết Trong kho dữ liệu, CSV thì khá phẳng, lược đồ đơn giản
Bất kỳ thư viện ngôn ngữ lập trình để phân tích dữ liệu Excel nói chung là lớn hơn, chậm hơn và phức tạp Bất kỳ ngôn ngữ lập trình để phân tích dữ liệu CSV thì không đáng kể, tạo ra nó là vô cùng dễ dàng
Không có phân biệt rõ ràng hoặc tách biệt giữa giá trị số và văn bản, Excel có thể làm hỏng mã bưu điện của bạn và số thẻ tín dụng với các tính năng tự động định dạng của nó CSV là an toàn và có thể phân biệt rõ ràng giữa các giá trị số và văn bản. CSV không thao tác dữ liệu và lưu trữ dữ liệu như nó vốn có.
Trong Excel, bạn phải có một thẻ bắt đầu và thẻ kết thúc cho mỗi cột trong mỗi hàng Trong CSV, bạn chỉ cần viết tiêu đề cột một lần
Việc đọc các tập tin lớn dễ dàng hơn nhiều trong Excel. Ngoài ra, bạn có thể có chức năng bổ sung như việc lựa chọn các cell để import, chuyển đổi ngày và thời gian một cách tự động, việc đọc công thức và kết quả của chúng, filter, sắp xếp vv Đọc các tập tin lớn trong CSV sẽ không được như dễ dàng như Excel cho người dùng cuối
Ngoài văn bản, dữ liệu cũng có thể được lưu trữ dưới dạng biểu đồ và đồ thị Mỗi bản ghi được lưu giữ như một dòng của một tập tin văn bản, và mỗi newline là một dòng mới trong cơ sở dữ liệu. CSV không thể lưu trữ các biểu đồ hoặc đồ thị
File Excel có thể được mở chỉ với Microsoft Excel doc CSV có thể được mở ra với bất kỳ trình soạn văn bản trong Windows như notepad, MS Excel, Microsoft Works 9, vv
Excel có thể kết nối với các nguồn dữ liệu bên ngoài để lấy dữ liệu. Bạn có thể sử dụng tùy chỉnh add-in trong Excel để tthêm chức năng của nó. Excel cho phép Rà soát dữ liệu với việc theo dõi chi tiết và tính năng nhận xét. Tất cả các chức năng này là không thể trong CSV
Là một nhà phát triển, rất khó để lập trình thao tác file Excel vì Excel là độc quyền. Điều này đặc biệt đúng đối với các ngôn ngữ khác .NET Là một nhà phát triển sẽ rất dễ dàng để lập trình thao tác từ CSV, sau tất cả, chúng là các tập tin văn bản đơn giản.

Điểm chung giữa CSV và file excel

  • CSV là viết tắt của “comma separated values”Nó được sử dụng để lưu trữ dữ liệu dạng bảng nơi mà tên cột và tên hang được phân tách bằng dấu phẩy. Ảnh dưới đây minh họa điều này
  • Cả hai đều được mở trong chương trình spreadsheet
  • Cả hai lưu trữ dữ liệu theo định dạng bảng ví dụ các cột và các hang
  • Cả hai có thể được thao tác bằng việc sử dụng các hàm và tính năng trong Execl
  • Dưới đây là màn hình screenshot chỉ ra một file csv được mở trong excel

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.