+3

Shopify Shopping Cart Theme Được Code Bằng Bootstrap, BEM, Theme Tools, Swiper, Gulp, Parcel, Liquid, SASS, PostCSS, ESNext, ... và Passion

Mình vừa mới làm một side project để cập nhật công nghệ mới nhất về Shopify. Bootstrap Shopify Theme của mình được xây dựng bằng Bootstrap, BEM, Theme Tools, Swiper, Gulp, Parcel, Liquid, SASS, PostCSS, ESNext, ... và Passion.

Mong được lắng nghe ý kiến từ bạn!

Kinh Nghiệm

Dưới đây là một vài kinh nghiệm mình có được, khi thực hiện dự án này.

 • Thiết Kế & Xây Dựng Shopify Themes Từ Đầu.
 • Dùng Bootstrap@5 Để Tạo Một Giao Diện Đẹp.
 • Dùng BEM Để Tạo Một Mã Nguồn Nhỏ Gọn & Có Tính Tái Sử Dụng Cao.
 • Dùng Liquid, SASS, ESNext Để Code Theme Một Cách Thời Thượng.
 • Dùng CSS Media Queries Để Tạo Giao Diện Mobile-First & Responsive.
 • Dùng PostCSS Làm Cho Code CSS Tương Thích Với Các Trình Duyệt Cũ.
 • Dùng CoreJS Làm Cho Code JavaScript Tương Thích Với Các Trình Duyệt Cũ.
 • Dùng Swiper Để Tạo Slider Responsive Tương Thích Với Các Thiết Bị Di Động
 • Dùng Shopify Theme Scripts Để Code Các Chức Năng Của Theme Nhanh Hơn.
 • Dùng Shopify Theme Kit Để Phát Triển & Triển Khai Theme.
 • Dùng Shopify Theme Check Để Tạo Ra Một Mã Nguồn Chất Lượng Cao.
 • Dùng Gulp Để Tự Động Hoá Quá Trình Phát Triển Theme.
 • Dùng Parcel Để Đóng Gói Tài Nguyên SCSS, JavaScript, Font, Image, ...
 • Dùng BrowserSync Để Tự Động Tải Lại Trang Khi Lưu Files.
 • Dùng Liquid & Prettier Để Định Dạng Mã Nguồn.

Nếu bạn thích sự án thì thả một STAR để ủng hộ mình nhé! ⭐️

Mã Nguồn

Truy cập link này để lấy mã nguồn: https://github.com/maxvien/bootstrap-shopify-theme

Bootstrap Shopify Theme

Demo

Cài Đặt

Bạn dùng git để clone mã nguồn tại link sau.

git clone https://github.com/Maxvien/bootstrap-shopify-theme.git

Chạy lệnh này để cài đặt các thành phần phụ thuộc.

yarn install

Cấu Hình

Để cấu hình dự án, bạn cần phải sao chép và đổi tên file config.yml.example thành config.yml. Sau đó, cập nhật các thuộc tính store, password, theme_id trong file config.yml.

 • Phần development là dành cho môi trường phát triển.
 • Phần production là dành cho môi trường triển khai thực tế.
development:
 store: store-name.myshopify.com
 password: store-admin-api-password
 theme_id: store-theme-id

production:
 store: store-name.myshopify.com
 password: store-admin-api-password
 theme_id: store-theme-id

Thuộc Tính Store

Để điền thuộc tính store, bạn sao chép hostname của store và dán vào file config.yml.

Thuộc Tính Password

Để điền thuộc tính password, bạn làm theo các bước sau.

 1. Trong trang Shopify Admin, bạn click vào Apps.
 2. Gần dưới cùng của trang, bạn click vào Manage private apps.
 3. Nếu private app development bị vô hiệu hoá, bạn click vào Enable private app development để mở nó lên. Chỉ có chủ của store mới làm được việc này.
 4. Bạn click vào Create new private app.
 5. Trong phần App details, bạn điền đầy đủ NameEmail.
 6. Trong phần Admin API, bạn click vào Show inactive Admin API permissions.
 7. Cuộn xuống phần Themes, bạn chọn Read and write từ danh sách xổ xuống.
 8. Bạn click Save.
 9. Bạn đọc thông tin từ hộp thoại và click Create app.
 10. Cuối cùng, trong phần Admin API của App mới tạo, bạn sao chép password và dán nó vào file config.yml.

Thuộc Tính Theme ID

Để điền thuộc tính theme_id, bạn làm theo các bước sau.

 1. Trong trang Shopify Admin, bạn click vào Online Store.
 2. Trong menu Online Store, bạn click vào Themes ở trên cùng.
 3. Trong phần Current theme, bạn click vào Actions và chọn Duplicate để backup theme hiện tại.
 4. Tiếp theo, bạn click vào nút Customize.
 5. Trên phần địa chỉ của trình duyệt, có một link tương tự như sau https://store-name.myshopify.com/admin/themes/[theme_id]/editor. Bạn sao chép theme_id và dán nó vào file config.yml.

Môi Trường Phát Triển Development

Để phát triển theme, bạn cần theo các bước trong mục Cấu Hình để điền các thuộc tích trong phần development trong file config.yml.

Tiếp theo, để khởi động dự án, bạn chạy lệnh sau.

yarn dev

Ok, bạn mở trang https://localhost:8080/ trên trình duyệt để xem kết quả.

Shopify Theme Check

Để tạo ra một mã nguồn chất lượng cao, bạn cần cài Shopify Theme Check.

Visual Studio Code Extensions

Để tăng năng suất khi làm việc với dự án, bạn cần cài các extensions sau.

Môi Trường Thực Tế Production

Để phát triển theme, bạn cần theo các bước trong mục Cấu Hình để điền các thuộc tích trong phần development trong file config.yml.

Tiếp theo, bạn chạy lệnh sau để upload theme lên store của bạn.

yarn deploy

Dự Án Liên Quan

 • Next Shopify Storefront • A real-world Shopping Cart built with TypeScript, NextJS, React, Redux, Apollo Client, Shopify Storefront GraphQL API, ... and Material UI.
 • Shopify Theme Customizer • An effective development tool for customizing existing Shopify themes. It's built with Gulp, Theme Kit, Theme Check, BrowserSync, ... and Passion.
 • Shopify Data Faker • A Shopify development tool for generating dummy store data.
 • Bootstrap Shopify Theme • A free Shopify Theme built with Bootstrap, BEM, Theme Tools, Swiper, Gulp, Parcel, Liquid, SASS, PostCSS, ESNext, ... and Passion.

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.