+1

Sử dụng Model validation, Database constraint, hay cả 2 ?

Lời mở đầu:

Xin chào các bác (bow)

Lúc code web app thì kiểu gì chả phải có vụ Validate.

Tuy nhiên lúc migrate tables các bác có bao giờ tự hỏi, có nên đặt null: false ở đây không, unique: true ở kia có cần không? Đằng nào thì trong model mình chả validate rồi. 🤔

Rails cung cấp cho chúng ta bộ Validation rất ngon. Nó giúp cover đủ các thể loại errors như presence, uniqueness, format, numericality, ...

Nếu cần bất kỳ ràng buộc gì với dữ liệu, bạn chỉ cần 1 vài dòng code validates là có thể bảo vệ khỏi dữ liệu "rác".

Nhưng validation là không đủ

Ý của tôi ở đây không phải là nói validation của Rails có bug, nhưng ta hãy thử xem xét trường hợp sử dụng kiểu validate `uniqueness`.

Ví dụ ta có model User

class User
 validates :email, presence: true, uniqueness: true
end

Khi có object User chuẩn bị save vào DB, model sẽ validate bằng câu query SELECT, để kiểm tra xem email gửi lên đã tồn tại chưa.

Nếu dữ liệu đó là hợp lệ, Rails sẽ chạy query INSERT để đưa record đó vào trong DB.

Nó sẽ chạy chính xác trên môi trường Dev và có thể là cả Production nữa - nếu như bạn sử dụng single process WebServer.

Nhưng tất nhiên trên Production bạn sẽ không dùng WEBrick đúng không nào?

Bạn sẽ dùng phải dùng Web server Unicorn, Puma, ... để tăng lượng request/min, tức là phải dùng multiple web processes.

Nếu có 2 process cùng muốn tạo user trong 1 thời điểm thì sao:

À há, cái validate unique để giữ cho dữ liệu được ràng buộc trong trường hợp này thì fail mất rồi.

Đó là nguyên nhân ta cần phải có unique bên trong Database.

Ngoài ra Developers cũng phải xem xét có nên thêm null: false vào bên trong schema hay không, và đây là mấy dòng code để khắc phục điều đó:

create_table "users", force: :cascade do |t|
 t.name :string, null: false
 t.username :string, null: false, index: true
 t.encrypted_password :string, null: false
 t.timestamps

 t.index :username, unique: true
end
class User < ApplicationRecord
 attr_accessor :password

 validates :name, presence: true
 validates :username, presence: true, uniqueness: true
 validates :password, presence: true
 validates :encrypted_password, presence: true
end

Vấn đề DRY

Thoạt nhìn thì có duplicate ở đây.

Tuy nhiên, mục đích tồn tại của nó lại là khác nhau nên không thể coi là bị duplicate được.

 • Constaint Schema giúp đảm bảo sự chính xác của dữ liệu tại tầng DB, bất kể data được đưa từ source nào đến.

 • Model validation là trạm kiểm soát từ phía người dùng, cung cấp cho người dùng các message errors, giúp họ biết được mình đang nhập sai ở đâu.

Quyết định lựa chọn giữa validation và constraint

Thực sự không nhất thiết với mỗi validation model, ta phải có schema constraint tương ứng với nó và ngược lại. Để quyết định lựa chọn, bạn hãy trả lời 1 số câu hỏi sau đây:

 • Bạn đang muốn ngăn chặn dữ liệu "xấu" được ghi vào DB, nó gây ảnh hưởng lớn tới hệ thống của bạn?. Nếu vậy bạn PHẢI sử dụng schema constraint.
 • Bạn chỉ muốn phòng ngừa lỗi mà User sử dụng có thể tự khắc phục?. Nếu vậy, hãy sử dụng model validation.

Quay trở lại ví dụ

Giờ ta hãy thử trả lời câu hỏi trên cho Users table và User model trong ví dụ đã viết ở trên.

Phần schema chúng ta đã làm ổn rồi. Mỗi Constraint tồn tại để ngăn ngừa dữ liệu sida thêm vào và không thiếu constraint nào cả. Thậm chí ta thêm cả unique index vào trong cột username.

create_table "users", force: :cascade do |t|
 t.name :string, null: false
 t.username :string, null: false, index: true
 t.encrypted_password :string, null: false
 t.timestamps

 t.index :username, unique: true
end

Ứng dụng của chúng ta cho phép người dùng tự chọn name, usernamepassword.

Ngoài ra không còn trường nào khác mà User có thể nhập vào cả. Nhưng trong model ta lại có validation trên toàn bộ các trường trong DB.

class User < ApplicationRecord
 attr_accessor :password

 validates :name, presence: true
 validates :username, presence: true, uniqueness: true
 validates :password, presence: true
 validates :encrypted_password, presence: true
end

Hãy xem xét cái encrypted_password. Nếu như một ngày đẹp trời nào đó, bất ngờ quá trình đăng ký user không set được encrypted_password.

Validation trên sẽ bắn lỗi và show lên cho người dùng "Encrypted password is required". Phản ứng của User sẽ là: WTF is this ?? 😃 ??

Trong trường hợp đó, chả khác nào cú lừa vì làm họ đếch hiểu gì và bản thân họ không thể tự sửa lỗi được.

Nên thay vì validate encrypted_password ta hãy bỏ nó đi.

class User < ApplicationRecord
 attr_accessor :password

 validates :name, presence: true
 validates :username, presence: true, uniqueness: true
 validates :password, presence: true 
end

Một khi ta đã không còn validation trong Model thì ... vẫn không đăng ký được thôi (yaoming).

Nhưng kịch bản lần này sẽ dẫn tới lỗi do null: false trong schema raise lên.

Errors lúc này được raise lên, chuyển người dùng tới trang kiểu "Something got wrong, 404, 520..."

Người dùng vẫn không thể đăng ký tài khoản, nhưng họ biết là lỗi do hệ thống bên ta chứ không phải họ.

Về bản thân phía bên Dev từ đó cũng có thể điều tra được nguyên nhân từ Log hoặc các Service để check errors.

Nguồn:


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.