+5

Scrollreveal - Thư viện tạo hiệu ứng cuộn trang đẹp mắt

Giới thiệu scrollreveal

Scrollreveal là một thư viện JavaScript giúp tạo các hiệu ứng đẹp mắt khi cuộn trang. Thay vì các phần tử xuất hiện đột ngột, scrollreveal giúp chúng có những animation mượt mà hơn.

Các hiệu ứng có thể tạo bao gồm:

  • Fade in/out: Hiệu ứng phai/hiện dần
  • Slide: Hiệu ứng trượt từ trái/phải/trên/dưới
  • Zoom: Hiệu ứng phóng to/thu nhỏ
  • Rotate: Hiệu ứng xoay
  • Và nhiều hiệu ứng khác

Cài đặt scrollreveal

Để sử dụng scrollreveal, bạn cần thêm thư viện vào website:

Cài đặt bằng npm:

npm install scrollreveal

Cài đặt bằng CDN

<script src="https://unpkg.com/scrollreveal"></script>

Link kham khảo từ trang chủ: https://scrollrevealjs.org/guide/installation.html

Một số Demo về cách sử dụng scrollreveal để tạo hiệu ứng cuộn vào website

Các bạn cũng có thể kham khảo các demo khác sử dụng scrolreveal tại đây: https://codepen.io/tag/scrollreveal?cursor=ZD0xJm89MCZwPTI=

Tài liệu về các api trong scrollreveal: https://scrollrevealjs.org/api/duration.html

Kết luận

Scrollreveal giúp website trở nên đẹp và thu hút mắt người dùng hơn mà không cần nhiều công sức. Hy vọng bài viết này giúp bạn áp dụng thư viện một cách dễ dàng!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.