Nên học HTML & CSS ở đâu trong 2019?

Bạn có thể đọc một cuốn sách.

Có rất nhiều sách dậy cả HTML và CSS. Những cuốn sách đó đều khá tốt. Cho nên, không cần phải liệt kê tất cả các lựa chọn ở đây. Đây là hai khuyến nghị cá nhân của tôi. Bạn có thể thậm chí không cần cả hai.

HTML and CSS: Design and Build Websites

Learning Web Design: A Beginner's Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics

Bạn có thể tham khảo các hướng dẫn trực tuyến miễn phí khác

freeCodeCamp có lẽ là lớn nhất và tốt nhất hiện nay. Bạn nên dành chút thời gian tìm hiểu trên đó.

Oliver James có một khóa học trực tuyến tuyệt vời có tên là Internetting is Hard (Nhưng nó không phải như vậy).

Bạn có thể tìm và tham gia một khóa học trực tuyến trả phí

  • Beginners: Treehouse, Lynda.com
  • Intermediate: Design+Code, Udemy, Udacity, Pluralsight, Coursera
  • Advanced: Front End Masters, Wes Bos

Bạn có thể thực hành trên CodePen.

CodePen là một nơi bổ ích để học & thực hành từ các đoạn code ngắn của người dùng khắp nơi trên thế giới. Codepen vừa dễ dàng vừa hữu ích, đồng thời cung cấp một nơi để kết nối với những người khác trong lĩnh vực này.