+1

Những thách thức khi kiểm thử trong môi trường điện toán đám mây

Môi trường điện toán đám mây (Cloud Computing) được nhiều tổ chức áp dụng hiện nay và nhiều tổ chức khác đang lên kế hoạch chuyển dịch vụ của họ trên môi trường điện toán đám mây. Điện toán đám mây tiết kiệm chi phí phần cứng cho tổ chức cả về việc duy trì các máy vật lý cũng như các nhóm quản trị hệ thống. Môi trường điện toán đám mây cung cấp tính khả dụng 24 × 7, tính linh hoạt, hiệu quả cao, tính liên tục của môi trường kinh doanh thông qua 3DNS, cộng tác dễ dàng, cài đặt phần mềm hoặc nâng cấp ứng dụng dễ dàng, giảm chi phí điện năng, giảm chi phí bảo trì trang web cũng như service subscriber. Đây là lý do mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ chạy các ứng dụng của họ trên môi trường điện toán đám mây và cho đến nay đây vẫn là lựa chọn tốt nhất.

Có rất nhiều lợi ích khi chạy các ứng dụng trên môi trường điện toán đám mây như dịch vụ ngân hàng, ứng dụng cộng tác trên thiết bị di động, hộp thư trên ứng dụng đám mây, ứng dụng sao lưu đám mây, ổ lưu trữ ảo, v.v. cần được kiểm thử trên môi trường điện toán đám mây kềm theo không ít những thách thức. Một số trong những thách thức nổi bật sẽ được liệt kê dưới đây:

1. Vấn đề hiệu năng:

Như chúng ta biết rằng điện toán đám mây là một môi trường dùng chung, trong đó một Máy chủ có nhiều CPU, RAM và bộ lưu trữ SAN hoặc NAS được chia cho nhiều người dùng bằng cách cung cấp cho họ các máy chủ ảo hoặc địa chỉ IP. Tất cả người dùng trong một môi trường điện toán tách rời cuối cùng đang truy cập vào các tài nguyên chung của một cỗ máy vật lý lớn. Do đó, tại một thời điểm nếu bất kỳ người dùng nào đang sử dụng tài nguyên quá lớn có thể tạo ra các vấn đề về hiệu suất cho những người dùng khác trong cùng thời điểm. Do đó, performance testing từ nhóm kiểm thử có thể bị thay đổi theo thời gian tùy thuộc vào độ chịu tải của môi trường điện toán đám mây.

Vấn đề an ninh:

Các ứng dụng chạy trong môi trường điện toán đám mây có rủi ro bảo mật so với việc chạy các ứng dụng này trong môi trường máy tính cục bộ. Điều này là do các dịch vụ đám mây thường được cung cấp bởi các nhà cung cấp bên thứ ba và dữ liệu kinh doanh có mặt tại trung tâm dữ liệu bên ngoài. Mặc dù họ cung cấp các dịch vụ để backup data hoặc recovery environment nhưng kiểm thử bảo mật vẫn là một thách thức lớn. Kiểm thử bảo mật có thể được thực hiện ở một mức độ nhất định nhưng không chuyên sâu vì môi trường điện toán đám mây thuộc nhà cung cấp bên thứ ba và sự hiện diện của các bên liên quan trên cloud khác trong cùng môi trường với các địa chỉ IP ảo.

Integration:

Một ứng dụng phân tán giao dịch với nhiều máy chủ khác nhau có thể là on site hay off site. Trong môi trường điện toán đám mây, ứng dụng phân tán sẽ xử lý nhiều máy ảo khác nhau nên có thể có những thách thức về độ trễ khi tích hợp các máy ảo này. Bạn chỉ có thể ra lệnh cho các máy ảo mà không biết vị trí thực của chúng, nếu hai máy được đặt ở khoảng cách xa thì các vấn đề về độ trễ sẽ được quan sát và điều này sẽ gây ra một thách thức khác từ quan điểm khi kiểm thử.

ROI Estimation:

Return on Investment (viết tắt ROI) là tỷ lệ lợi nhuận ròng so với chi phí. Các môi trường điện toán đám mây được biết là mang lại ROI cao nhưng vẫn có thể nghi ngờ từ quan điểm khả thi của doanh nghiệp. Những mối quan tâm như vậy cần được giải quyết bằng cách xây dựng sự tự tin với kết quả đã được chứng minh trong môi trường điện toán đám mây.

Chất lượng dịch vụ

Doanh nghiệp thường quan tâm đến việc di chuyển các ứng dụng quan trọng của họ trên môi trường điện toán đám mây. Họ quan tâm về tính sẵn có của dịch vụ, khả năng mở rộng, tính linh hoạt và tính liên tục. Các ứng dụng kinh doanh chạy trên dịch vụ đám mây thường rất quan trọng, nhạy cảm, có thể gây ra tổn thất lớn cho tổ chức cả về danh tiếng và tiền bạc nếu các thỏa thuận cấp độ dịch vụ với khách hàng không được đáp ứng một cách hiệu quả. Do đó, môi trường điện toán cần cung cấp kết quả kiểm tra đã được chứng minh về tính khả dụng của dịch vụ, khả năng mở rộng, tính linh hoạt và tính liên tục.

Các khía cạnh kiểm thử chức năng:

Ứng dụng kinh doanh chạy trên môi trường điện toán đám mây được yêu cầu để vượt qua các khía cạnh hành vi của ứng dụng cùng với kiểm tra khả năng tương tác, kiểm tra hệ thống, kiểm tra tích hợp và kiểm tra chấp nhận. Tất cả các thử nghiệm này đã hoàn thành trước khi bất kỳ tổ chức nào có thể chuyển ứng dụng của mình sang môi trường điện toán đám mây.

Kiểm thử khả năng truy cập và phục hồi:

Ứng dụng chạy trên môi trường điện toán đám mây phải tuân thủ kiểm tra khả năng truy cập, nơi ứng dụng sẽ đáp ứng nhu cầu của người dùng với các khả năng khác nhau. Ngoài ra, nó không nên cung cấp bất kỳ mục input trái phép nào cho người dùng bằng bất kỳ phương tiện nào. Nó sẽ cung cấp khả năng phục hồi tự động của ứng dụng trong trường hợp mất điện hoặc rủi ro thiên tai. Thông thường, một môi trường đám mây khác được gọi là môi trường khắc phục thảm họa được cung cấp cho người dùng doanh nghiệp để đảm bảo tính liên tục. Có nhiều cơ chế như 3DNS có thể kích hoạt chuyển đổi tự động giữa các trang web khác nhau và thử nghiệm khôi phục nên được tiến hành để đảm bảo cơ chế chuyển đổi trên toàn trang web.

Đây là những thách thức mà nhóm thử nghiệm có thể gặp phải trong khi thử nghiệm bất kỳ ứng dụng kinh doanh nào được lưu trữ trên môi trường điện toán đám mây. Ngoài ra những thách thức khác mà QA/Tester có thể gặp phải như sau.

  • Thiết lập môi trường thử nghiệm cho cả thử nghiệm chức năng và thử nghiệm phi chức năng. Môi trường thử nghiệm phải giống với môi trường điện toán đám mây thực tế để mua kết quả thử nghiệm chính xác.
  • Người kiểm tra cần đảm bảo rằng họ có quyền kiểm soát đầy đủ đối với phần mềm trung gian, cơ sở dữ liệu và máy chủ ứng dụng, máy chủ tệp, v.v. trên đám mây để tiến hành kết thúc kiểm tra chức năng trên mọi môi trường điện toán đám mây.
  • Kiểm tra sao chép dữ liệu ứng dụng nên được kiểm tra với sự trợ giúp của nhà cung cấp bên thứ ba vì việc sao chép không nằm trong sự kiểm soát của người kiểm tra trong trường hợp môi trường điện toán đám mây.
  • Người kiểm tra cần đảm bảo rằng không có rò rỉ ngày nào trong khi kiểm tra ứng dụng kinh doanh qua internet trên môi trường điện toán đám mây.
  • Cuối cùng, người kiểm tra cần cung cấp sự chuyên cần của họ để mua kết quả kiểm tra chính xác có thể so sánh với môi trường máy chủ vật lý.

nguồn: https://www.softwaretestingclass.com/the-challenges-of-the-test-in-a-cloud-computing-environment/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.