+1

Nth character in Concatenated Decimal String

If all decimal numbers are concatenated in a string then we will get a string which looks like string P as shown below. We need to tell Nth character of this string.
P = “12345678910111213141516171819202122232425262728293031….”
Examples:

N= 10 10th character is 1
N = 11 11th character is 0
N = 50 50th character is 3
N = 190 190th character is 1

import math

def find(n):
  i = 0
  while n>0:
    i+=1
    n-= math.floor(math.log10(i))+1
  return str(i)[n-1]

print(find(1000))

That's all ! Follow me on my blog: notes.minamidev.com


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí