0

Rubymotion - Ngôn ngữ lập trình ứng dụng IOS bằng ruby (Giới thiệu)

Bạn có biết Ruby có thể dùng để lập trình iOS không?

Nhắc tới lập trình các ứng dụng iOS, chắc chắn bạn sẽ nghĩ ngay đến hai ngôn ngữ như Objective-C và Swift. Những ngôn ngữ này luôn gắn liền với các ứng dụng iOS, dễ hiểu vì chúng có nhiều thế mạnh hơn so với các ngôn ngữ khác , và dĩ nhiên Apple dự định sẽ gắn bó lâu lâu dài với hai ngôn ngữ này trong việc tạo ra các ứng dụng iOS.

Mặc dù vậy, nhiều lập trình viên vẫn chạy đi kiếm những ngôn ngữ lập trình gần gủi hơn với họ để tạo ra những ứng dụng iOS như là HTML5, tuy nhiên các trãi nhiệm lập trình iOS bằng HTML5 đã không mang lại kết quả như mong muốn.

Và rồi, RubyMotion được tạo ra như là một giải pháp. (Note: Giải pháp này chỉ phù hợp với những người thích ngôn ngữ lập trình Ruby, hay có kinh nghiệm về Ruby muốn dùng ruby để lập trình iOS).

Sự ra đời của nó giúp bạn viết ứng dụng iOS bằng Ruby và bảo vệ các chuẩn iOS SDK chính xác như dự định của Apple nên các ứng dụng viết bằng RubyMotion là hoàn toàn có thể chạy được.

Về mặt RubyMotion hoạt động?

Về mặt technique thì RubyMotion là một biến thể của Ruby, nên cơ sở sẽ là ngôn ngữ lập trình ruby. Tuy nhiên, bạn không thể sử dụng một số tính năng cực kỳ năng động của ruby như eval . Và nó thêm vào một số tính năng mới như functions.with(some, named: parameters). Điều này cho phép bạn biên dịch mã code Ruby thành mã máy giống hệt như Objective-C/swift (có nghĩa là thiết bị sẽ không phân biệt được sự sự khác biệt giữa RubyMotion và các ứng dụng iOS thông thường).

Các kiến thức cơ bảnbạn cần có khi tìm hiểu RubyMotion

  • Có kinh nghiệm về lập trình ứng dụng iOS
  • Có kinh nhiệm về ngôn ngữ lập trình Ruby
  • Có Kiến thức về CSS
  • Có kinh nghiệm sử dụng terminal

Kết luận

Trên đây là sự tìm hiểu sơ lược của mình công nghệ tạo ra các ứng dụng iOS bằng ngôn ngữ Ruby. Các bạn có thể tìm hiểu cụ thể hơn tại các nguồn sau: Rubymotion-tutorial


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.