-1

Nên Học React.js hay AngularJS

Đây là một câu hỏi tương tự như dạng các câu hỏi cuộc chiến lựa chọn ngôn ngữ hay language war và với dạng câu hỏi này thì thường sẽ không chỉ có một câu trả lời duy nhất mà còn phụ thuộc vào ý kiến cá nhân từng người. Trong bài viết ngắn gọn này mình sẽ đưa ra một số thống kê trên internet gần đây để các bạn có thể tham khảo và tự lựa chọn:

Xem thêm tại CodeHub.vn


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.