+11

[Seminar] Functional Reactive Programing with Reactive Extension

  • How hard applications struggles with Asyncronous processings (UI, request, ...) and how could it be solved?
  • Introduction to Functional Reactive Programming with Reactive Extension (RxJs)
  • Functional Reactive Programing reduce logic, increase creativity
  • Declarative Programing is Simple, Imperative Programing is Easy

Khi sử dụng Facebook, hay Twitter ta thấy mọi tương tác của mình với ứng dụng đều được phản hồi trở lại ngay lập tức: 1 click like hay post 1 bài viết mới chia sẻ với bạn bè,... Tất cả đang mang lại trải nhiệm người dùng tuyệt vời hơn bao giờ hết.

Đó là về phía user, còn về phía developers, việc lập trình 1 web app như vậy không phải lúc nào cũng đơn giản, thậm chí nhiều lúc là nỗi kinh hoàng do tính phức tạp của công việc xử lý logic sự kiện. Giờ là lúc khiến mọi thứ trở nên đơn giản hơn với Functional Reactive Programing, giảm tải logic code tăng tư duy sáng tạo của người lập trình là mục tiêu của Functional Reactive Programing.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.