-2

NextJS Code splitting và hơn thế nữa

NextJS là một react framework giúp chúng ta giải quyết các vấn đề mà một SPA React không làm được đó là

  • code splitting cho từng page
  • pre-render page and SEO
  • kết hợp server-side renderingclient-side rendering tùy ý thí chủ.

Sự cơ động của NextJS mang lại cho chúng ta sự linh hoạt trong quá trình xử lí mutilple page thay vì single page như SPA.

Nhưng một aplication có nhiều pages vậy cơ chế điều hướng giữa các page, NextJS sẽ sử lí thế nào. Chúng ta cùng nghiên cứu làm sáng tỏ vấn đề này nhé.

Trong NextJS page liên quan đến Route thông qua file-name chúng ta xét một ví dụ sau:

pages/index.js is tương đương / route.
pages/posts/first-post.js tương đương /posts/first-post route.

Tức là sao, mỗi khi chúng ta access url giả sử là localhost trên browser thì NextJS nó sẽ tìm trong pages/index.js nếu có index.js trong page thì nó sẽ render và trả về content bao gồm html + css. Ngược lại nếu không tìm thấy pages/index.js NextJS sẻ trả về page 404.

Bây giờ muốn đi từ pages/index.js sang pages/posts/first-post.js thì phải làm sao?

NextJS cung cấp sẵn cho chúng ta một next/link cho phép chuyển từ page này sang page khác một các dễ dàng với cú pháp đơn giản sau

import Link from 'next/link'

<Link href="/posts/first-post"><a>this page!</a></Link>

Link ở đây là tương tự như thẻ a trong html. Vậy tại sao lại không dùng thẻ a mà phải dùng component next/link chúng ta cùng tìm hiểu tiếp vấn đề này nhé.

Để tăng performance NextJS đã sinh ra cơ chế code splitting cho từng page, tức là khi vào một page bất kì nào đó, hắn chỉ cho load đúng những gì cần thiết trên page đó. Nếu dừng lại ở đó, NextJS không khác gì chúng ta load html + css cho từng page, nhưng không NextJS còn có thêm một cơ chế mà mình thấy khá hay có thể nói là tính năng đặc sắc mang thương hiệu trong NextJS đó là Client-Side Navigation.

Vậy chúng hoạt động thế nào, chúng ta tiếp tục tìm hiểu nào

pages/index.js tức home page chúng ta có một link sang first-post page như sau

const Home = () => {
  return <h1>Read <Link href="/posts/first-post"><a>this page!</a></Link> </h1>
}

Code First post

const FirstPost = () => {
  return <h1>First post <Link href="/"><a>Back to home</a></Link> </h1>
}

Trong ví dụ trên chúng ta đang điều hướng hai page là HomeFirstPost page. Bây giờ ta thay đổi backgroud Home page sang yellow và bấm vào link this page! một điều kì diệu đã xảy ra, FirstPost page cũng có backgroud là yellow. Điều đó chứng tỏ điều gì, đó là Next không load lại hết trang và đó cũng là cơ chế hoạt động của client-side navigation

Bạn thử thay bằng thẻ a trong Home , FirstPost và cũng làm tương tự trên, xem kết quả ra sao nhé 😄

Vậy cơ chế của Next.js là gì nó chỉ tóm gọn trong một cụm từ đó là Code splitting, client-side navigationprefetching.


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí