Obfuscated code trong lập trình

Khi download các bộ thư viện trên Internet (đặc biệt là thư viện Jquery, Javascript), thỉnh thoảng bạn sẽ nhận được những file rất nhỏ, nội dung bên trong thì bị minify và không có 1 chút meaning nào. Đó chính là kỹ thuật Obfuscated code.

Obfuscated code là gì?

Đây là một kỹ thuật để trả lời cho câu hỏi mà mình thường gặp của các bạn developer mới vào nghề: “Làm sao để che giấu source code của mình?”. Hãy thử xem ví dụ phía dưới:

Source:

function redirectUrl(url, selectorString) {
  if (url !== '') {
    if (selectorString === null || (selectorString !== null && $(selectorString).val() != url)) {
      window.location.replace(url);
    }
  }
}
function removeData(row) {
  row.addClass("warning");
  row.fadeOut(400, function () {
    row.remove();
  });
}
var delay = (function () {
  var timer = 0;
  return function (callback, ms) {
    clearTimeout(timer);
    timer = setTimeout(callback, ms);
  };
})();

Obfuscated code:

eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return p}('1 g(3,4){6(3!==''){6(4===a||(4!==a&&$(4).d()!=3)){f.b.c(3)}}}1 e(2){2.l("n");2.o(h,1(){2.p()})}7 m=(1(){7 5=0;i 1(8,9){j(5);5=k(8,9)}})();',26,26,'|function|row|url|selectorString|timer|if|var|callback|ms|null|location|replace|val|removeData|window|redirectUrl|400|return|clearTimeout|setTimeout|addClass|delay|warning|fadeOut|remove'.split('|'),0,{}))

Obfuscated code format:

eval(function (p, a, c, k, e, d) {
  e = function (c) {
    return c.toString(36)
  };
  if (!''.replace(/^/, String)) {
    while (c--) {
      d[c.toString(a)] = k[c] || c.toString(a)
    }
    k = [function (e) {
      return d[e]
    }];
    e = function () {
      return '\w+'
    };
    c = 1
  }
  ;
  while (c--) {
    if (k[c]) {
      p = p.replace(new RegExp('\b' + e(c) + '\b', 'g'), k[c])
    }
  }
  return p
}('1 g(3,4){6(3!==''){6(4===a||(4!==a&&$(4).d()!=3)){f.b.c(3)}}}1 e(2){2.l("n");2.o(h,1(){2.p()})}7 m=(1(){7 5=0;i 1(8,9){j(5);5=k(8,9)}})();', 26, 26, '|function|row|url|selectorString|timer|if|var|callback|ms|null|location|replace|val|removeData|window|redirectUrl|400|return|clearTimeout|setTimeout|addClass|delay|warning|fadeOut|remove'.split('|'), 0, {}))

Các bạn có thể thấy, với Obfuscated code, nó không những chỉ minify (cắt bỏ các đoạn xuống dòng, dấu cách không cần thiết làm giảm dung lượng file, tiết kiệm băng thông) mà nó còn thay đổi luôn cả tên lớp, tên hàm, tên biến,… thành những kí tự đơn giản vô nghĩa (VD: a(), var b,…). Vậy nên Obfuscated code còn được biết đến với cái tên Việt là kỹ thuật làm rối code: người khác có thể có được code của bạn nhưng khó có thể hiểu hết toàn bộ ý nghĩa code mà bạn viết 😉 Obfuscated code được dùng trong rất nhiều ngôn ngữ chứ không chỉ riêng Javascript. Thường thì đối với các source public họ sẽ chỉ minify để giảm dung lượng file khi load. Còn Obfuscated chỉ dùng khi muốn cải thiện hiệu suất hơn nữa và đặc biệt là dùng để giấu code. Giấu code ở đây cũng không hoàn toàn là không dịch ngược lại được, tuy nhiên sẽ tốn khá nhiều thời gian. Làm sao để Obfuscated code? Tất nhiên bạn có thể tự làm bằng tay. Thôi, tốt nhất là dùng các bộ thư viện, phần mềm hoặc một số tools online vì những công cụ này đã được viết để có thể Obfuscated code của bạn một cách tối ưu nhất. Một số tools online:

 • JavaScript HTML Code/Text Obfuscator
 • Online Javascript Obfuscator DaftLogic
 • Jsobfuscate

Nếu code của bạn là vì cộng đồng thì bạn chỉ cần minify để giảm dung lượng file thôi, còn nếu vẫn muốn giấu code thì Obfuscated code là một lựa chọn tối ưu cho bạn. Nếu thích bài viết này, hãy subscriber blog của mình nhóe. Cám ơn các bạn đã đọc bài viết

Tài liệu tham khảo: