+14

Một vài chia sẻ về nestjs, socket.io và @socket.io/redis-adapter

Đặt vấn đề

Trong thời gian gần đây tôi có tiếp xúc trực tiếp với socket.io trong công việc và gặp một vấn đề liên quan đến việc truyền dữ liệu giữa các clients thông qua socket. Vấn đề của tôi có thể diễn giải đơn giản như sau:

Với 2 clients cho trước (1 Web và 1 App), làm cách nào để client 1 - App có thể gửi dữ liệu cho client 2 - Web để xử lí. Theo như hiểu biết cá nhân thì tôi thấy rằng không có cách nào để client 1 có thể gửi trực tiếp dữ liệu cho client 2 cả. Chỉ có một cách duy nhất đó là thông qua 1 server trung gian ở giữa đóng vai trò "trung chuyển" dữ liệu như hình mô tả dưới đây

File_000

OK, vậy là bài toán đã được xác định, lúc này cách giải quyết là như thế nào ?

Cách giải quyết

Với tương tác từ client 1 đến server ta có thể sử dụng lời gọi API thông thường được, nhưng tương tác từ server đến client 2 thì KHÔNG THỂ sử dụng "lời gọi API được". Theo lí thuyết ta có thể sử dụng một trong 3 phương thức dưới đây:

 • Polling
 • Long Polling
 • websocket

Với Polling thì như hình bên dưới client sẽ "liên tục hỏi" server về việc có dữ liệu mới hay không ? Tần suất hỏi này được thiết lập dựa theo "tần suất polling". Trong trường hợp câu trả lời là không liên tục thì việc "hỏi liên tục" này sẽ gây lãng phí thời gianlãng phí tài nguyên

Screen Shot 2022-09-15 at 23 26 56

Do Polling hoạt động "không hiệu quả" nên ta có một cách tiếp cận khác là Long Polling, như hình mô tả bên dưới client sẽ "giữ" cho connection tồn tại cho đến khi:

 • Nhận được data trả về từ server
 • Đạt tới ngưỡng timeout

Khi client nhận được data trả về từ server thì nó sẽ gửi request đến server để tiếp tục quá trình Long Polling như trên. Tuy vậy Long Polling vẫn có những nhược điểm như sau:

 • client 1client 2 ở trong bài toán phía trên "có thể" sẽ không kết nối tới cùng một server (đây cũng là một vấn đề mà tôi gặp phải trong quá trình dev, vấn đề này sẽ được trình bày ở phần kế). Nguyên nhân do HTTP là stateless - tức là server sẽ không biết gì về trạng thái của client, nên nếu load balancer sử dụng giải thuật round robin để phân bổ request thì "có thể" server nhận được data không kết nối được với client cần nhận data
 • Server cũng không thể báo cho client biết được khi kết nối bị ngắt
 • Trong trường hợp data không được gửi quá nhiều thì request long polling vẫn được gửi liên tục khi timeout

Screen Shot 2022-09-16 at 8 14 56

Cách tiếp cận cuối cùng ở đây là websocket, đây là một cách tiếp cận phổ biến giúp server có thể cập nhật các sự thay đổi cho client.

Screen Shot 2022-09-17 at 10 46 43

Nói qua thì websocket là một kết nối hai chiều (bi-directional) được khởi tạo ở phía client. Khi khởi tạo thì nó vẫn là HTTP connection nhưng sẽ được "upgrade" để trở thành websocket connection thông qua các bước "handshake". Ở đây tôi không tiện nói sâu về quá trình này nhưng bạn có thể hiểu nôm na như sau:

B1: Một kết nối HTTP/1.1 vẫn sẽ được tạo ra giữa client và server

B2: Client sẽ gửi một "upgrade" HTTP request với header bao gồm tối thiểu 2 thông tin sau

Connection: Upgrade
Upgrade: websocket

B3: Client chờ đến khi server reply lại response có chứa HTTP 101 Switching Protocols, response này cho thấy server đang chuyển sang protocol mà client yêu cầu upgrade trong header của request gửi lên

B4: Sau khi nhận được response thì websocket connection sẽ được thiết lập

Chi tiết hơn về websocket các bạn có thể tìm đọc ở 2 link bên dưới:

Trở lại với vấn đề của chúng ta, với websocket connection "bền vững" này server hoàn toàn có thể cập nhật mọi thay đổi cho phía client đồng thời việc quản lí kết nối cũng sẽ nằm hoàn toàn ở phía server

Chú thích: những phần về Polling, Long Polling, websocket tôi đều tham khảo từ sách System Design Interview - P1 của tác giả Alex Xu. Các bạn có thể tìm và mua tại link

Giải pháp

Với bài toán của mình tôi quyết định sử dụng socket.io. Nói qua cho những bạn chưa biết thì socket.io là một thư viện khá nổi tiếng để triển khai websocket connection cho các dự án Realtime chat, ...

Trang chủ của nó là: https://socket.io/

Dự án tôi đảm nhận có sử dụng nestjs (https://nestjs.com/) cho server và ReactJS (https://reactjs.org/) cho phía web (client 2). Để tiện cho việc minh hoạ bài toán, tôi sẽ sử dụng ReactJS cho cả client 1client 2

Các bạn có thể tham khảo code minh hoạ ở repository sau: https://github.com/tuananhhedspibk/BlogCode/tree/main/SocketIoEmitter

Về cơ bản hai client 1 & 2 sẽ tương tác qua lại như hình minh hoạ bên dưới, client 1 sẽ gửi dữ liệu (ở đây là message) cho client 2.

Screen Shot 2022-09-21 at 18 34 34

Giải thích cụ thể

client 1:

https://github.com/tuananhhedspibk/BlogCode/tree/main/SocketIoEmitter/client1/src/App.tsx#L11

// client 1 sẽ gửi message đến server thông qua lời gọi API POST
// Ở đây server chạy ở cổng 6969 của localhost

const submitFormHandler = async (e: any) => {
 e.preventDefault();

 return axios.post('http://localhost:6969/app/push-data', {
  message,
 });
};

Ở client 1 tôi sử dụng thư viện axios để gửi API POST request lên server. Thông tin về thư viện axios bạn có thể xem ở link https://github.com/axios/axios

Server:

https://github.com/tuananhhedspibk/BlogCode/tree/main/SocketIoEmitter/server/src/app.controller.ts#L10

// Server sẽ nhận dữ liệu gửi lên từ client
// Sau đó sẽ truyền sang xử lí phía socket

@Post('/push-data')
pushData(@Body() body: any): void {
 console.log(`Received message: ${body.message} from ${req.headers.origin} by http connection`);
 return this.eventGateway.sendData(body.message);
}

https://github.com/tuananhhedspibk/BlogCode/tree/main/SocketIoEmitter/server/src/events/events.gateway.ts#L13

// Server socket sẽ emit một event có kèm dữ liệu là message
// Client nào có kết nối websocket tới server và lắng nghe event "EmitData" sẽ nhận được message

export class EventsGateway {
 @websocketServer()
 server: Server;

 sendData(message: string) {
  this.server.emit('EmitData', message);
 }
}

Cách triển khai socket với nestjs bạn có thể tham khảo ở 2 link bên dưới:

client 2:

https://github.com/tuananhhedspibk/BlogCode/tree/main/SocketIoEmitter/client2/src/App.tsx#L5

// client 2 sẽ tạo kết nối websocket tới Server

import { io } from 'socket.io-client';

const socket = io('http://localhost:6969');

https://github.com/tuananhhedspibk/BlogCode/tree/main/SocketIoEmitter/client2/src/App.tsx#L10

// Socket ở client 2 sẽ "lắng nghe" event "EmitData" được phát sinh từ phía server
// Do lắng nghe sự kiện này nên client 2 sẽ lấy về được message được truyền đi từ server

socket.on('EmitData', (payload) => {
 setMessage(payload);
});

Ở phía client 2 tôi sử dụng socket.io-client để triển khai, bạn có thể tham khảo chi tiết về việc cài đặt cũng như sử dụng thư viện này ở link https://socket.io/docs/v4/client-initialization/

BINGO !!! Vậy là bài toán của chúng ta đã được giải quyết.

Nhưng đời không như mơ 😃 với môi trường local hay staging thì cách triển khai này hoạt động bình thường nhưng với production thì KHÔNG, đúng vậy KHÔNG HOẠT ĐỘNG 😃

Vấn đề ở đây là hệ thống không hề đưa ra bất kì ngoại lệ (exception) hoặc lỗi nào cả, đó mới là điều khiến tôi đau đầu.

Mô phỏng lại "hiện trường"

Ta thấy rằng client 1 không thể gửi message sang cho client 2 dù hệ thống không báo lỗi (WTF ???). Sau đây tôi sẽ tái hiện lại "hiện trường" để các bạn tiện hình dung.

Server & Client

Ở phía server tôi chỉ có một sự thay đổi ở phần thiết lập cho socket gateway, cụ thể là tôi chỉ định phương thức kết nối là websocket thay vì sử dụng phương thức mặc định là polling.

Thực chất thì giá trị mặc định ở đây là ['polling', 'websocket'] tức là nestjs sẽ sử dụng polling cho socket gateway, trong trường hợp polling thất bại thì nestjs sẽ sử dụng websocket để thay thế.

@websocketGateway({
 cors: {
  origin: '*',
 },
 transports: ['websocket'],
})

Cụ thể hơn các bạn có thể xem ở file: https://github.com/tuananhhedspibk/BlogCode/blob/main/SocketIoEmitter/server/src/events/events.gateway.ts#L7

Ở phía client 2 (client lắng nghe event từ server) tôi cũng thêm tuỳ chọn transports vào constructor io() của socket.io-client

const socket = io('http://localhost:7000', { transports: ['websocket'] });

Cụ thể hơn các bạn có thể xem ở file: https://github.com/tuananhhedspibk/BlogCode/blob/main/SocketIoEmitter/client2/src/App.tsx#L5

Giờ tôi sẽ tạo ra 2 server instances lần lượt lắng nghe ở 2 cổng 69697000 bằng cách truyền tham số dòng lệnh PORT vào câu lệnh khởi tạo server

PORT=6969 yarn start:dev # server 1
PORT=7000 yarn start:dev # server 2

OK, vậy là 2 server instances đều đã được bật. Vấn đề tiếp theo là làm cách nào để 2 clients lần lượt connect đến các server khác nhau đôi một ở đây. Cách đơn giản nhất là chỉ định port của server ở từng client là khác nhau.

 • Với client 1 tôi sẽ cho nó kết nối tới cổng 6969 - server 1
 • Với client 2 tôi sẽ cho nó kết nối tới cổng 7000 - server 2

Kết quả

"Hiện trường" của chúng ta trông sẽ như thế này

File_000

Như hình trên hẳn bạn cũng có thể thấy rằng hai client 1 và 2 của chúng ta sẽ không kết nối tới cùng 1 server dẫn đến tình trạng message gửi từ client 1 không thể tới được client 2.

Chúng ta cũng có thể thấy trực tiếp trên demo code như hình bên dưới

Screen Shot 2022-09-24 at 12 43 28

Cụ thể là client 2 (chạy ở cổng 3002) kết nối socket tới server 2, còn client 1 (chạy ở cổng 3001) lại kết nối tới server 1 nên message từ client 1 sẽ được gửi đến server 1 thay vì server 2 dẫn đến tình trạng client 2 KHÔNG NHẬN ĐƯỢC MESSAGE TỪ client 1

Vấn đề là như vậy còn giải pháp sẽ như thế nào đây ???

Giải pháp cho vấn đề phát sinh

Nghĩ một cách đơn giản chắc hẳn bạn đọc cũng có thể nảy ra một ý kiến đó là kết nối 2 servers này lại để chúng có thể truyền dữ liệu sang nhau và cuối cùng là truyền tới client thứ 2 kia.

Chính xác, giải pháp của chúng ta ở đây là vậy, nhưng triển khai như thế nào ???

Rất may là socket.io cũng đã "nghĩ" đến tình huống này và phát triển cho chúng ta một thư viện tuyệt với đó là @socket.io/redis-adapter (link github: https://github.com/socketio/socket.io-redis-adapter). Như trang chủ của socket.io (https://socket.io/docs/v4/adapter/) có nói rằng adapter là một component phía server có chức năng "broadcast" các events tới mọi clients và khi triển khai socket cho nhiều servers chúng ta cần phải thay thế in memory adapter default bằng các implementation khác và ở đây tôi chọn Redis Adapter

Và thật là kì diệu nestjs cũng hỗ trợ cho phép chúng ta có thể triển khai redis adapter một cách dễ dàng (bạn có thể tham khảo tại https://docs.nestjs.com/websockets/adapter)

Các bước triển khai redis adapter được tôi tiến hành như sau:

B1: Dựng redis instance (triển khai redis adapter mà không cần redis mới là lạ 😃 )

B2: Triển khai redis adapter

Dựng redis instance

Các bạn có thể tham khảo cách cài đặt redis-cli ở link này https://redis.io/docs/getting-started/installation/

Sau khi khởi động thì redis instance sẽ lắng nghe ở cổng 6379

Triển khai redis adapter

Các bạn có thể làm theo hướng dẫn của nestjs tại https://docs.nestjs.com/websockets/adapter

Còn đây là phần triển khai của tôi

Và cuối cùng thì

Screen Shot 2022-09-24 at 16 56 03

Screen Shot 2022-09-24 at 16 56 11

bạn thấy đó, message từ client 1 đã được gửi tới client 2, cụ thể là websocket connection ở phía client 2 đã nhận được event EmitData với dữ liệu tương ứng với message được gửi đi từ client 1

Cơ chế hoạt động của @socket.io/redis-adapter

Thư viện này hoạt động dựa theo cơ chế publisher/subscriber của Redis

Cơ chế publisher/subscriber có thể giải thích đơn giản như hình vẽ sau:

File_000 (1)

Các publishers (senders) sẽ gửi đi các messages đến channel mà không cần quan tâm đến việc receiver là ai. Phía subscriber sẽ "quan tâm" tới một channel nào đó, mỗi khi channel này có message mới thì subscriber sẽ nhận được message mà không cần biết sender (publisher) của nó là ai.

Hình dưới đây là cách hoạt động của @socket.io/redis-adapter

redis io adapter

① Khi server nhận được message, nó sẽ broadcast message tới toàn bộ clients đang kết nối tới mình.

② Các messages từ một server sẽ được publish đến redis channel để từ đó các servers socket.io còn lại sẽ nhận được mesages này. Đó là lí do tại sao mỗi một socket.io server vừa là publisher mà cũng vừa là subscriber như chúng ta có thể thấy ở đoạn code dưới đây:

async connectToRedis(): Promise<void> {
 const pubClient = createClient({ url: `redis://127.0.0.1:6379` }); // use to publish message
 const subClient = pubClient.duplicate(); // use to receive message

 await Promise.all([pubClient.connect(), subClient.connect()]);

 this.adapterConstructor = createAdapter(pubClient, subClient);
}

Do đó khi client 1 gửi request chứa message lên server 1, server này sẽ publish message đó sang redis channel, server 2 subscribe redis channel sẽ nhận được message để từ đó "broadcast" đến cho client 2 đang kết nối tới nó. Và kết quả là phía màn hình của client 2 có thể hiển thị được message được gửi từ client 1.

Kết

Trên đây là một vài chia sẻ của tôi về nestjs, socket.io@socket.io/redis-adapter hi vọng các bạn có thể dùng nó làm tư liệu tham khảo cho những project cá nhân cũng như trong công việc của mình. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc hết bài viết, hẹn gặp lại ở một bài viết khác.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.