+2

Rspec - 4 lỗi thiết kế test phổ biến

Làm việc với RoR, chắc hẳn không ai còn xa lạ gì với việc sử dụng Rspec để viết UnitTest. Nó thật sự giúp các DEV kiểm soát tốt hơn mã code của mình, đặc biệt với những hệ thống bussiness phức tạp thì càng cần phải viết UnitTest thật đầy đủ. Tuy nhiên, phải thừa nhận là không phải DEV nào cũng biết viết Rspec đúng. Và tôi cho rằng thà không viết test còn hơn là viết những đoạn mã test yếu. Bởi vì, nếu chúng ta không viết test thì chúng ta sẽ phải test lại bằng tay, nhưng với 1 đoạn mã rspec yếu, chúng ta sẽ lầm tưởng rằng mọi thứ vẫn OK.

Làm thế nào để phát hiện được một test yếu ? Dưới đây là một số lỗi thường gặp trong quá trình tạo test.

Chúng ta sẽ viết 1 đoạn mã đơn giản và 1 đoạn test yếu và cùng phân tích nó:

module Users
 class NameService
  def initialize(user)
   @user = user
  end
 
  def name
   if user.name.present?
    user.name
   else
    ::ExternalAPI.new(user).get_name
   end
  end
 
  private
  attr_reader :user
 end
end

Class này sẽ return tên của user nếu nó tồn tại, nếu không sẽ lấy tên thông qua API. Chúng ta cùng xem xét đoạn test yếu sau đây:

require 'spec_helper'

describe Users::NameService do
 describe '#name' do
  it 'returns name' do
   user = User.create!(name: 'Mike Black')
   service = described_class.new(user)
   
   expect(service.name).to eq(user.name)
  end
  
  it 'returns name' do
   user = User.create!(name: nil)
   service = described_class.new(user)
   
   expect(service.name).to eq('Mike Jr Black')
  end
 end
end

Vì sao đoạn test này là bị gọi là yếu. Hãy cùng phân tích:

Rspec không thể hiểu được.

Khi chạy Rspec với flag --format documentation, bạn sẽ nhận ra rằng nếu không nhìn vào Class và đoạn code test thì sẽ không tài nào hiểu được method này đang làm gì. Tất nhiên, chúng ta biết được method này return ra tên, nhưng ngoài ra thì không biết thêm thông tin gì cả. Test có thể coi là một nguồn kiến thức tốt nhất về ứng dụng nên việc viết mô tả rõ ràng, dễ hiểu là điều rất quan trọng. Hãy xem đoạn fix sau:

describe Users::NameService do
 describe '#name' do
  it 'returns user name if the user has a name' do
   user = User.create!(name: 'Mike Black')
   service = described_class.new(user)
   
   expect(service.name).to eq(user.name)
  end
  
  it 'returns user name from API if the user does not have a name' do
   user = User.create!(name: nil)
   service = described_class.new(user)
   
   expect(service.name).to eq('Mike Jr Black')
  end
 end
end

Giờ hãy chạy lại Rspec với flag --format documentation để thấy sự khác biệt 😃

Không cô lập được test

Ở đây, chúng ta muốn kiểm tra service tên, tuy nhiên trong đoạn mã lại sử dụng class ExternalAPI#get_name (class này không có ý nghĩa với UnitTest, nơi chúng ta phải cô lập đoạn mã và chỉ test mình nó mà thôi). Giả sử, class của bạn hoạt động tốt nhưng nếu class ExternalAPI#get_name có lỗi, thì đoạn mã test của chúng ta sẽ gặp lỗi và chúng ta phải sửa đồng thời cả 2 đoạn mã test Users::NameService#nameExternalAPI#get_name. Cách cô lập mã test ở đây là sử dụng stub. Ví dụ:

describe Users::NameService do
 describe '#name' do
  it 'returns user name if the user has a name' do
   user = User.create!(name: 'Mike Black')
   service = described_class.new(user)
   
   expect(service.name).to eq(user.name)
  end
  
  it 'returns user name from API if the user does not have a name' do
   user = User.create!(name: nil)
   external_api = instance_double(ExternalAPI, get_name: 'Mike Jr Black')
   allow(ExternalAPI).to receive(:new).with(user).and_return(external_api)
   
   service = described_class.new(user)
   
   expect(service.name).to eq('Mike Jr Black')
  end
 end
end

Bây giờ, đoạn mã Users::NameService#name đã được cô lập, và không phụ thuộc vào class ExternalAPI#get_name.

Sử dụng database không thật sự cần thiết

Chúng ta không thật sự cần phải thao tác với cơ sở dữ liệu khi test để viết test. Thay vào đó ta sử dụng stub và tăng tốc độ test.

describe Users::NameService do
 describe '#name' do
  it 'returns user name if the user has a name' do
   user = instance_double(User, name: 'Mike Black')
   service = described_class.new(user)
   
   expect(service.name).to eq(user.name)
  end
  
  it 'returns user name from API if the user does not have a name' do
   user = instance_double(User, name: nil)
   external_api = instance_double(ExternalAPI, get_name: 'Mike Jr Black')
   allow(ExternalAPI).to receive(:new).with(user).and_return(external_api)
   
   service = described_class.new(user)
   
   expect(service.name).to eq('Mike Jr Black')
  end
 end
end

Bạn thấy chứ, ta hoàn toàn không cần phải thao tác với database mà vẫn viết test được server name. Thật tuyệt, test của ta còn nhanh hơn nữa 😃.

Test các method private

Đây cũng là một sai lầm khá phổ biến. Vì về cơ bản, các method private luôn được gọi bởi các method public, vì vậy chỉ cần viết test cho method public là đã đủ rồi. Tuy nhiên đôi khi đoạn mã quá phức tạp, bạn thấy cần phải viết test cho method private thì hãy phân tách chúng vào các class nhỏ hơn và test chúng một cách độc lập. Cách tốt nhất để tránh việc phải viết test cho method private là chúng ta hãy áp dụng single responsibility principle khi thiết kế các methods.

Tham khảo

http://pdabrowski.com/blog/ruby-on-rails/testing/rspec-4-common-tests-design-mistakes/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.