Optional Chaining: Tính năng nổi bật trong Javascript

Optional chaining là một kĩ thuật giúp ta làm việc dễ dàng hơn trong Javascript. Cũng giống như arrow function hoặc 'let', 'const', nó thực sự rất cần thiết. Vậy cú pháp và cách hoạt động nó ra sao ?

Đặt vấn đề

Ví dụ, bạn phải gọi một api và data trả về có dang nested object, để lấy được các properties trong đó bạn phải truy cập rất nhiều object lồng nhau.

const person = {
  details: {
    name: {
      firstName: "Mr",
      lastName: "HungPhan",
    }
  },
  jobs: [
    "Developer Frontend",
    "Gamer"
  ]
}

// get firstname
const fistname = person.detail.name.firstname;

Với việc lấy firstname như trên không được tốt, có thể xảy ra lỗi bất cứ lúc nào. Chúng ta có thể giải quyết bằng cách

if (person && person.detail && person.name) {
  const firstname = person.detail.name.firstname || 'Dog';
}

Như các bạn thấy đấy mới chỉ là một ví dụ đơn giản để lấy firstname mà đã phức tạp như vâỵ, thì hãy tưởng tượng nếu là một object khổng lồ thì sẽ phải check mỏi tay và code dài dòng . 😅 Vì thế mà nhiều coder sử dụng thư viện lodash để dễ dàng thực hiện nó

const firstname = lodash.get(person, 'detail.name.firstname', 'Dog');

lodash giúp code dễ nhìn hơn, nhưng lại khiến chúng ta dựa thư viện nhiều, phải giải thích cách làm với người khác nếu bạn làm nhóm. Vì vậy đây cũng chưa phải cách hợp lí lắm nhỉ.

Giải pháp

Optional chaining là giải pháp giúp giải quyết những vấn đề trên

Cách hoạt động
const firstname = person?.detail?.name?.firstname;

Chúng ta thấy có nhiều cú pháp ?. ở trên. ?. trước person nghĩa là chúng đang kiểm tra xem person có tồn tại hay không ? Nếu person không tồn tại nó sẽ không trả về lỗi mà sẽ trả về undefined. Tương tự với detail, name cũng vậy, nếu kiểm tra chúng không tồn tại thì return undefined và không đi sâu hơn nữa

Default value
const firstname = person?.detail?.name?.firstname ?? 'Dog';

Điều này có nghĩa nếu person?.detail?.name?.firstname có giá trị undefined thì firsname sẽ nhận giá trị sau ??. Thật dễ hiểu đúng không.

Dynamic properties

Đôi lúc bạn phải truy cập một dynamic properties có thể là array hoặc một property trong dynamic object.

const index = 1;
const job = person?.job?.[index] ?? 'Dog'

`job?.[index]ta có thể hiểu làjob[index]``, nếu nó không tồn tại thì return 'Dog'

Function and Methods

Thỉnh thoảng ta làm việc với object mà không biết nó có phải là method hay không. Ở đây ta có thể sử dụng cú pháp ?.() hoặc với arguments ?.({ some: 'args'}) . Nếu method này không tồn tại trên object, nó sẽ return undefined.

const job = person?.job.gẹtob?.() ?? 'none'
Sử dụng

Bây giờ chưa support cho các browser-nhưng Babel hỗ trợ. Plugin babel.js khác dễ tích hợp nếu bạn đã thiết lập Babel. Bạn có thể tham khảo babel-plugin-proposal-optional-chaining để cài đặt cũng như cách dùng.

Kết luận

Trên đây là một số chia sẽ của mình về Optinal chaining trong Javascript, hi vọng nó có thể giúp ích cho mọi người, cảm ơn đãng theo dõi !