+1

Self checklist for building an application on Smart TV - Phần 3

3.8. Sound

 • Đầu ra âm thanh của ứng dụng (nhạc nền, hiệu ứng âm thanh, ...) hoạt động bình thường
 • Không có tiếng ồn ngoài ý muốn trong đầu ra âm thanh
 • Âm lượng đầu ra âm thanh hoạt động đúng và ở mức thích hợp
 • Khi phát đồng thời, các hiệu ứng âm thanh đều phát đúng cách
 • Khi được bấm, nút MUTE của General/ Magic Remote sẽ tắt âm thanh của ứng dụng
 • Chức năng bật/ tắt âm thanh của các chức năng trên ứng dụng hoạt động bình thường
 • Mô tả hoặc nội dung của màn hình và âm thanh khi phát ra được đồng bộ, tương ứng với nhau

3.9. Multimedia

 • Nội dung phát lại bình thường, đúng và đủ
 • Các ứng dụng hỗ trợ chức năng thay đổi độ phân giải tùy thuộc vào trạng thái mạng thì cần kiểm tra việc phát tiếp nội dung sau khoảng buffer nếu tốc độ mạng bị thay đổi
 • Phát lại nội dung liền mạch mà không bị dừng hoặc bị gián đoạn sau khi dừng lại và phát tiếp
 • Phát đúng và đủ nội dung phát lại trong khu vực đã được chọn trước đó
 • Chức năng của ứng dụng hoạt động bình thường sau khi phát lại nội dung
 • Nội dung có thể phát ở chế độ toàn màn hình bình thường
 • Menu điều khiển việc phát lại của ứng dụng hoạt động bình thường
 • Menu điều khiển việc phát lại trên điều khiển TV hoạt động bình thường
 • Nút Phát có cả tính năng phát và tạm dừng
 • Nút Tạm dừng có cả tính năng tạm dừng và phát
 • Nếu hai nút tương ứng tồn tại trên điều khiển, một nút chỉ có một tính năng
 • Có thể chọn các nút điều khiển phát lại bằng Magic Remote
 • Nội dung phát lại phải theo thời gian thực mà không bị chậm trễ
 • Nội dung phát lại bình thường khi chọn điểm phát lại bằng thanh tiến trình trên ứng dụng
 • Nội dung phát lại theo thứ tự danh sách đã được định nghĩa

3.10. Game

 • Đảm bảo có nội dung 'Hướng dẫn' thích hợp giải thích cách chơi hay cách sử dụng ứng dụng đúng cách
 • Các chức năng được nêu trong phần "Hướng dẫn" hoạt động bình thường trong ứng dụng
 • Trò chơi tiến hành liền mạch như dự định
 • Trò chơi có thể bị tạm dừng và tiếp tục sau đó
 • Trò chơi có thể được khởi động lại và hoạt động bình thường tiếp tục sau đó
 • Danh sách xếp hạng của trò chơi xuất hiện đúng cách
 • Ứng dụng chạy bình thường mà không cần kết nối cần điều khiển (với trò chơi không bắt buộc)
 • Ứng dụng chạy bình thường khi kết nối với cần điều khiển trước đó
 • Ứng dụng chạy bình thường mà khi kết nối với cần điều khiển giữa chừng
 • Cả con trỏ trong trò chơi và con trỏ của Magic Remote đều không được hiển thị đồng thời trên màn hình
 • Sau khi hoàn thành một giai đoạn (hoặc cấp độ), giai đoạn (hoặc cấp độ) đó kết thúc bình thường
 • Sau khi hoàn thành một giai đoạn (hoặc cấp độ), giai đoạn (hoặc cấp độ) đó có thể chơi lại bình thường
 • Sau khi hoàn thành một giai đoạn (hoặc cấp độ), người dùng được chuyển đến giai đoạn tiếp theo (hoặc cấp độ) bình thường
 • Sau khi hoàn thành các giai đoạn (hoặc các cấp), lịch sử hoàn thành (hoặc cấp độ) được duy trì khi ứng dụng đóng và chạy lại
 • Tất cả các tính năng và chức năng của trò chơi hoạt động bình thường

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.