Outline-offset trong CSS

Sử dụng outline-offset trong CSS

Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu outline-offset là gì ?

outline-offset là một thuộc tính của CSS dùng để định nghĩa đường viền quanh một phần tử theo vị trí chỉ định. Vậy để tìm hiểu về outline-offset thì chúng ta xem outline dùng để làm gì ?

outline là gì ?

outline khá giống với thuộc tính border đều tạo 1 đường viền bao quanh phần tử, điểm khác biệt giữa 2 thuộc tính là:

 • outline là thuộc tính không tác động lên box-model, không làm ảnh hưởng đến bố cục trang (kiểu như position).
 • Với outline bạn không thể style cho từng đường viền như border với các thuộc tính border-top, border-bottom, border-left, border-right.
 • Với outline bạn có thể tuỳ chọn vị trí cho đường viền của phần tử (outline-offset) còn border thì không.
 • Các giá trị của outline giống với border đều có width, style, color. Vậy chúng ta dùng outline-offset để có thể thay đổi vị trí của đường viền quanh phần tử chỉ định, việc mà border không làm được.

Giá trị trong outline-offset

outline-offset chấp nhận giá trí là một độ dài:

 • Giá trị mặc định là 0.
 • Nhận giá trị bất kỳ (bao gồm cả giá trị âm).

Chú ý outline-offset có giá trị giống outline-width nhưng không nhận giá trị phần trăm (%).

Vị trí của outline-offset

Mặc định outline-offset sẽ được vẽ xung quanh phần tử được chỉ định (Nếu có border thì outlinesẽ được vẽ bên ngoài border ). Do đó ta có thể kết hợp cả 2 để tạo hiệu ứng mình mong muốn.

.box {
 width: 200px;
 height: 200px;
 background: #ccc;
 margin: auto;
 border: solid 8px yellow;
 outline: solid 8px orange;
}

Từ đây, ta có thể thay đổi vị trí của outline so với viền của border bằng cách dùng outline-offset. Ví dụ về sử dụng outline-offset

Trên là ví dụ về giá trị dương. Nếu bạn muốn đường viền nằm bên trong thì hay dùng giá trị âm cho outline-offset và sẽ được kết quả sau đây:

Sự khác biệt khi sử dụng outlineborder

Để hiểu rõ hơn sự khác nhau của 2 thuộc tính outlineborder. Hãy xem demo sau:

Kết

Thay vì chỉ set outline: 0; cho các element trong trang. Bây giờ bạn có thể tận dụng outline để style theo kiểu bạn mong muốn mà không sợ bị ảnh hưởng đến layout của trang.

Tài liệu tham khảo https://css-tricks.com/almanac/properties/o/outline-offset/


All Rights Reserved