+1

Self checklist for building an application on Smart TV - Phần 2

Self checklist for building an application on Smart TV - Phần 1

3.3. Advertisement

 • Điều hướng trở về đúng màn hình của ứng dụng từ trang quảng cáo của bên thứ ba
 • Chuyển về màn hình của ứng dụng phải hoạt động với nút Quay lại trên màn hình hoặc trên điều khiển từ xa
 • Quảng cáo trong ứng dụng của bên thứ ba trên ứng dụng cần xuất hiện chính xác
 • Truy cập vào quảng cáo hoạt động bình thường khi được chọn
 • Quảng cáo được hiển thị trong đúng khu vực quy định
 • Quảng cáo xuất hiện đúng thời điểm đã định nghĩa (khi chạy ứng dụng, khi bắt đầu phát nội dung, ở giữa khi phát nội dung, sau khi phát nội dung, khi đóng ứng dụng)

3.4. Display

 • Các trang được chuyển hướng chính xác sang trang dự định theo trình đơn đã chọn
 • Khi chuyển sang một trang/ màn hình khác, bố cục và giao diện người dùng phải hiển thị bình thường trong phạm vi màn hình TV
 • Khi di chuột qua một nút bằng cách sử dụng các phím điều hướng trên điều khiển từ xa thì cần hiệu ứng hiển thị tương ứng chính xác
 • Tỷ lệ màn hình cần hiển thị chính xác theo tỷ lệ thiết bị (TV)
 • Không có lỗi về mặt hiển thị các thành phần
 • Các thành phần hoặc nội dung trên màn hình được hiển thị với độ phân gải cao, màu sắc rõ ràng
 • Không có hiệu ứng bất thường nào xuất hiện đột ngột trong khi xem nội dung hoặc trong khi phát lại một nội dung
 • Nội dung được hiển thị ở chế độ toàn màn hình trên màn hình TV
 • Các thành phần và nội dung trên màn hình được căn chỉnh chính xác
 • Kích thước văn bản đủ lớn để có thể đọc được từ khoảng cách 3,5 mét (khuyến nghị cho khả năng đọc được nội dung trên màn hình thì văn bản hiển thị với 20 pixel cho màn hình có độ phân giải 1920x1080 và 14 pixel cho màn hình có độ phân giải 1280x720)
 • Văn bản được hiển thị chính xác trong ranh giới được chỉ định, không có lỗi, biến dạng, ...
 • Nếu văn bản dài hơn không gian của nút hoặc không gian giao diện người dùng được quy định, văn bản sẽ tự động rớt dòng để hiển thị hoàn toàn mà không bị cắt và hiển thị dưới dạng bị cắt bớt

3.5. Function

 • Các nút trên tất cả các màn hình hoạt động chính xác
 • Nếu có nút Quay lại trên màn hình ứng dụng, nút này phải được hiển thị bình thường mà không có vấn đề hoặc lỗi và hướng người dùng đến trang trước đó khi được chọn
 • Nếu ứng dụng bao gồm nút Quay lại được phát triển và triển khai bởi nhà phát triển ứng dụng, chức năng của ứng dụng phải hoạt động giống với chức năng của phím Quay lại của điều khiển từ xa
 • TV được chuyển hướng đến kên truyền hình TV hoặc ứng dụng trước đó khi người dùng thoát ứng dụng đang được mở hiện tại
 • Ứng dụng không thể hiện bất kỳ dấu hiệu đóng băng, tắt nguồn, khởi động lại, ... trong khi chạy
 • Ứng dụng không bị đóng bất thường khi đang chạy
 • Khi một trường nhập dữ liệu được chọn, bàn phím ảo sẽ xuất hiện trên màn hình bình thường
 • Văn bản và số có thể được nhập chính xác trong các trường nhập
 • Thông tin được nhập vào các trường nhập được hiển thị chính xác
 • Bàn phím ảo có thể được điều khiển thông thường bằng Magic Remote
 • Con trỏ văn bản xuất hiện chính xác khi nhập văn bản vào các trường nhập
 • Quá trình đăng ký có thể được hoàn thành mà không có vấn đề hoặc lỗi gì xãy ra
 • Trong quá trình đăng ký, người dùng có thể xem và đồng ý với Điều khoản & Điều kiện của ứng dụng
 • Có thể đăng nhập vào ứng dụng bình thường mà không gặp lỗi
 • Có thể đăng xuất khỏi ứng dụng bình thường mà không gặp lỗi
 • Ứng dụng có thể được làm mới (tải lại dữ liệu của trang) mà không có lỗi
 • Kết quả tìm kiếm được hiển thị đúng sau khi nhập từ tìm kiếm
 • Danh sách tùy chọn được hiển thị đúng cách
 • Khi các tùy chọn được thiết lập, các kết quả trả về sẽ được áp dụng thêm các điều kiện như đã chọn
 • Không có lỗi hoặc sự cố nào được hiển thị khi TV có kết nối với thiết bị bên ngoài
 • Khi ứng dụng được chạy và yêu cầu đăng nhập, TV sẽ chuyển sang màn hình đăng nhập bình thường (trong trạng thái không đăng nhập)
 • Bất kỳ tin nhắn hiển thị dạng pop-up trong khi chạy ứng dụng được hiển thị đúng và chức năng như dự định
 • Tính năng nhận dạng giọng nói hoạt động bình thường

3.6. Remote Control

 • Đảm bảo rằng điều khiển từ xa thông thường được hỗ trợ
 • Kiểm tra xem điều khiển Magic Remote có được hỗ trợ không?
 • Đảm bảo rằng điều khiển từ xa thông thường / điều khiển Magic Remote thực hiện cùng chức năng
 • Xác nhận rằng con trỏ di chuyển theo chuyển động của điều khiển Magic Remote
 • Khi người dùng di chuột qua các thành phần trên màn hình bằng Magic Remote, nhấn phím OK của điều khiển từ xa sẽ thực thi chức năng tương ứng
 • Màn hình danh sách hoặc màn hình chứa nhiều nội dung thì có thể được điều khiển bằng cách sử dụng bánh xe của Magic Remote
 • Khi được bấm, các phím điều hướng của điều khiển từ xa hoạt động bình thường trên ứng dụng
 • Khi được bấm, các phím chức năng (các phím màu) của điều khiển từ xa sẽ hoạt động bình thường trên ứng dụng
 • Khi được bấm, nút OK của điều khiển từ xa sẽ hoạt động bình thường trên ứng dụng
 • Khi được bấm, nút HOME của điều khiển từ xa sẽ hoạt động bình thường trên ứng dụng
 • Khi được bấm, nút BACK của điều khiển từ xa sẽ chuyển trang trở lại trang trước đó
 • Nhấn nút BACK trên điều khiển từ xa tại trang Home phải hiển thị pop-up xác nhận đóng ứng dụng thay vì trang trước đó
 • Khi được bấm, nút EXIT của điều khiển từ xa sẽ đóng ứng dụng và chuyển trở lại kênh truyền hình của TV
 • Nút EXIT sẽ đưa ứng dụng vào trong mục Gần đây, vì vậy ứng dụng phải được đóng theo cách thủ công mới là đóng hoàn toàn
 • Khi được bấm, nút LIVE của điều khiển từ xa sẽ đóng ứng dụng bình thường và chuyển trở lại kênh truyền hình của TV
 • Trong khi đang chạy ứng dụng, nhấn các nút số hoặc bất kỳ nút nào khác của điều khiển từ xa không gây ra sự cố chức năng ngoài ý muốn
 • Con trỏ biến mất khỏi màn hình khi điều khiển Magic Remote không được di chuyển và không có hoạt động nào trong 10 giây trở lên

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.