+4

Sự khác biệt giữa good designer và bad designer

Nói về sự khác biệt giữa một designer tốt và một desiger tồi, chắc hẳn ai cũng sẽ có những suy nghĩ của riêng mình để phân định ranh giới. Tuy nhiên để đưa ra những điều cụ thể khác biệt giữa họ thì chắc ít người nói ra được. Trong bài viết này sẽ nêu lên 10 điểm khác biệt giữ họ. Nếu cảm thấy bản thân dính vào những điểm xấu thì bạn hãy chú ý để tránh mắc phải nhé.

Mở đầu

Nếu bạn chưa có cơ hội đọc 「Good Product Manager/Bad Product Manager」của Ben Horowitsz thì hãy tìm đọc ngay đi nhé. Mặc dù nó đã được viết cách đây hơn 20 năm nhưng những vấn đề trong đó vẫn còn hữu ích trong thời hiện tại.

Lấy ý tưởng từ cuốn sách của Ben, bài viết về 「Good Designer/Bad Designer」đã ra đời.

Đồng cảm với User

Good Designer, sẽ đứng trên phương diện vấn đề của User để tìm cách giải Bad Designer, sẽ chỉ nghĩ cho design của bản thân mình.

Đặt câu hỏi

Good Designer sẽ luôn đặt câu hỏi để hiểu rõ vấn đề. Bad Designer sợ phải làm rõ vấn đề

Đưa ra ý tưởng

Good Designer sẽ đưa ra nhiều phương án và xem xét chúng Bad Designer sẽ chỉ phát triển theo phương án ban đầu.

Điều quan trọng nhất

Good Designer coi điều quan trọng nhất là việc tạo ra design dễ sử dụng nhất Bad Designer coi điều quan trọng nhất là làm theo trend và theo tools

Tìm kiếm feedback

Good Designer sẽ luôn tìm kiếm feedback Bad Designer lảng tránh feedback

Lập kế hoạch

Good Designer sẽ lập kế hoạch chi tiết rồi thiết kế Bad Designer không lập kế hoạch và thiết kế những gì trước mặt

Cách tiến hành thiết kế

Good Designer sẽ thiết kế từng ngày với mục tiêu riêng Bad Designer sẽ tiền hành tuỳ theo cảm hứng

https://webdesign-trends.net/entry/6015


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.