-1

Rails với SQL Server - Phần 2: Sử dụng SQL Server trong Rails app

Ở phần trước, mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt SQL Server trên Ubuntu. (Link đây ^^) Đến với phần này chúng ta sẽ đi vào vấn đề chính đó là việc sử dụng SQL Server trong một ứng dụng Rails.

Chắc chắn rồi, để có thể sử dụng các câu lệnh thân thuộc như User.first, User.find_by, .... thì bạn phải nghĩ ngay đến việc tìm một gem để hỗ trợ chúng ta trong việc truy vấn. Và thật tuyệt vời, thế giới Open Source không thiếu thứ gì ^^ Chúng ta sẽ sử dụng 2 gem là tiny_tdsactiverecord-sqlserver-adapter (git repo)

OK, bắt đầu nhé!

 1. Tất nhiên là đầu tiên bạn hãy rails new để tạo một rails app rồi Quá đơn giản
rails new demo_sqlserver

Tiếp nào... 2. Insert 2 gem mình nói ở trên vào Gemfile của bạn nhé Easy như một trò đùa

gem 'tiny_tds'
gem 'activerecord-sqlserver-adapter'

To be continue .... À quên, nhớ bundle install đã nhé ^^ 3. Config file database.yml Đơn giản thôi nhé

default: &default
 adapter: sqlserver
 host: localhost
 username: sa
 password: ********

development:
 <<: *default
 database: dev_db
 
test:
 <<: *default
 database: test_db

production:
 <<: *default
 database: production_db

 1. Quẩy thôi Xong, generate thử 2 model xem nào
rails g model User
rails g model Post

Một User sẽ có nhiều bài Post nhé create user create post User model Post model

rails db:migrate

để tạo table nào

Ok, giờ rails c thử hàng xem nào Tạo mới 1 user xem Rực rỡ nhé! Tạo mới 1 cái post nào Tuyệt vời!

That's all! Cảm ơn các bạn đã theo dõi!!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.