0

MỘT VÀI MẸO ĐỂ CẢI THIỆN HIỆU SUẤT TRONG RAILS

Hiệu suất của Ruby on Rails chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, đặc biệt là cấu hình của máy chủ triển khai . Tuy nhiên, các đoạn mã có thể tạo ra một sự khác biệt lớn dù trang web của bạn chậm hoặc đáp ứng cao.

Trong bài viết này,tôi xin giới thiệu với các bạn 1 vài cách để làm tăng hiệu suất khi viết code của Ruby on Rails:

  • Tối ưu các câu truy vấn database
  • Tránh sử dụng các phương thức tìm động
  • Tối ưu code html trên view

1.Tối ưu các câu truy vấn database

Eager loading là một cách để giải quyết các vấn đề về hiệu suất truy vấn gây ra bằng cách sử dụng không hiệu quả của các đối tượng trong quan hệ 1 – n trong database.Ví dụ :

slide-1.jpg 2.jpg 3.jpg

2.Tránh sử dụng các phương thức tìm động Các phương thức tìm động như MyModel.find_by_*mặc dù rất tiện dụng,dễ sử dụng,dễ nhớ đối với những người lập trình Ruby nhưng các phương thức này cũng là 1 nguyên nhân làm giảm hiệu suất của hệ thống,lý do là do ActiveRecord tự động sinh ra những phương thức trong hàm method_missing. Lời khuyên với các bạn là sử dụng MyModel.find_by_sql trực tiếp đôi khi sẽ tiện dụng hơn,đồng thời có thể giúp tăng tốc 1 phần khi thao tác với cơ sở dữ liệu.

3.Tối ưu code html trên view

Trên tầng view của Ruby on Rails,nên chia các view thành các patial view nhỏ hơn,để dễ quản lý,và dễ cache lại


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.