0

Standart Icons – Vector Iconset miễn phí cho định dạng SVG, Sketch & Icon Font Formats

Không khó để tìm kiếm các iconset cho website, nhưng ít các iconset được cập nhật liên tục. Standart icons là một iconset hoàn toàn mới, được tạo ra bởi Yaroslav Samoilov. Phần tuyệt vời nhất của iconset này là chúng được cập nhật liên tục. Mọi người có thể nhìn thấy ngày cập nhật ở góc bên phải của trang. Yaroslav là nhà thiết kế chính của dự án này và anh ấy đã phát hành công việc miễn phí cho cộng đồng thiết kế. Chúng ta có thể tải xuống theo 3 định dạng:

  1. Web fonts (TTF, EOT, WOFF, and SVG)
  2. SVG
  3. Sketch Bạn cũng có thể thêm vào website qua đường dẫn CDN bằng cách chèn link vào header Trên thực tế là bộ iconset này rất mở và có sẵn miễn phí khiến nó trở thành một trong những gói icon tốt nhất mà bạn có thể nhận được. Chưa kể nó thường xuyên được cập nhật với các icon mới. Đến một lúc nào đó, gói này có thể đạt đến một mức tương tự như Font Awesome hoặc bất kỳ icon font chính nào khác. Thông báo sẽ xuất hiện bất cứ khi nào bạn nhấp vào liên kết tải xuống, nó sẽ chuyển bạn đến Gumroad. Hầu hết mọi người biết đây là một thị trường trả tiền để tải xuống nhưng bạn có thể lấy một số mặt hàng miễn phí nếu họ cài đặt thành 0 đô la tải xuống.

Dù bằng cách nào, Standart đáng để lưu và xem lại và biết đâu trong tương lai nó có thể thay thế các icon font phổ biến hiện tại.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.