+3

Những skill nên có của 1 junior ruby developer

I. Kỹ Năng Mềm

English language: - Là 1 kỹ năng quan trọng không thể thiếu của 1 developer. Bạn sẽ phải sử dụng nó hàng ngày trong việc code, đặt tên biến, tên hàm cũng như đa số tài liệu mà bạn cần tìm kiếm đều là tiếng anh. Các cộng đồng ruby lớn đều dùng chung ngôn ngữ giao tiếp là tiếng anh. - Và có thể sau này bạn sẽ làm việc với khách hàng hoặc đồng nghiệp là người nước ngoài thì tất nhiên tiếng anh sẽ là ngôn ngữ giao tiếp chính của bạn với mọi người Ambition
- Tham vòng là điều cần thiết của những ai muốn thành công. Tất nhiên bạn sẽ không mong muốn mình sẽ mãi là 1 junior? - Bạn nên cố gắng tham gia giải quyết các vấn đề khó hơn, phức tạp đòi hỏi bạn thân phải nâng cao kỹ năng hơn. Từ những việc nhỏ tới những việc lớn hơn. - Không ngại va chạm, luôn sẵn sàng nhận những task khó để thử thách bản thân Willingness and desire to learn - Luôn luôn sẵn sàng là người đi đầu. Có thể là người dẫn dắt cho team - Luôn cố gắng học hỏi mọi điều từ những điều nhỏ nhất - Dành thời gian đọc và tìm hiểu code, tự tạo ra các sản phẩm cho riêng mình Knowledge where to look for an answer in Internet - Là 1 lập trình viên thì cái đầu tiên bạn phải có đó là khả nẵng tìm kiếm, đọc và hiểu - Vì vậy bạn phải biết các công cụ tìm kiếm và làm quen với chúng như: Stackoverflow, forums, Google, …

II.Ruby

Syntax - Bạn phải biết các cú pháp cơ bản của Ruby - Hiểu và viết được về Loop, classes, conditional statements, modules.. OOP programming

  • Là 1 lập trình viên về ruby. Bạn phải nắm rõ các khái niệm về OOP
  • Như: classes, objects, inheritance vs composition, blocks vs procs vs lambdas, including vs extending a module.

III.Ruby on Rails

MVC paradigm - MVC là mô hình chính được áp dụng của ROR - Bạn cần phải biết cách thức hoạt động của nó - Làm thế nào để cấu trúc ứng dụng của mình để nó hoạt động theo logic Model-View-Controller ERB/Haml - Là 2 hệ thông lớn templating/view. Hãy khởi đầu với ERB ActiveRecord  -Bạn cần biết về activerecord -Biết về models, migrations, associations, validations. **Configuration of a new app ** - Bạn nên luyện tập và code thật nhiều - Tự xây dưng cho mình các dự án cá nhân - Tự build và tự deploy đều học cách config các project về ROR Unit testing with Rspec -Tất nhiên unit testing là 1 điều không thể thiếu của bất kỳ project nào - Trong ROR cũng không thể thiếu Rspec - Hãy học cách viết test trước khi code để bạn có thể kiểm soát được luồng đi của dữ liệu cũng như logic

IV. Frontend based skills

  • HTML5 — Các khái niệm cơ bản về html5
  • JS — Tìm hiểu và học về js. Tốt nhất là nắm được thư viện jquery và nắm được ES6
  • CSS —Hiểu về Cascading Style Sheets và cách làm việc của nó , có thể làm việc với SCSS/SASS

V. Databases

  • Basics of SQL : Đủ để bạn có thể thực hiện các câu query, đọc hiểu các câu query khi activerecord đã thực hiện xong.
  • PostgreSQL / MySQL: Là 2 hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến trên thế giới. Bạn có thể tìm thấy nó trong nhiều project hiện nay. Vì vậy việc hiểu biết về nó là điều cần thiết

VI. Tools

Git : Là 1 trong những công cụ phổ biến trong việc quảng lý code. Tốt nhất bạn nên biết nó hoạt động như thế nào? làm thế nào để tạo 1 branch làm thế nào để đẩy code lên github và kéo code về branch trên clien Development: Bạn nên biết về: Heroku, Capistrano, Docker, CI.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.