+1

RxSwift và Combine, chọn gì trong thế giới lập trình Reactive?

Lập trình Reactive đã trở thành một phong cách lập trình phổ biến trong cộng đồng phát triển phần mềm hiện đại. Trong môi trường phát triển ứng dụng iOS, RxSwift và Combine là hai thư viện quan trọng, giúp đơn giản hóa việc xử lý luồng dữ liệu và kiểm soát luồng thời gian trong ứng dụng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về ưu nhược điểm của RxSwift và Combine, đồng thời so sánh chúng thông qua ví dụ cụ thể.

RxSwift - Gã khổng lồ trong giới Reactive

Ưu Điểm của RxSwift:

1. Lập Trình Reactive:

RxSwift thúc đẩy lập trình theo mô hình Reactive, giúp xử lý sự kiện và dữ liệu một cách linh hoạt và dễ hiểu. Người phát triển có thể định nghĩa luồng dữ liệu và thực hiện các phép biến đổi mà không cần phải quan tâm đến quy trình đồng bộ.

2. Toán Tử Mạnh Mẽ:

RxSwift cung cấp nhiều toán tử mạnh mẽ giúp biến đổi, kết hợp, và lọc dữ liệu một cách hiệu quả. Điều này giúp người phát triển viết mã ngắn gọn và dễ đọc hơn.

3. Tích Hợp Dễ Dàng:

RxSwift có khả năng tích hợp dễ dàng vào nhiều dự án Swift mà không gặp vấn đề lớn. Nó không yêu cầu sự thay đổi lớn trong cấu trúc dự án hiện tại.

4. Đa Nền Tảng:

RxSwift không chỉ hỗ trợ iOS mà còn có thể được sử dụng trên nhiều nền tảng khác nhau như macOS và watchOS.

5. Cộng Đồng Lớn:

RxSwift có một cộng đồng lớn và tích cực, điều này đồng nghĩa với việc có nhiều tài nguyên và hỗ trợ từ cộng đồng.

Nhược Điểm của RxSwift:

1. Ngưỡng Học Cao:

RxSwift yêu cầu một thời gian để học và hiểu rõ, đặc biệt là đối với những người mới tiếp xúc với lập trình Reactive. Cú pháp của nó có thể làm cho người mới khó hiểu.

2. Hiệu Suất:

Trong một số trường hợp, sử dụng RxSwift mà không được tối ưu hóa có thể gây ra vấn đề hiệu suất. Việc chưa biết cách sử dụng đúng các toán tử có thể dẫn đến lãng phí tài nguyên.

3. Thư Viện Cũ và Tương Tác:

RxSwift có thể gặp khó khăn khi tương tác với các thư viện hoặc mã nguồn cũ đã được xây dựng với sự hỗ trợ của ReactiveCocoa hoặc các mô hình không phải Reactive.

4. Có Thể Gây Nhầm Lẫn:

Do tính phức tạp của lập trình Reactive, việc sử dụng RxSwift có thể dẫn đến mã nguồn phức tạp và khó hiểu đối với những dự án nhỏ và đơn giản.

5. Tài Nguyên Bộ Nhớ:

Trong một số trường hợp, RxSwift có thể sử dụng nhiều bộ nhớ, đặc biệt là khi không được quản lý đúng sự gia tăng của các luồng dữ liệu.

Trước khi quyết định sử dụng RxSwift, nhóm phát triển cần xác định rõ nhu cầu và khả năng của mình để đảm bảo rằng lựa chọn này phản ánh đúng yêu cầu của dự án và sự thoải mái của nhóm.

Combine - Sự Hồi Sinh Từ Apple

Ưu Điểm của Combine:

1. Tích Hợp Sâu Sắc với Swift:

Combine được phát triển bởi Apple và hoàn toàn tích hợp với Swift và các tính năng của nó. Điều này giúp giảm sự phức tạp khi tích hợp vào dự án Swift.

2. Hiệu Suất Tốt:

Combine được tối ưu hóa để làm việc tốt trên các nền tảng Apple, mang lại hiệu suất cao và tiết kiệm tài nguyên.

3. Hỗ Trợ SwiftUI:

Combine là sự lựa chọn tự nhiên cho SwiftUI, giúp tạo ra một luồng dữ liệu mạnh mẽ và đồng bộ với giao diện người dùng.

4. Khả Năng Theo Dõi Cao:

Combine cung cấp các công cụ mạnh mẽ cho việc theo dõi và xử lý lỗi trong quá trình xử lý luồng dữ liệu.

5. Dễ Dàng Quản Lý Điều Kiện Huỷ:

Combine cung cấp công cụ như Cancellable giúp quản lý việc huỷ đăng ký theo dõi dữ liệu, giúp tránh rò rỉ bộ nhớ.

Nhược Điểm của Combine:

1. Còn Mới Mẻ:

Combine mới chỉ được giới thiệu từ iOS 13 trở đi, điều này đồng nghĩa với việc nó còn thiếu một số tính năng so với RxSwift và có thể chưa ổn định trong một số trường hợp sử dụng.

2. Hạn Chế Tương Tác với Thư Viện Cũ:

Do là một thư viện mới, Combine có thể gặp khó khăn khi tương tác với các thư viện đã tồn tại và sử dụng ReactiveCocoa hoặc RxSwift.

3. Ít Tài Liệu và Tài Nguyên Học Tập:

So với RxSwift, số lượng tài liệu và tài nguyên học tập về Combine vẫn còn ít, điều này có thể tạo ra khó khăn cho những người mới học.

4. Hạn Chế Đa Nền Tảng:

Combine chủ yếu tập trung vào nền tảng Apple, vì vậy nếu bạn phải làm việc trên nền tảng khác, có thể gặp khó khăn khi chọn Combine.

5. Khả Năng Tương Tác Với RxSwift:

Tính tương thích giữa Combine và RxSwift có thể là một thách thức, đặc biệt là khi cần tích hợp giữa các dự án sử dụng cả hai thư viện.

Trước khi quyết định sử dụng Combine, nhóm phát triển cần xem xét cẩn thận về tính năng và yêu cầu cụ thể của dự án để đảm bảo rằng Combine là lựa chọn phù hợp.

Phân tích cấu trúc code của Combine và RxSwift:

Cấu trúc code của Combine và RxSwift có nhiều điểm tương đồng do cả hai đều hướng tới việc lập trình theo mô hình Reactive. Tuy nhiên, có những khác biệt nhất định do Combine được phát triển bởi Apple, và do đó, nó chủ yếu tích hợp sâu với ngôn ngữ Swift và hệ sinh thái Apple.

RxSwift:

Observable và Observer:

RxSwift sử dụng các khái niệm của Observable và Observer.

let observable = Observable.of(1, 2, 3)

let observer = observable
  .map { $0 * 2 }
  .filter { $0 > 3 }
  .subscribe(onNext: { value in
    print(value)
  })

Trong đoạn mã trên:

 • observable: Đại diện cho nguồn dữ liệu có thể thay đổi theo thời gian.
 • mapfilter: Các toán tử để biến đổi và lọc dữ liệu.
 • subscribe: Đăng ký một Observer để lắng nghe và xử lý dữ liệu mới.

DisposeBag:

RxSwift thường sử dụng DisposeBag để quản lý việc giải phóng tài nguyên khi không còn cần theo dõi dữ liệu nữa.

let disposeBag = DisposeBag()

// ... (sử dụng disposeBag khi cần huỷ đăng ký)

Combine:

Publisher và Subscriber:

Combine sử dụng các khái niệm của Publisher và Subscriber.

let publisher = [1, 2, 3].publisher()

let cancellable = publisher
  .map { $0 * 2 }
  .filter { $0 > 3 }
  .sink { value in
    print(value)
  }

Trong đoạn mã trên:

 • publisher: Đại diện cho nguồn dữ liệu có thể thay đổi theo thời gian.
 • mapfilter: Các toán tử để biến đổi và lọc dữ liệu.
 • sink: Subscriber để lắng nghe và xử lý dữ liệu mới.

Cancellable:

Combine sử dụng Cancellable để theo dõi và huỷ đăng ký theo dõi.

var cancellables: Set<AnyCancellable> = []

// ... (sử dụng cancellables khi cần huỷ đăng ký)

Tích Hợp với SwiftUI:

Combine được thiết kế để tích hợp chặt chẽ với SwiftUI, giúp đơn giản hóa quá trình quản lý trạng thái và dữ liệu trong ứng dụng SwiftUI. Cấu trúc code của Combine thường xuất hiện trong mô hình SwiftUI.

Vậy Combine có gì đặc biệt, nổi trội hơn so với rxswift?

Combine, là một framework mới của Apple, mang lại một số điểm đặc biệt và nổi trội so với RxSwift:

 1. Tích hợp Chặt Chẽ với Swift và SwiftUI:

  • Combine được thiết kế sâu vào ngôn ngữ Swift, giúp tạo ra một cú pháp tự nhiên và hiểu được ngay từ Swift.
  • Combine hoàn toàn tích hợp với SwiftUI, giúp việc quản lý trạng thái và xử lý sự kiện trở nên dễ dàng và nhất quán hơn.
 2. Sự Hỗ Trợ Chính Thức Từ Apple:

  • Combine là một phần của Swift và nhận được sự hỗ trợ chính thức từ Apple, điều này làm tăng độ tin cậy và tích hợp chặt chẽ với các công nghệ và framework khác của Apple.
  • Apple hướng dẫn sử dụng Combine trong tài liệu chính thức của họ, giúp cộng đồng phát triển nắm bắt tốt hơn.
 3. Hiệu Suất Cao và Tối Ưu Hóa Cho Swift:

  • Combine được xây dựng từ đầu để tận dụng tính năng mới của Swift, điều này giúp tối ưu hóa hiệu suất so với RxSwift.
  • Sự tích hợp chặt chẽ với Swift giúp Combine làm việc hiệu quả với các tính năng như Generics và Protocol, mang lại hiệu suất tốt hơn.
 4. Publisher và Subscriber Là Phần Cốt Lõi:

  • Trong Combine, mô hình Publisher và Subscriber là trung tâm của hệ thống, giúp đơn giản hóa quá trình xử lý dữ liệu không đồng bộ.
  • Publisher phát ra sự kiện và Subscriber đăng ký nhận thông báo, tạo nên một mô hình rõ ràng và dễ hiểu.
 5. Dễ Kiểm Soát Bộ Nhớ:

  • Combine sử dụng ARC (Automatic Reference Counting) và các khái niệm như sink để quản lý bộ nhớ, giúp tránh rò rỉ bộ nhớ một cách hiệu quả.
 6. Dự Án Mới Hơn và Hướng Phát Triển:

  • Combine là một framework mới, được giới thiệu từ iOS 13 trở đi. Điều này có thể là một ưu điểm nếu dự án của bạn được phát triển trên các phiên bản iOS mới và bạn muốn sử dụng công nghệ mới nhất từ Apple.

Tuy nhiên, quyết định giữa sử dụng Combine hay RxSwift phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm kích thước dự án, sự quen thuộc của đội phát triển, và yêu cầu cụ thể của ứng dụng. Cả hai đều mạnh mẽ và có thể thích ứng với nhiều loại dự án khác nhau.

Tổng Kết:

Cả RxSwift và Combine đều giới thiệu các khái niệm giống nhau về Observable và Publisher, cùng với các toán tử để xử lý dữ liệu. Sự khác biệt chủ yếu nằm trong cách tích hợp với ngôn ngữ Swift và hệ sinh thái Apple, với Combine được tối ưu hóa cho SwiftUI và tích hợp sâu sắc với ngôn ngữ Swift. Mặc dù cấu trúc code có thể tương tự, lựa chọn giữa RxSwift và Combine thường phụ thuộc vào ngữ cảnh và yêu cầu cụ thể của dự án.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.