-5

React Việt Nam tổ chức Hackathon với giải thưởng hấp dẫn

Chương trình Hackathon này hướng tới các bạn trẻ yêu thích React.js và vừa được thông báo trên nhóm Facebook React Việt Nam sáng nay. Hạn chót là ngày 25/12/2017, chi tiết về chương trình các bạn có thể xem thêm bên dưới.

Giải Thưởng

Là sách hoặc bản quyền phần mềm hoặc khóa học bất kỳ có giá trị 100$ (đơn vị tính: 01, không quy đổi thành tiền mặt).

Quy Định

 1. Mã nguồn lưu ở Github
 2. Tên repo: hackathon-react-with-redux và hackathon-react-without-redux 2a. hackathon-react-with-redux: nêu rõ đặc tính tại sao phải sử dụng redux trong trường hợp cụ thể, và giải thích thêm là react thuần không/khó làm được chuyện này, mục đích là khuyên mọi người nên sử dụng React 2b. hackathon-react-without-redux: đưa ra tình huống "khó", thường người khác sẽ sử dụng Redux, nhưng repo giải quyết được mà không sử dụng Redux, mục đích là khuyên mọi nguười không cần sử dụng Redux
 3. Repo nên có vài tình huống trao đổi dữ liệu của các component như sau:
 • Quan hệ ngang nhau cùng nhánh A,B (<Container><A/><B/></Container>)
 • Quan hệ phân biệt không cùng nhánh A,B (<A/><Container><B/></Container>)
 • Quan hệ cha A -> con B (<A><B/></A>)
 • Quan hệ con B -> cha A (<A><B/></A>)
 1. Người của 2 bên sẽ ném đá, hoặc giúp đỡ (tạo issue chẳng hạn) lẫn nhau để nâng cao chất lượng repo
 2. Người chiến thắng là người có repo nhận được nhiều Stars nhất
 3. Repo cần gỉải thích rõ ràng, dễ hiểu => để kiếm nhiều stars
 4. Có thể sử dụng bất kỳ API, UI, thư viện hỗ trợ và mục 8)
 5. Repo không nên sử dụng các kỹ thuật liên quan đến server, không viết API, càng đơn giản càng tốt (sử dụng CRA chẳng hạn)
 6. Các Stars chỉ hợp lệ nếu tài khoản Github được tạo trước ngày 06/12/2017, hoặc nếu chưa có tài khoản Github, chỉ công nhận nếu là thành viên của nhóm.
 7. Toàn bộ comment, giải thích bằng tiếng Việt, tiếng Anh cũng được nhưng nhiều người không hiểu thì sẽ không bình chọn ráng chịu.
 8. Ai là chuyên gia, không có thời gian vẫn có thể thoải mái hướng dẫn cho người khác, hoặc có thể làm theo nhóm (không khuyến khích).
 9. Repo có thể đưa lên đây hoặc nhắn tin cho mình để mình viết blog câu stars cho bạn

Bạn có thể truy cập vào đường link về bài viết tại đây.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.