+1

Sử dụng Trello để quản lí dự án

I. Trello là gì?

 • Trello là một công cụ giúp phối hợp công việc giữa mọi người trong team hiệu quả hơn.
 • Chỉ cần nhìn vào là có thể biết tiến độ công việc của dự án đang đến đâu, tình trạng dự án như nào.

II. Điểm mạnh của Trello

Nếu như trước chúng ta hay dùng redmine để quản lí công việc, nhưng redmine lại quá nhiều mục bắt buộc, phải làm quá nhiều bước, nhìn các list issues nhiều dẫn đến hoa mắt chóng mặt, thì Trello đúng là một công cụ bạn nên thử đưa vào dự án vì:

 • Thiết kế đơn giản, dễ nhìn: + Trello là tập hợp một đống list card tương ứng với với các task mình đang làm, tình trạng đang như nào, để người dùng nhìn vào có thể dễ dàng nhìn thấy tình trạng của từng task, task nào đã xong, và task nào đang bị chậm tiến độ.
 • Linh hoạt, dễ sử dụng: + Trello không có một quy chuẩn nào bắt ép bạn phải làm theo, mà nó rất linh hoạt, bạn có thể dùng nó theo cách bạn muốn quản lí dự án.
 • Là một công cụ free.

III. Tìm hiểu chi tiết về Trello

 • Trello bao gồm các thành phần chính: Organization, Board, List, Card.

1. Organization

 • Ban đầu bạn đăng nhập vào tài khoản trello tại https://trello.com/ , bạn sẽ nhìn thấy các dự án mà bạn tham gia hoặc là tất cả các dự án của công ty , thì tập hợp các dự án đó chính là organization.

2. Board

 • Mỗi dự án ở trong organization nói trên là một Board.

3. List

 • Sau khi click vào mỗi Board thì bạn sẽ thấy các List để chia tình trạng của những đầu việc của project cho tiện theo dõi.
 • Như trong ví dụ trong ảnh thì các list của mình bao gồm: TO DO( Các task cần làm), DOING (Những task đang làm), Testing (Những task đã được chuyển đến cho Tester và đang thực hiện test), Done (Các task đã hoàn thành).

4. Card

 • Card là thẻ gồm các thông tin Title, Description của task.
 • Trong mỗi card bạn có thể dùng ghi Task, Function, Q&A hay những chú ý tuỳ theo cách mà bạn sử dụng.
 • Trong mỗi Card bạn có thể attach hình ảnh, comment, assign cho người tương ứng, hạn due date như trong redmine.
 • Mỗi một Card bạn có thể chia label để dễ nhìn.

Trên đây là chia sẻ việc sử dụng Trello để thực hiện quản lí một dự án, hi vọng sẽ giúp ích cho mọi người phần nào đó trong dự án ạ!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.