Viblo Code
+7

React Hook Form - có lẽ bạn nên thử

Intro

Khi làm các dự án React, chúng ta đều nhận thấy được sự phức tạp và khó khăn mà chúng ta có thể gặp phải khi làm việc với form. Chúng ta phải xử lý các form dài dòng, validate, quản lý state của form và các component bên trong nó.

Điều này đã dẫn đến sự ra đời của các thư viện như redux-form hay sau đó là formik. Và gần đây là react-hook-form.

Ở bài viết này chúng ta sẽ cùng nhìn sơ qua một xíu về thư viện react-hook-form này xem có gì hot ko nhé. Ok gâu gâu 🐶

Một vài điểm nổi bật

Thực sự thì có nhiều bài so sánh trên GG các bạn có thể tìm đọc, mình thì chỉ quan tâm đến formik (thư viện đang dùng) và react-hook-form

Sau một thời gian research (khoảng 16h 😄 ) và dùng thử thì mình cảm thấy một vài điểm đáng chú ý sau:

 • repo đạt > 13k stars => khá xịn
 • Lượng download cũng tương đối lớn (tầm 1/3 formik)
 • 10 issues (mình vào repo xem thì hiện tại chỉ có 2 issues nhỏ): con số khá ấn tượng pk nào mn, cũng có thể là do thư viện mới, dự án chưa có QA, nhưng nhìn vậy là vui rồi :v
 • Sử dụng hook (nhìn tên là biết rồi)
 • Có hỗ trợ Yup: cái này thì giúp mình có cảm giác quen thuôc, ko phải tìm hiểu cách viết validate khác. Đều muốn sử dụng thì chúng ta cần cài thêm package @hookform/resolvers vì package này được tách riêng
 • FieldArray như bên formik
 • Và theo như quảng cáo ở trang chủ react-hook-form thì lúc onChange nó render ít hơn (cái này thì mn thử tìm hiểu thêm nhé)

Ok, mình cảm giác chừng đó lý do đã đủ để chúng ta dùng thử e đó rồi pk nào. Sau đây là một vài đoạn code nhỏ mà mình đã vọc thử

Vọc vạch

Form

import React, { useEffect } from "react";
import { FormProvider, useForm } from "react-hook-form";

const Form = ({ onSubmit, errors, ...rest }) => {
 const methods = useForm(); // useForm tương tự như useFormik
 const { handleSubmit, setError } = methods;

 useEffect(() => {
  if (errors) {
   Object.entries(errors).forEach(([name, message]) => {
    setError(name, {
     types: "mannual",
     message,
    });
   });
  }
 }, [errors]);

 return (
  <FormProvider {...methods}> // chúng ta cần FormProvider này để sử dụng context
   <form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)} {...rest} />
  </FormProvider>
 );
};

export default Form;

Field + Error

import React from "react";
import { useFormContext } from "react-hook-form";
import _get from "lodash-es/get";

import Input from "../Input";

import Feedback from "./Feedback";

const Control = ({ type = "text", register, ...rest }) => {
 switch (type) {
  default:
   return <Input type={type} ref={register} {...rest} />; // register để khai báo một cái field
 }
};

const Field = ({ name, ...rest }) => {
 const { errors, register } = useFormContext(); 
 const error = _get(errors, `${name}.message`); //chỗ này thì mình dùng lodash cho tiện 

 return (
  <>
   <Control name={name} invalid={!!error} register={register} {...rest} />
   {error && <Feedback>{error}</Feedback>}
  </>
 );
};

Ngoài ra, còn có 1 package là @hookform/error-message để sử lý error, mn có thể tham khảo nhé

Như vậy chúng ta đã có 1 form khá ok để sử dụng

Sử dụng

import React from "react";
import { useMutation } from "react-query";
import { useHistory } from "react-router-dom";
import axios from "axios";

import Form from "@/components/Form"; // Cái Form mới viết đấy mn
import Button from "@/components/Button"; // Mẫy chỗ này làm màu thôi, ko có gì đâu nhé :v 
import { useAuthContext } from "@/contexts/AuthContext";

import * as S from "./styled";

const Login = () => {
 const history = useHistory();
 const { setUser } = useAuthContext();
 const [mutate, { isLoading, error }] = useMutation((data) =>
  axios.post("http://localhost:5000/login", data),
 );

 const handleSubmit = values => {
  mutate(values, {
   onSuccess(response) {
    setUser({ ...response.data, isAuthenticated: true });
    history.push("/");
   },
  });
 };

 return (
  <S.Wrapper>
   <S.FormWrapper>
   {/* Nhân vật chính là đây :v */}
    <Form onSubmit={handleSubmit} errors={error?.response?.data}>
     <Form.Group>
      <Form.Label htmlFor="email">Email (*)</Form.Label>
      <Form.Field type="text" name="email" id="email" />
     </Form.Group>
     <Form.Group>
      <Form.Label htmlFor="password">Password (*)</Form.Label>
      <Form.Field type="password" name="password" id="password" />
     </Form.Group>
     <Button type="submit" disabled={isLoading} extend>
      Submit
     </Button>
    </Form>
   </S.FormWrapper>
  </S.Wrapper>
 );
};

export default Login;

Khoe hàng tý thôi ạ ^^

Kết luận

PR Tham khảo: https://github.com/JeDTr/react-query-boilerplate

Mình chỉ mới vọc qua sơ sơ thôi đều cảm giác khá thú vị, nhiều thứ để tìm hiểu mọi người ạ. Chúc mọi người thành công ❤️


All Rights Reserved